Sankt Hansgatan 22

—-Nuvarande företag (2024)—-
Rosas Pensionat
—-Tidigare företag———-
Rosas Café,
Tvättbar,
Gusse Johansson Frisersalong,
Frisör J. Wärff,
Lindgren Vin- maltdrycks- och fruktaffär,
Skomakare Österberg,
Cigarrhandlare Strömbeck,
Bryggare J Sjöberg.

Sankt Hansgatan 22, Rosas Pentionat. Foto 2024.
Sankt Hansgatan 22, Rosas Pentionat. Foto 2024.

Byggnaden S:t Hansgatan 22 tillhör fastigheten kv Gråbrodern 5 och ligger mittemot Rådstuguparken. Byggnaden är ett borgarhus, uppfört någon gång under 1600-talet på ruinen av ett stenhus från 1200-talet. Den utgör ett exempel på de medeltida förfallna hus i staden som påbyggdes med en övervåning av knuttimmer eller korsvirke under 1600-talet. Huset är byggnadsminnesförklarat. Gatuplanet inrymmer ett affärsläge.

S:t Hansgatan 22 har tidigare benämnts även S:t Hansgatan 20.

Nuvarande företag

Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22.

Gatuplan
I gatuplanet och de övre våningarna inryms Rosas Pensionat.

Rosas Pensionat
Rosas Pensionat öppnades omkring 2011 i byggnaden S:t Hansgatan 22, där det tidigare fanns en kaffeservering, Rosas café. Rosas Pensionatet är ett litet boutiquehotell med fyra dubbelrum. Pensionatet omfattar också restaurang och café och har ett trevligt gårdsrum på baksidan av gathuset med sommarservering. Gårdsrummet nås direkt från gatan via en smal passage mellan huset och grannbyggnaden på södra sidan. Restaurangen är öppen 11:00 till 23:00 under sommarhalvåret. Verksamheten drivs av Monica Hedberg.

Gårdsrummet med ombonad trädgårdsservering.

Rosas Pensionat i Visby är en sann pärla för dem som söker en unik och minnesvärd vistelse på Gotland. Detta boutiquehotell kombinerar historisk charm med modern komfort och personlig service, allt inramat i ett 1200-tals hus som andas historia och kultur. Med sin fantastiska trädgård och omsorgsfullt designade rum erbjuder Rosas Pensionat en oas av lugn och skönhet mitt i hjärtat av Visby.

En smal passge finns in till gårdsrummet från gatan.
Gråa rummet ligger på andra våningen mot gården.

I bottenvåningen finns ett litet café, köket och trapphus till övervåningarna. Pensionatets fyra rum benämns Röda rummet, Gråa rummet, Rosa rummet och Lila rummet. Varje rum är unikt utformat och inrett. Röda rummet finns på andra våningen med utsikt över staden ner mot havet och är också en minisvit med sovrum för två och vardagsrum. Gråa rummet ligger på andra våningen med utsikt över gården och är ett dubbelrum. Rosa rummet ligger på översta våningen med havsutsikt och är en minisvit med sovrum för två personer och vardagsrum. Lila rummet ligger på översta våningen med utsikt över gården och är ett dubbelrum.

S:t Hansgatan 22, gaveln åt väster mot gatan. Bottenvåningen är delvis från 1200-talet, övervåningen och vindsvåningen uppförda under senare hälften av 1600-talet, övervåningen knuttimrad, vindsvåningen i korsvirke.
Översikt från öster där gårdsrummet syns delvis. I mitten byggnaden S:t Hansgatan 22, dess gavel åt öster uppförd i putsad kalksten.


Pensionatet ligger centralt i Visby på S:t Hansgatan, mittemot Rådstuguparken, där Visbys rådhus fanns under mitten av 1700-talet. Byggnaden S:t Hansgatan 22, där pensionatet inryms, var ursprungligen ett medeltida hus från 1200-talet. Under Visby nedgång under 1500-talet till mitten på 1600-talet övergavs sannolikt byggnaden och stod öde som många andra byggnader i Visby på den tiden. Under andra hälften av 1600-talet revs en del av det gamla huset. Kvar från 1200-talet finns grundmurarna och några väggar i bottenvåningen. Byggnaden har en märklig konstruktion med medeltida väggar i bottenvåningen, under 1600-talet uppförd knuttimrad övervåning med gaveln åt gatan för vindsvåningen i korsvirke och gaveln åt gården av kalksten.

