Stora Torget 9A

—-Nuvarande företag (2024)—-
ICA Torgkassen
—-Tidigare företag———-
Bodins Livsmedel,
H. G. Engström specerier,
Frida Lundéns spec Eftr,
Frida Lundéns speceriaffär,
O. E. Olsson Eftr kläder,
O. E. Olsson diversehandel,
Gustafsson Tobak, diverse,
Åhblom Modist,
Carl Ferm Victualiehandel,
Carl Holmberg Victualiehand,
Urmakare Söderberg.

ICA Torgkassen, Stora Torget 9A.
ICA Torgkassen, Stora Torget 9A.

Byggnaden Stora Torget 9A tillhör fastigheten Nunnan 1 som ligger i norra kanten av Stora Torget. Fastigheten är mycket stor och omfattar hela kvarteret Nunnan med ett flertal byggnader, varav fyra ligget mot Stora Torget med adresserna Stora Torget 5, 7, 9 och 9A. Hela kvarteret, med några undantag, är nyuppfört under åren 1936–1937, efter att stora delar av tidigare byggnader rivits 1936. Byggnaden Stora Torget 9A uppfördes under 1936-1937. I äldre information anges Stora Torget 9A ofta som Stora Torget 5. I byggnaderna Stora Torget 9A har det under mer än 140 år sålts livsmedel.

Visby stad köpte hela kvarteret 1928 med syfte att uppföra ett teater- och konserthus mot norra delen av Stora Torget. Uppdrag gavs åt arkitekten Sven Markelius att utföra preliminär skissutredning avseende byggnadens utformning. Uppdraget utökades senare att även omfatta ett liknande förslag till alternativt förläggning av byggnaden vid Södertorg. Det blev ingen teaterbyggnad utan istället fick en av jurymedlemmar för teaterbyggnaden, Hakon Ahlberg, ett uppdrag att utforma ritningar för ny bebyggelse i kvarteret. År 1938 kunde inflyttning ske i det helt nya kvarteret där endast två byggnader undgått att rivas, byggnaderna Stora Torget 7 och 9. Vid utgrävningar som gjordes 1936 hittades en grav med två skelett från yngre stenåldern omkring 4000 år gamla.

Nuvarande företag

Gatuplan
I gatuplanet finns ICA Torgkassen.

ICA Torgkassen   
ICA Nära Torgkassen ligger centralt vid nordöstra delen av Stora Torget. Torgkassen är innerstaden enda livsmedelsaffär med ett brett utbud av livsmedel. ICA Torgkassen startade verksamheten 1989 i lokaler där Bodins Livsmedel tidigare fanns.

Ica Nära Torgkassen är en butik mitt i Visbys innerstad. Liten på ytan men stor inuti. ”

ICA Nära Torgkassen ligger i nordöstra hörnet av Stora Torget.
Leif och Ingrid Pettersson drev ICA Nära Torgkassen under 1989-2017. Foto Johan Kurelid.

Det var Leif och Ingrid Pettersson som tog över lokalerna 1989 och startade ICA Torgkassen. De har gjort butiken till en välsorterad lanthandel med personlig service. För att kunna bygga ut affären fick Leif och Ingrid pantsätta sommarstugan för att genomföra ombyggnaden. Butiken blev större, varuutbudet kunde breddas och omsättningen ökade. En stor del av kundkretsen är stamkunder som känner varandra och personalen, och det är på Torgkassen man träffas och pratar. Tuffa tillfällen har funnits för verksamhetens ekonomi när Systembolaget flyttade till Öster, när den kommunala förvaltningen flyttade ut från innerstaden och då hela torget var en stor arbetsplats vid ombyggnaden 2011-2012. Men tack vare en stor trogen kundkrets har Torgkassen klarat av kriserna. Jimmy Hamstedt, då 16 år, anställdes 1992 som praktikant vilket visade sig var bra för Torkassens fortsättning. År 2017 efter 28 år som ICA handlar sålde Leif och Ingrid sitt livsverk. Köparen var just den tidigare praktikanten Jimmy.

