Gator

Under menyn Gator finns  information om byggnader och verksamheter i dessa byggnader för gatornas alla adresser och omfattar för närvarande  Adelsgatan, Wallérs plats, Södra Kykogatan och Stora Torget. Information om själva torget finns sedan tidigare under menyn Platser.  Arbete pågår för S:t Hansgatan. Det finns en hel del  ”luckor” i informationen om företag, tidsperioder och ägare/butiksansvariga m.m. för verksamheter på de olika adresserna. Här behövs hjälp från ni som kan bidra med att fylla luckorna och komplettera informationen med årtal, bilder eller berättelser om verksamheterna. Skicka gärna information till iap@igad.se   Se även under OM OSS.

  • S:t Nikolaigatan

    S:t Nikolaigatan

    S:t Nikolaigatan sträcker sig från söder mot norr från S:t Klemensgatan till Nordermur. Gatan har fått sitt namn från S:t Nicolai kyrkoruin, som ligger intill gatan. I området kring Sankt…

    Läs mer