Gator

Under menyn Gator finns  information om byggnader vid gator kopplat till gatans olika adresser.  För Adelsgatan finns information om alla byggnader utmed gatan. Arbete pågår för  byggnader vid Wallérs plats och Södra Kykogatan.  Det finns en hel del  ”luckor” i informationen om företag, tidsperioder och ägare/butiksansvariga m.m. för verksamheten på de olika adresserna. Här behövs hjälp från ni som vet mer med att fylla luckorna genom att komplettera informationen med årtal, bilder eller berättelser om verksamheterna för de olika adresserna. Skicka gärna information till iap@igad.se   Se även under OM OSS.

 • Wallérs plats

  Wallérs plats

  Wallérs plats är mer en gatukorsning än en plats. Här slutar Adelsgatan och här börjar Södra Kyrkogatan, medan Hästgatan passerar rakt över platsen. Före 1850-talet hade korsningen inte något namn…

  Läs mer
 • Wallérs plats 2

  Wallérs plats 2

  —-Nuvarande företag (2022)—- Restaurang Mizu —-Tidigare företag———- Wallérs krog, Café, Löfveberg & Pettersson, Urmakare Gustaf Johansson, Skomakare Ahlgren.

  Läs mer
 • Wallérs plats 3

  Wallérs plats 3

  —-Nuvarande företag (2022)—- Visby Crêperie & Logi —-Tidigare företag———- Café Strykjärnet, Friendh’s kläder, Keramikverkstad, Turistcentralen, Sören Österholm antikt, Kafé Strykjärnet, Snickeri, Kopparslagare, Hattmakare, Handlare.

  Läs mer
 • Wallérs plats 4

  Wallérs plats 4

  —-Nuvarande företag (2022)—- WisbyOst, Historiska smycken —-Tidigare företag———- Juniwiks Musik & Foto Studio Fuchs, City Tobak, Ivar Tyrsén Foto.

  Läs mer
 • Wallérs plats 5

  Wallérs plats 5

  —-Nuvarande företag (2022)—- Gotländska Konsthantverkare & Formgivare —-Tidigare företag———- Twenty, Knut Falck Eftr Knut Falcks färghandel Aug. Johanssons Vinhandel, DBW:s sparbank, Riksbanken, Handlare Möller, Bryggare Norsell, Färgfabrikör Kahl.

  Läs mer
 • Wallérs plats 6

  Wallérs plats 6

  —-Nuvarande företag (2022)—- Souvenirbutik Wallérs plats 6 —-Tidigare företag———- Rydbergs Elbyrå, Elektrotjänst, Helm Uhlander färghandel, Victor Swensson färghandel, Axel Fahlström vinhandel, Axel Fahlström Järnkramhandel, Vinkällare.

  Läs mer
 • Wallérs plats 7

  Wallérs plats 7

  —-Nuvarande företag (2022)—- Wallers Bar & Kök, Cam & Co —-Tidigare företag———- Köpmannen II, Magnelle, Enanders kläder, Wallérska affären, Handlare Procopé, Sadelmakare Närström.

  Läs mer