ICA Nära Torgkassen, Stora Torget. Liten på ytan men stor inuti.
Jimmy och Angelica Hamstedt driver ICA Torgkassen sedan 2017.

Jimmy Hamstedt var bara 16 är då han anställdes av Leif Pettersson som praktikant för Torgkassen. Där arbetade han i 16 år och lärde sig hur en ICA-butik fungerar. Därefter har Jimmy varit handlare på ICA Nära i Slite. När möjligheten kom att ta över Torgkassen i Visby tvekade han inte. Sedan den 1 april 2017 driver Jimmy Hamstedt Torgkassen tillsammans med sin fru Angelica. År 2020 blev Jimmy och Angelica Guldrosvinnare med bl.a. följande motivering:

”Nu är Jimmy sen 2017 tillbaka på Stora Torget och gör tillsammans med sin fru och personal ett mycket gott arbete med att förse inte bara innerstadsborna med kvalitetsmat, ett brett sortiment och ett varmt och vänligt kundbemötande. Torgkassen var också först, åtminstone på Gotland, med att byta plastkassar mot papperskassar. Torgkassens existens bidrar också mycket till en levande innerstad under icke turistsäsong.”

Under hösten 2020 stängdes bankomaten vid Ica Torgkassen på Stora torget. Den har under många år drivits av Torgkassen, men på grund av allt färre uttag var den inte längre lönsam. Den som vill ta ut kontanter i Visby måste hädanefter ta sig till Östercentrum.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Bodins livsmedel1962 – 1989Sven BodinFrån Tranhusgatan 1
H. G. Engström1930 – 1962H. G. Engström
Frida Lundéns Eftr1920 – 1930Edla Magnusson, OlssonÄven Adelsgatan 1A
Frida Lundén1913 – 1920Frida LundénÄven Adelsgatan 1A
O. E. Olsson Eftr1923 – 1928Kläder
O. E. Olsson1880 – 1923Diverseaffär
Gustafsson Tobak, diverse1880 – 1905Ivar Gustafsson
Åhblom Modist1880 – 1910Josefina Åhblom1 Tr upp
Cal Ferm Victualiehandel1873 – 1880Carl FermTill Adelsgatan 16
Carl Holmberg Victualieh.1840 – 1873Carl Holmberg
Urmakare Söderberg1820 – 1840Viktor SöderbergKänd kronometertillverkare

Bodins Livsmedel
Sven Bodin tog över livsmedelsbutiken vid Stora Torget 1962 efter H. G. Engström. Bodin stängde samtidigt den butik han tidigare drivit vid Tranhusgatan 1. År 1951 fanns det 21 speceriaffärer innanför murarna i Visby. År 1963 var det 11 kvar och 1972 fanns bara Bodins Livsmedel och Tempo kvar som speceriaffärer. Bodins Livsmedel stängde verksamheten 1989, då ICA Torgkassen tog över.

H. G. Engströms handelsrörelse vid Stora Torget 9A. Foto 1935. Bild från Lindebilder.
Annons i Gotlands Allehanda 1937.

H. G. Engström
H. G. Engström handelsbolag öppnade sin speceriaffär troligen omkring 1930 vid Stora Torget, där Frida Lundéns Eftr tidigare hade haft speceriaffär. Möjligen kom verksamheten igång först 1938 då den nya byggnaden var färdig för inflyttning. Handelsbolaget hade också en kioskrörelse utanför Österport. H. G. Engström var efter Löfveberg & Pettersson det speceriföretag som hade störst omsättning under 1940-talet i Visby. Verksamheten upphörde 1962, då Bodins Livsmedel tog över.

Ombyggnad pågår av kvarteret Nunnan 1936-1937. I förgrunden byggnaden Stora Torget 9A.