S:t Hansgatan 22, Rosas Pensionat, det lilla caféet mot gatan.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Rosas café1987 – 2011
Tvättbar1968 – 1987
Gusse Johansson Frisersalong1935 – 1967Gustaf Johansson
Frisör J. Wärff1920 – 1934
Vin- maltdrycks- och fruktaffär1908 – 1920C LindgrenFrån S:t Hansgatan 20
Skomakare Österberg1900 – 1908J. O. ÖsterbergTill S:t Hansgatan 28
Cigarrhandlare Strömbeck1890 – 1900C StrömbeckFrån Adelsgatan 5
Till S:t Hansgatan 28
Bryggare J Sjöberg1890 – 1937?Angöring Hästgatan 9

Rosas café
År 1987 gjordes ombyggnader till servering i huset S:t Hansgatan 22 och sannolikt startade Rosas café vid den tidpunkten.

Tvättbar
Bottenvåningen byggdes interiört om till tvättbar 1968.

Gusse Johanssons Frisersalong. Annons i VIsby Idrottsförening Jubieumsskrift 1961.

Gusse Johansson frisersalong
År 1935 eller lite tidigare öppnade Gustaf ”Gusse” Johansson frisersalong i byggnaden. Han efterträdde då Josef Wärff som där tidigare bedrivit liknande verksamhet. Gustaf köpte fastigheten 1948 och hade kvar den till 1967.

Vin- maltdrycks- och fruktaffär
Affären Vin, specerier och delikatesser som låg i hörnet Hästgatan och S:t Hansgatan flyttades sannolikt 1908 till S:t Hansgatan 22 och bytte samtidigt namn till Vin- maltdrycks- och fruktaffär. Efter flytten togs verksamheten över av C Lindgren.

Strömbeck Cigarraffär
C Strömbeck startade sin verksamhet som cigarrhandlare med att öppna en cigarraffär på Adelsgatan 5 omkring 1855. År 1890 flyttade han affären till S:t Hansgatan 22 och omkring 1900 flyttade han vidare affären till S:t Hansgatan 28, där han drev verksamheten till omkring 1920. Han hade också en filial på Adelsgatan 8 omkring 1900 – 1910.

Bryggare J Sjöberg
Bryggare J Sjöberg ägde fastigheten från omkring 1890 och möjligen fram till 1937.  Sjöberg bedrev bryggeriverksamhet i byggnaden B2.  Verksamheten bedrevs med angöring från Hästgatan 9, vilket var över den gård som nu ingår i Gråbrodern 4, se vidare under Gården nedan. Fastigheten ägdes 1937 – 1948 av Nya Aktiebolaget Visby Bryggeri, som troligen bedrev bryggeriverksamhet här efter J Sjöberg.

Husen och gården

Situationsplan kv Gråbrodern 5, S:t Hansgatan 22.

På fastigheten Gråbrodern 5 finns det två byggnader, huvudbyggnaden (B1) mot S:t Hansgatan och ett gårdshus (B2) sammanbyggt med grannhuset. Båda byggnader har medeltida grunder och medeltida väggar i bottenvåningen.

