Gator

Under menyn Gator finns  information om byggnader och verksamheter i dessa byggnader för gatornas alla adresser och omfattar för närvarande  Adelsgatan, Wallérs plats, Södra Kykogatan och Stora Torget. Information om själva torget finns sedan tidigare under menyn Platser.  Arbete pågår för S:t Hansgatan. Det finns en hel del  ”luckor” i informationen om företag, tidsperioder och ägare/butiksansvariga m.m. för verksamheter på de olika adresserna. Här behövs hjälp från ni som kan bidra med att fylla luckorna och komplettera informationen med årtal, bilder eller berättelser om verksamheterna. Skicka gärna information till iap@igad.se   Se även under OM OSS.

  • Ryska Gränd

    Ryska Gränd

    Ryska Gränd sträcker sig idag från Södra Kyrkogatan i söder till Västra Kyrkogatan i norr. Namnet Ryska Gränd anknyter till Ryska gården och Ryska kyrkan som låg väster om Ryska…

    Läs mer