Södra Kyrkogatan 2A

—-Nuvarande företag (2023)—-
GAAM Outlet
—-Tidigare företag———-
Modearkivet,
Café,
Musikaffär,
Sylve Mays Radioaffär,
Alma & Co Fiskaffär,
Andersson & Möller Elektriska Verkstad,
Karl A. Fahlströms Järn- & Redskapsaffär,
Vattenfabrik H Johansson.

Södra Kyrkogatan 2A.
Södra Kyrkogatan 2A.

Byggnaden Södra Kyrkogatan 2A ligger i kvarteret Triangeln 2 och är uppfört omkring år 1800 som ett bostads- och affärshus. Huset är uppfört i kalksten på en grund som till vissa delar består av medeltida murverk. Byggnaden är Byggnads Minnesförklarad 1996. På fastigheten finns det ytterligare tre byggnader, en byggnad med adress Wallers plats 6 och två byggnader med adress Hästgatan 15.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns klädesaffären GAAM Outlet.

GAAM Outlet, Södra Kyrkogatan 2A.
GAAM Outlet säljer märkeskläder.

GAAM Outlet 
GAAM Outlet säljer kläder av märken Carin Wester, Dagmar, Tiger, d.brand, Cheap Monday & WESC.  Företaget finns även i Stockholm.

Bostäder och kontor   
I övervåningen och vindsvåningen finns kontor och bostäder, som ingår i bostadsrättsföreningen BRF Riksbyggen Visbyhus nr 24, ägare till hela kvarteret. Se vidare under Södra Kykogatan 2B.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Modearkivet
Café1988 –
Musikaffär1966 – 1988
Sylve Mays Radioaffär1950-tal – 1963Även Adelsgatan 4
Alma & Co Fiskaffär1930 – 1940Alma JohanssonOsäkert
Andersson & Möller Elektriska VerkstadOmkring 1935Osäkert
Karl A. Fahlströms Järn- & Redskapsaffär1895 – 1919Karl A. FahlströmÄven Wallérs plats 6
Vattenfabrik H JohanssonOmkring 1906H JohanssonOsäkert
Modearkivet bedrev sommarbutik vid Södra Kyrkogatan 2A.

Modearkivet  
Modearkivet är en sommarbutik som säljer mode kläder vid Södra Kyrkogatan 2A. Företaget har också butik i Stockholm.

Sylve May Radioaffär, annons i Gotlänningen nov 1958.

Sylve Mays Radioaffär
Sylve May (Sylve Arnold William May född 1914-09-29 Visby, död 1981-10-20 Eskelhem) startade sin radioaffär, Sylve Mays Radioaffär, vid Adelsgatan 4 omkring 1940. Sylve öppnade en filial vid Södra Kyrkogatan 2 under 1950-talet. Affären fanns där 1958 enligt en annons i Gotlänningen. Filialen flyttade runt hörnet till Wallérs plats 6 omkring år 1963, där affären kallades Radioutställningen. Huvudaffären vid Adelsgatan 4 flyttades till Adelsgatan 1B omkring 1964. Efter Sylves död 1981 drevs verksamheten troligen vidare av Sylves son Thomas May både vid Adelsgatan 1B och Wallérs plats fram till 1987 då verksamheten upphörde.

Karl A. Fahlströms Järn- & Redskapsaffär. Annons i Gotlands Läns- och Adresskalender 1906.

Karl A. Fahlströms Järn- & Redskapsaffär
Karl Axel Fahlström var ägare till fastigheten Triangeln 2 som han köpte omkring 1885. Vid den tidpunkten fanns det tre byggnader på tomten. I vilken av byggnaderna som järnaffären låg är osäkert. Men mest troligt är att affären låg i byggnaden mot Södra Kyrkogatan 2A. Enligt annonsen hade affären ett mycket stort sortiment och vid Kyrkogatan fanns en lokal i hans ägo som troligen var passande för verksamheten. Han startade även en järnkramhandel (små järnsaker som spik, skruv, fjädrar) i byggnaden vid Wallérs plats som han drev fram till 1895. Per Axel Fahlström, troligen sonen, startade sedan vinhandel vid Wallérs plats.  

Situationsplan kv Triangeln 2 med byggnader Hästgatan 15, Wallérs plats 6 och Södra Kyrkogatan 2A.