B1, huvudbyggnad
Huvudbyggnaden B1 är ett borgarhus, uppfört någon gång under senare delen av 1600-talet på ruinen av ett stenhus från 1200-talet. Den medeltida byggnadens funktion är inte känd, men dess placering med gaveln mot gatan samt att intilliggande byggnad mot söder uppfördes som ett packhus, tyder på att huvudbyggnaden också uppfördes som packhus. När tiderna kraftigt försämrades i Visby under 1500-talet och början av 1600-talet, kom det medeltida huset troligen att överges och stå och förfalla. Under senare delen av 1600-talet revs det gamla öde huset delvis och ett nytt hus uppfördes på de befintliga grundmurarna. De norra och östra ytterväggarna revs inte utan kvarstår som en del av det nya huset. Bottenvåning för 1600-talshuset gjordes smalare än det medeltida huset genom att den södra ytterväggen uppfördes en bit in från den ursprungliga grundmuren. På så sätt erhölls en passage från S:t Hansgatan in till gården mellan den nya ytterväggen och grannhuset. Sannolikt var de båda medeltida byggnaderna sammanbyggda. Övervåningen uppfördes av knuttimmer, medan gavelspetsen mot gatan byggdes av korsvirke och gaveln mot gården uppfördes av murad kalksten. Skarven mellan den medeltida delen och den nybyggda gaveln syns fortfarande. Bottenvåningen och övervåningen uppfördes som bostadsvåningar. Vindsvåningen omfattade två lagervindar med en lastlucka i vardera gaveln. Huset ägdes under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet av Hans Köhler. Huset beskrivs 1709 i en bouppteckning efter Köhler som ”opbyggt av kalkstensmur på tvenne sidor och de andra två av koppeknut träbyggnad”. Bottenvåningen inrymde då en förstuga, dagligstuga med liten källare under och ett krambodställe, vilket var en försäljningslokal. Det fanns även en sängkammare och en liten kammare intill spisen. En trappa upp fanns salen och överst ett loft med lastluckor, samt en dörr på vardera gavel. Under denna tid fanns även en tillbyggnad för kök av knuttimmer. År 1772 beskrivs byggnaden i ett syneprotokoll ha en obeboelig övervåning utan eldrum och med ruttet golv samt trasiga fönsterrutor. Protokollet utfördes troligen innan borgmästare Joan Bacherus köpte fastigheten 1772. Våningen renoverades säkerligen innan borgmästaren flyttade in och enligt en brandförsäkring 1837 var övervåningen i gott skick. Salen hade då indelats i tre rum och köksflygeln hade rivits varvid köket flyttades in i bottenvåningen. Runt 1860-talet hade byggnaden erhållit en fasadputs med klassicerande dekor med listverk, hörnpilastrar och rusticering i bottenvåningen. Huset rymde då flera boningsrum med inredda rum även på vinden. Sedan i slutet av 1800-talet har bottenvåningen inrymt affärslokaler, vilket medfört att två skyltfönster tagits upp. Övervåning och vindvåning nyttjades vid den tidpunkten som bostad. Byggnaden renoverades 1936 i samband med att bottenvåningen inreddes som frisersalong och samtidigt ändrades gatufasadens entré. År 1968 utfördes ombyggnad interiört till tvättbar. Vid en renovering 1973 avlägsnades fasadputsen och dess klassicistiska dekor. Då den nuvarande caféverksamheten flyttade in 1987 renoverades interiören och anpassades till caféverksamhet. 1994 återställdes exteriören till ett 1700-tals utseende med restaurering av fasadputs och trästomme. Fönsterstorleken minskades och nya rekonstruerade dörr- och fönstersnickerier sattes in. Senare har övervåningen och vindsvåningen byggts om till pensionatsrum. En renovering utfördes 2014 varvid det fjärde rummet i pensionatet tillkom.

B2, gårdshus
Gårdshuset B2 uppfördes i murat kalksten troligen någon gång under 1600-talet. Det är uppfört mot grannhusets (B3) östra vägg, fastigheten Gråbrodern 4. Gårdshuset B2 uppfördes i två våningar och är täckt av ett pulpettak. En stenkonsol i den norra fasaden tyder på att murverket skulle kunna innehålla medeltida sten. Ett syneprotokoll från 1709 beskriver ett brygghus som förfallet, vilket sannolikt avser byggnad B2. År 1772 omnämns byggnaden som ett brygghus med två halvdörrar. Byggnaden hade då en spis med två bakugnar och dessa behövde vid den tidpunkten repareras. Det fanns även i samma spis en eldstad till en kölna, en brännvinspanna och en költunna. Taket täcktes av tegel som då var otätt och loftgolvet var rötskadat. I en brandförsäkringshandling från 1863 beskrivs byggnaden som ett brygghus med pulpettak med tegel och gavlar av sten. Det innehöll också en bakugn med två inmurade grytor. Fastigheten ägdes sedan omkring 1890 möjligen fram till 1937 av bryggare J Sjöberg, som bedrev bryggeriverksamt i byggnaden. Under 1900-talet har byggnaden haft ett plåtslageri. År 1990 styckades östra delen av från fastigheten och kom att ingå i Gråbrodern 14. Vid avstyckningen delades huset längs sin hjärtmur så att östra delen av byggnaden kom att tillhöra ovan nämnda fastighet. Byggnaden var då mycket förfallen men reparerades 1990 och 1994 till en sommarbostad respektive förråd. Fasaden fick ett antaget 1800-tals utseende med slätputsade vita fasader och ett nytt pulpettak tillkom som fick en plåtbeklädnad. Byggnaden används idag som sommarbostad.

