Wallérs plats

Wallérs plats är mer en gatukorsning än en plats. Här slutar Adelsgatan och här börjar Södra Kyrkogatan, medan Hästgatan passerar rakt över platsen. Före 1850-talet hade korsningen inte något namn och då passerade även Adelsgatan över platsen och fortsatte fram till Stora Torget. I nuvarande fastighet Köpmannen 2, Wallérs plats 7, öppnade Claes Henrik Wallér affär för konfektionsverksamhet 1841, vilken växte och blev den största affären inom konfektionsbranschen i Visby. Wallér köpte fastigheten 1844 och ägde den till 1882. Wallérs plats har alltså fått namnet efter Claes Henrik Wallér och namnet härstammar rimligen från omkring 1850. Nuvarande Wallérs plats var det enda stället under medeltiden innanför murarna som man kunde passera klintkanten, som skiljde Klinten från den lägre delen av staden.

Wallèrs plats.
Wallèrs plats.
Wallérs plats. Bilden visar alla elstolpar, elledning och telefontrådar som ännu fanns i luften på 1920-talet. Foto omkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.