Husen och gården

Här beskrivs en av de fyra byggnader som finns i Triangeln 2, byggnaden med adressen Södra Kyrkogatan 2A. De övriga tre byggnader beskrivs under resp gatuadress, Wallérs plats 6  och Hästgatan 15.

B4, Södra Kyrkogatan 2A
Byggnaden Södra Kyrkogatan 2A uppfördes sannolikt omkring 1800 med en stomme av kalksten i två våningar och med inredd vind. Grunden utgörs delvis av medeltida murverk. Taket är ett sadeltak belagt med tegel. År 1908 utfördes en stor ombyggnad, då en våning byggdes på huset och taket förhöjdes. År 1920 tillkom en ny entré och fönster i bottenvåningen och 1928 tillkom fönster i våning 1 trappa upp. En dokumentation från 1929 visar att huset i norr har en välvd bottenvåning. År 1986 tillkom takkuporna, taket förhöjdes något, en dörröppning togs upp i norr och genom en tillbyggnad byggdes huset samman med övriga byggnader på tomten. En frontespis tillkom åt väster. En omfattande modernisering genomfördes 1988 i samband med att butiken i bottenvåningen byggdes om till café.

Fasad av kv Triangeln mot Södra Kyrkogatan efter ombyggnader 1987-88. Den vertikala linje som delar byggnad B4 i mitten är en markering från medeltida byggnader. Bild från antikvarisk dokumentation av Sandra Såger.
Fasad av kv Triangeln mot Södra Kyrkogatan omkring 1984. Bild från antikvarisk dokumentation av Sandra Såger.
Rekonstruktion av tänkbar fasad under medeltiden för fasad enligt ovan mot nuvarande Södra Kyrkogatan. A och B markerar alternativa lägen för en medeltida gränd. Skiss utförd av Per Jyllnor 1986. Bild från antikvarisk dokumentation av Sandra Såger.

Gården
Gården begränsas av omgivande byggnader och en hög mur i öster. Gården är gemensam med Triangeln 1.

Kvarteret Triangeln 2

Kvarteret Triangeln
Kvarteret Triangeln utgör hela området mellan Hästgatan, Wallérs plats, Södra Kyrkogatan och Smittens backe. Det ligger i sluttning på Klintkanten och kvarteret var sannolikt fullt utbyggt under medeltiden. Flera av de byggnader som ännu finns kvar har dokumenterade medeltida murverk och tycks ha legat med gaveln mot gatan. Enligt Meyers karta från 1646 var kvarteret delat av en gränd i öst-västlig riktning, som troligen i öster fortsatte som en trappa upp på Klinten. Enligt Schilders karta 1697 var gränden markerad som tomtmark och de två kvarteren alltså sammanslagna till ett kvarter delat på tre tomter. De tre tomterna var bebyggda med trähus samt ett stenhus. Från slutet av 1700-talet hade de tre tomterna blivit två tomter. Vid mitten av 1800-talet hade tomterna i stort sätt fått samma utbredning som idag.


Fastigheten Triangeln 2
Fastigheten Triangeln 2 har verkligen formen av en triangel med de tre sidorna mot Södra Kyrkogatan i väster, fastigheten Triangeln 1 i norr och Hästgatan i öster. Tomten ligger i en sluttning på klintkanten med den högsta delen i nordöst och den lägsta i väster. Triangeln 2 motsvarar tidigare Klinteroten III:42. Enligt karta från 1697 fanns på tomten ett hus i trä med lada och stall. Byggnaden i söder från medeltiden saknas på denna karta. Enligt husklassifikationen från 1785 fanns ett trähus med tegeltak, ett brygghus med tegeltak och ett källarhus med tegeltak. Trähuset är det hus som betecknats B1 på situationsplanen och utgjorde fastigheten mansbyggnad samt var mycket högt värderad. Källarhuset är byggnaden i söder betecknad B3. Byggnad B1 är uppfört under början av 1700-talet med delar av en stomme från 1600-talet. Byggnad B2 är uppförd 1987-1988 och byggnad B3 i tomtens södra spets ursprungligen uppfört på medeltiden. Byggnad B4 mot Södra Kyrkogatan är byggt omkring 1800 på delvis medeltida murverk.