Ryska Gränd

Ryska Gränd sträcker sig idag från Södra Kyrkogatan i söder till Västra Kyrkogatan i norr. Namnet Ryska Gränd anknyter till Ryska gården och Ryska kyrkan som låg väster om Ryska Gränd vid norra delen av gränden. Ruiner finns ännu kvar av Ryska kyrkan och av den begravningsplats som finns under marken. Gränden är sannolikt från början av medeltiden och låg vid den tidpunkten i stadens ytterkant. På Schilders karta från 1697 finns gränden med, men något namn fick gränden först omkring 1700, då gränden kallades Kyrkogränd. Adelsgatan, som från början sträckte sig från Söderport till Stora Torget, las om under mitten på 1700-talet så att den från Schonfeltz plats följde nuvarande Ryska gränd fram till korsningen med Finngränd. Namnet Ryska Gränd är sannolikt från början av 1800-talet.

Ryska Gränd vid korsningen med Finngränd. Platsen kallades tidigare Köttorget.
Ryska Gränd vid korsningen med Finngränd. Platsen kallades tidigare Köttorget.

Södra delen av Ryska gränd ligger strax under klintkanten. Det var hit stadsbyggelsen sträckte sig under medeltiden. Före 1700-talet hänfördes den södra delen av bebyggelsen på gränden till Schonfeltz plats och den norra delen av bebyggelsen till Köttorget som låg där korsningen nuvarande Ryska gränd och Finngränd finns. Köttorget omnämndes också som Oxtorget. Under början av 1700-talet kallades nuvarande Södra Kyrkogatan för Kyrkogatan och nuvarande Ryska Gränd fick namnet Kyrkogränd. Ryska Gränd kom under mitten av 1700-talet att få namnet Adelsgatan, som då sträckte sig fram till Köttorget. Troligen var det under början av 1800-talet i samband med att Wallérs plats kom till som Adelsgatan kortades och gränden fick då sitt namn Ryska Gränd.

I hörnet Ryska Gränd och Övre Finngränd, med adressen Ryska Gränd 12, låg i souterrainplanet en butikslokal som utnyttjades som bageri under 1800-talet och senare inrymdes där en köttbutik. År 1978 köpte fiskare Grotte Nordin fastigheten och öppnade fiskaffär i lokalen. Grotte, som kom från Gammelgarn, fiskade i Sysne och sålde fisk vid Ryska Gränd. Grottes fiskaffär var den enda fiskaffären innanför murarna och den var mycket uppskattad. Många kom att sakna fiskaffären när Grotte på grund av ålder stängde den troligen under 1990-talet.

På Köttorget såldes det kött av alla de slag fram till 1830-talet, då kötthandeln flyttades till Stora Torget.