Gården
Bakom huvudbyggnaden finns ett stort gårdsrum som begränsas av byggnader och i öster av ett plank mot Gråbrodern 14. Gården har en låg terrassering och är belagd med smågrus och kalksten. Inom gården finns det en gårdsbrunn. Under 1800-talet och in på 1900-talet nåddes gården genom den stora inkörsporten mot Hästgatan till Gråbrodern 4. Gården nås numera endast från S:t Hansgatan genom en smal passage mellan gathusets södra vägg och grannhusets norra vägg. Sedan 1987 har den slutna gården fungerat som servering sommartid. I muren mot S:t Hansgatan vid gårdspassagen finns sedan 1994 en rekonstruerad 1700-talsdörr.

Kvarteret Gråbrodern 5

Kvarteret Gråbrodern
Kvarteret Gråbrodern är ett triangelformat område som ligget omgiven av Hästgatan i söder och öster, S:t Hansgatan i norr och Hamburgergränd i norr.
Namnet Gråbroder syftar på Franciskanmunkarnas dräkt, som var av ofärgat ylle, men deras kloster i Visby låg inte i det här kvarteret så val av namn för kvarteret tycks vara ologiskt. Kvarteret Gråbroderns västra del var under medeltiden fullt ut bebyggt med stenhus, medan östra delen tycks ha haft ett glesare byggnadsbestånd med enklare stenhus eller möjligen trähus. Troligen har en gränd under medeltiden gått genom norr delen av kvarteret parallellt med Hamburgergränd, vilket antyds av en mur som finns kvar sydväst om radhusen vid Hamburgergränd. Det finns medeltida murverk bevarade i flera delar av kvarteret och kvarstående byggnader från 1200-talet. Kvarteret finns markerat på Schilders karta från 1697 som tre mindre och en större tomt. År 1750 var den sydvästra delen markerad som ”Landts Contoiret” och resterande delar som ”Fru Fallkengrens”. Vid mitten av 1800-talet var kvarteret indelat i fem tomter. Tomtindelning har legat fast sedan 1970-talet och består idag av 10 fastigheter. Kvarteret har ett äldre byggnadsbestånd med medeltid stenhus som på flera fastigheter ingår i byggnader som byggts om och till på 1600-talet och 1700-talet. Dessa byggnader är till stor del bevarade och restaurerade och finns främst längs S:t Hansgatan och Hästgatan. Under 1800-talet gjordes främst om- och tillbyggnader och från 1900-talets början finns flera nyuppförda stora byggnader i kvarteret.

Fastigheten Gråbrodern 5
Fastigheten Gråbrodern 5 gränsar till S:t Hansgatan i väster, Gråbrodern 6 åt norr, Gråbrodern 14 åt öster och Gråbrodern 4 åt söder. Fastigheten bebyggdes under medeltiden med minst ett stenhus, vilket delvis finns bevarat (byggnad B1). Den nuvarande fastigheten ingick enligt 1697 års tomtförteckning som de södra delarna i en stor tomt, nr 67, som sträckte sig över en stor del av nuvarande kvarter. I tomten ingick även nuvarande Gråbrodern 9-11 samt 14. Den stora tomten, nr 67, ägdes av Hans Köhler och omfattade vid den tidpunkten; vid S:t Hansgatan ett hus delvis av sten och delvis av trä, ett gårdsrum, en trädgård, ett stall samt en lada. Huset vid S:t Hansgatan är nuvarande byggnad B1, stallet eller ladan skulle kunna vara nuvarande byggnad B2. Gångpassage söder om byggnad B1 är samtida med påbyggnaden av B1. Under 1700-talet ingick fastigheten fortfarande i den större tomtbildning som omnämns ovan. I 1785 års husklassifikation anges denna stora tomt omfatta ett hus av sten och trä med bibyggt kök, ett stenhus, ett brygghus av sten, en lada samt fähus av trä, och småhus av sten, samtliga byggnader med tegeltak. I tomten ingick även en källare med torvtak. Brygghuset som nämns är nuvarande byggnad B2 och huset av sten och trä är byggnad B1. Under 1800-talet hade den stora tomten delats in i mindre delar inom dess tomtgränser men utgjorde fortfarande en fastighet. Båda byggnaderna på den nuvarande fastigheten finns beskrivna i en brandförsäkringshandling från 1863 som bostadshus respektive brygghus. Fastighetens nuvarande form bildades på 1900-talet. Den erhöll sin nuvarande utsträckning 1990 då den östra delen av tomten, tillsammans med hälften av gårdshuset, byggnad B2, tillföll Gråbrodern 14. Fastigheten omfattar idag två byggnader vid en sluten kringbyggd gård.