Nytt hus Stora Torget 9A
Byggnaden Stora Torget 9A och stora delar av hela kvarteret Nunnan 1 revs under året 1935-1936. Ett nytt hus uppfördes där det gamla tidigare låg. Huset inreddes för att passa H. G. Engströms speceriaffär bland annat med ett nytt skyltfönster mot S:t Drottensgatan, uppackningsrum, kontor och rymliga förrådsutrymmen  i källaren.

Frida Lundéns Eftr
Edla Magnusson och Olsson tog över verksamheten vid Stora Torget 9A efter Frida Lundén omkring 1920. Ida var också delägare i Frida Lundéns Eftr vid Adelsgatan 1A. Efter 10 år omkring 1930 stängde de butiken vid Stora Torget, men fortsatte med att driva affären vid Adelsgatan till in på 1950-talet. Diskussioner pågick vid den tidpunkten att riva hela kvarteret och bygga en stor saluhall i stället. H.G. Engström tog senare över verksamheten vid Stora Torget.

Frida Lundén
Frida Lundén öppnande speceriaffär omkring 1913 vid Stora Torget 9A i den västra delen av de lokaler där det tidigare bedrevs diversehandel av O. E. Ohlsson. Frida drev affären fram till omkring 1920, då den togas över av Magnusson och Olsson. Frida Lundén hade också en speceriaffär vid Adelsgatan 1A.

O. E. Olsson Eftr
I den östra delen av lokalerna vid Stora Torget 9A bedrev O. E. Olssons Eftr klädesförsäljning av ”färdigsydda kläder” under omkring åren 1923-1928.

Torghandel pågår. I fonden syns O.E. Olssons Viktualie & Diversehandel. Beläggningen är kullersten över hela torget. Foto omkring 1890.

O. E. Olsson
O. E. Olsson köpte omkring 1880 dåvarande fastigheten S:t Hansroten IV:3, som låg i nuvarande östra delen av Nunnan 1. I byggnaden mot Stora Torget öppnade han en diversehandel som i västra delen inrymde speceriaffär och i den östra tobak och tidningar, där den sistnämnda så småningom utökades med kläder. Omkring år 1913 övertog Frida Lundén speceriaffären och när Olsson 1928 sålde fastigheten och överlät han samtidigt den östra delen av lokalerna till klädesförsäljning under namnet O. E. Olsson Eftr till nya ägare.

Stora Torget 9A. O. E. Olssons diverseaffär, med speceriaffären (tv) och och victualieaffären (th). Del av foto omkring 1895. Bild från Visby förr i tiden.
Annons i Gotlands Läns- och Adresskalender 1906.

Carl Ferm Victualieaffär
Grosshandlare Carl Ferm tog över lokalerna vid Stora Torget 9A år 1873 efter den då avlidne militärkaptenen Carl Holmberg, som där drivit en speceri- och viktualieaffär. Carl Ferm föddes I Visby 1848 och kom efter skolgången I handelslära hos konsul Rud. Cramér. Affären vid Stora Torget drev han fram till 1880, då han övergick till Mellersta Gotlandsmejeribolag som kassör och bokförare. Han startade också omkring 1880 tillverkning av senap som han sålde I sin bostad vid S:t Hansgatan 55. År 1893 började han vid sidan om arbetet hos mejeriet en egen agenturaffär och tillverkning av senap i större skala. Han öppnade troligen då en affär vid Adelsgatan 16 och senare hade ha också en affär vid Södertorg 14.

Annons införd i Golands Allehanda 1874.
Annons införd i Gotland Allehanda 1915.
Ferms roliga annonser …
… införda i Gotlands Allehanda 1913.
Grosshandlare Carl Ferm.

