Gator

Under menyn Gator finns  information om byggnader vid gator kopplat till gatans olika adresser.  För Adelsgatan, Wallérs plats och Södra Kykogatan finns information om alla byggnader utmed dessa gator. Arbete pågår för  byggnader runt Stora Torget. Information om torget finns sedan tidigare under menyn Platser.  Det finns en hel del  ”luckor” i informationen om företag, tidsperioder och ägare/butiksansvariga m.m. för verksamheten på de olika adresserna. Här behövs hjälp från ni som kan bidra med att fylla luckorna och komplettera informationen med årtal, bilder eller berättelser om verksamheterna för de olika adresserna. Skicka gärna information till iap@igad.se   Se även under OM OSS.

  • S:t Nikolaigatan

    S:t Nikolaigatan

    S:t Nikolaigatan sträcker sig från söder mot norr från S:t Klemensgatan till Nordermur. Gatan har fått sitt namn från S:t Nicolai kyrkoruin, som ligger intill gatan. I området kring Sankt…

    Läs mer