Gator

Under menyn Gator finns  information om byggnader vid gator kopplat till gatans olika adresser.  För Adelsgatan finns information om alla byggnader utmed gatan. Arbete pågår för  byggnader vid Wallérs plats och Södra Kykogatan.  Det finns en hel del  ”luckor” i informationen om företag, tidsperioder och ägare/butiksansvariga m.m. för verksamheten på de olika adresserna. Här behövs hjälp från ni som vet mer med att fylla luckorna genom att komplettera informationen med årtal, bilder eller berättelser om verksamheterna för de olika adresserna. Skicka gärna information till iap@igad.se   Se även under OM OSS.

  • S:t Nikolaigatan

    S:t Nikolaigatan

    S:t Nikolaigatan sträcker sig från söder mot norr från S:t Klemensgatan till Nordermur. Gatan har fått sitt namn från S:t Nicolai kyrkoruin, som ligger intill gatan. I området kring Sankt…

    Läs mer