Senapstillverkningen gjorde honom känd över hela ön. På den här tiden förekom inte färdig senap i burk på ön, annat än i vissa utländska tillverkningar, och grosshandlare Ferm var sålunda en föregångsman här i framställningen av de nu så populära burkförpackningarna i senap. År 1900 lämnade grosshandlare Ferm mejeriet och ägnade sig helt åt sin affärsrörelse, som han kombinerade med försäkringsverksamhet. Affärsrörelsen överlämnade han 1933 till sin medhjälpare hr Erik Lutteman, men försäkringsverksamheten fortsatte han fortfarande att sköta personligen. Försäkringsbolaget Thule vittnar också om i sin tidning ”att grosshandlare Ferm, som är bolagets äldsta ombud i landet, ännu vid sin höga ålder icke endast mönstergillt sköter förbindelserna med bolaget utan också med en sällsynt vigör presterar en aktiv anskaffningsverksamhet”. Gotlands Alllehanda skrev den 23 mars 1938 om Carl Ferm inför hans 90 års dag (28 mars): ”Alltjämt vid god hälsa och en enastående vitalitet står grosshandlare Ferm som ett gott föredöme för de yngre affärsmännen. Samvetsgrann och korrekt i sina affärsförbindelser är han som människa stillsam och försynt, och han har också under de många årens lopp förvärvat många vänner”.

Major J M Linwall
Major J M Lindwall ägde fastigheten S:t Hansroten IV:3 under åren 1845-1880, och efter honom kallas gården mellan Stora Torget 9 och 9A för Lindwallska gården.

Byggnaden vid Stora Torget 9A, S:t Hansroten IV:3. Här hade Viktor Söderberg sin kronometertillverkning innan han flyttade till Stockholm. Foto 1880-talet, då det var en speceriaffär i byggnaden. Bild från Visby förr i tiden.

Urmakare Viktor Söderberg
Fabrikör, urmakare och kronometermakare Viktor Söderberg ägde fastigheten S:t Hansroten IV:3 omkring 1820-1840. Söderberg ansågs vara ett tekniskt geni och har lagt grunden till modern kronometertillverkning. Som gesäll i sin verkstad i Visby hade han Viktor Kullberg, som följde sin mästare när han 1840 flyttade sin verksamhet till Stockholm. Viktor Söderberg avled i Stockholm 1866. Kullberg vann senare världsberömmelse för sina kronometrar och blev utnämnd till hovkronometermakare i London.

Huset och gården

Situationsplan kv Nunnan 1, Stora Torget 5-9B.

På fastigheten Nunnan 1 finns det många byggnader som är sammanbyggda till ett stort byggnadskomplex. Den äldsta byggnaden är det gamla 1500-talshuset (B3) uppfört 1516. Kalkstenhuset (B2) är uppfört på 1700-talet, medan övriga byggnader är uppförda 1936-1937. De olika byggnaderna beskrivs under resp gatuadress. Nedan finns information om byggnad B4.

B4, livsmedelshuset
Byggnaden B4 uppfördes 1936 i samma stil och storlek som det skiftesverkshus som fanns på samma plats som det nyuppförda huset och som revs 1935. Det gamla skiftesverkshuset var sammanbyggt med 1500-talshuset och troligen i norra delen uppfört på murverk från medeltida byggnader. Byggnaden B4 är uppfört i ett plan med inredningsbar vind och källare samt med ett valmat sadeltak med takkupa mot Stora Torget. Byggnaden har sedan 1880-talet inrymt livsmedelsaffärer. I fasaden mot Stora Torget och S:t Drottensgatan finns det stora skyltfönster.

Gården
Mellan byggnaderna B2 och B3 finns en liten gård som under 1800-talet mitt kallades Lindwallska gården efter ägaren till fastigheten major J M Lindvall.

Kvarteret Nunnan 1

Kvarteret Nunnan
Kvarteret Nunnan ligger centralt placerad i staden vid hela den norra sidan av Stora Torget. I kvarteret har arkeologiska lämningar från stenåldern påträffats. I samband med att stora delar av bebyggelsen revs gjordes 1936 utgrävningar i kvarteret. Icke oväntat gjordes fynd från yngre stenåldern som en fortsättning på fynden i norra delen av torget som gjordes 1924. Två skelett påträffats vid utgrävningarna 1936, det ena liggande i riktningen norr—söder, det andra i riktningen öst—väst. Vid sidan av det ena skelettet låg i höjd med vänstra höften ett stickvapen av horn, vilket sistnämnda fynd ledaren för de arkeologiska utgrävningarna på platsen, fil. kand. Erik Lundberg, betecknar som särskilt intressant. Fynden torde vara omkring 4 000 år gamla. Troligen har en stenåldersboplats sträckt sig mellan S:t Hansgatan, S:t Drottensgatan och fram till Stora Torget. Under medeltiden delades kvarteret i två hälfter via en gränd som löpte i öst-västlig riktning, där den norra delen av kvarteret sträckte sig längre norrut än idag. Båda kvarteren var under medeltiden tätbebyggda med dubbla rader av stenhuslängor. Lämningar har påträffats efter tretton grunder till medeltida stenhus samt till ett, eller eventuellt två, ännu kvarstående byggnader. Vid mitten av 1600-talet låg kvarterets bebyggelse troligen i ruiner och marken utnyttjades till trädgårdar eller kålgårdar. Enligt 1697 års karta hade kvarteret sin nuvarande begränsning och var indelat i fyra tomter. Tre av tomterna innefattades av gårdsmiljöer med huvudbyggnad och uthusbebyggelse med stall och lador. Den fjärde tomtens bebyggelse bestod av enbart uthus och hörde till gården i det södra hörnet av nuvarande Kaplanen 7. 1960 skedde en sammanslagning av de fyra tomterna, tidigare betecknade S:t Hansroten IV:1, 2, 3 och 3½, som vid denna tidpunkt fick Nunnan 1 som gemensam fastighetsbeteckning. Idag upptas kvarteret i huvudsak av ett större bostadskomplex, som nyuppfördes från grunden 1937. Samtidigt revs en omfattande äldre bebyggelse, dels i trä från 1700-talet, dels ett medeltida stenhus. Kvarteret har haft en blandad befolkning bestående av både ämbetsmän och hantverkare. Under större delen av 1900-talet har ägaren till fastigheterna varit Gotlands kommun, medan Nunnan 1 numera ägs av ett privat företag och rymmer flera restauranger, livsmedelsbutik och bostäder.

Fastigheten Nunnan 1
Fastigheten Nunnan 1 utgör hela kvarterets yta. Tidigare under roteindelningen omfattade kvarteret fyra fastigheter benämnda S:t Hansroten IV:1, 2, 3 och 3½, Nuvarande fastigheten upptas i huvudsak av ett större bostadskomplex, som nyuppfördes från grunden 1937. Samtidigt revs en omfattande äldre bebyggelse, dels i trä från 1700-talet, dels ett medeltida stenhus. Två byggnader räddades undan rivningen. Den ena är en tegelbyggnad från 1500-talet som ligger i fastighetens sydöstra del, indraget en bit från Stora Torget. Byggnaden fungerar som restaurang och gårdsutrymmet på byggnadens södra sida som uteservering sommartid. Den andra bevarade byggnaden är ett stenhus från 1700-talet, som eventuellt bevarar en medeltida stomme. Denna byggnad inrymmer också restaurang efter att tidigare varit ett bageri. Det större och yngre bostadskomplexet sträcker sig över hela den västra, norra och östra delen av fastigheten samt även med två byggnadskroppar mot Stora Torget, i vilka det finns ytterligare en restaurang samt en livsmedelsbutik. Affärs- och restaurangrörelserna ingår som en väl etablerad del av livet kring torget. Fastigheten ger mot norr, öster och väster ett slutet enhetligt intryck genom det stora sammanhängande byggnadskomplexet.