Stora Torget 9

—-Nuvarande företag (2024)—-
Nunnan Restaurang & Pub
—-Tidigare företag———-
Café Nunnan,
Mäster Henriks källare,
Skräddare Björklund,
Skräddare Bergström.

Stora Torget 9, Nunnan Restaurang & Pub.
Stora Torget 9, Nunnan Restaurang & Pub.

Byggnaden Stora Torget 9 tillhör fastigheten Nunnan 1 som ligger i norra kanten av Stora Torget. Fastigheten är mycket stor och omfattar hela kvarteret Nunnan med ett flertal byggnader, varav fyra ligget mot Stora Torget med adresser Stora Torget 5, 7, 9 och 9A. Hela kvarteret, med några undantag, är nyuppfört under åren 1936–1937, efter att stora delar av tidigare byggnader rivits 1936. Byggnaden Stora Torget 9, uppfört 1516, revs dock inte utan bevarades. Byggnaden är K-märkt. I äldre information anges Stora Torget 9 ofta som Stora Torget 5.

Visby stad köpte hela kvarteret 1928 med syfte att uppföra ett teater- och konserthus mot norra delen av Stora Torget. Uppdrag gavs åt arkitekten Sven Markelius att utföra preliminär skissutredning avseende byggnadens utformning. Uppdraget utökades senare att även omfatta ett liknande förslag till alternativt förläggning av byggnaden vid Södertorg. Det blev ingen teaterbyggnad utan istället fick en av jurymedlemmar för teaterbyggnaden, Hakon Ahlberg, ett uppdrag att utforma ritningar för ny bebyggelse i kvarteret. År 1938 kunde inflyttning ske i det helt nya kvarteret där endast två byggnader undgått att rivas, byggnaderna Stora Torget 7 och 9. Vid utgrävningar som gjordes 1936 hittades en grav med två skelett från yngre stenåldern omkring 4000 år gamla.

Nuvarande företag

Gatuplan
I gatuplanet finns Nunnan Restaurang & Pub.

Nunnan Restaurang & Pub, Stora Torget 9.

Nunnan Restaurang & Pub
Nunnan Restaurang & Pub ligger centralt vid norra delen av Stora Torget. Restaurangen inryms i en byggnad som uppfördes 1516 på medeltida grunder. På restaurangen serveras medelhavsinspirerad grekisk och italiensk mat, men även svensk och gotländsk husmanskost erbjuds. På kvällarna är det ofta levande musik med mingel, öl, Metaxa och Retsina. I lokalerna finns det bar och plats för 35 matgäster. Den rymliga uteserveringen med bar har ett soligt läge och fin utsikt över torget och kyrkoruinen S:t Karin. Vid många tillfällen spelas levande musik, där några grupper kan nämnas: Kirvini, Lighthouse, KingKong, grekisk Zorband, grekisk musik med Taximi, Teacher Blended, gotländska bandet Di Sma Undar Jårdi och många fler. Nunnan är öppet året om.

Nunnans uteservering på Stora Torget.

I Nunnans medeltida lokaler serverar Vasilis grekisk, svensk och kontinental husmanskost med prislappen på rätta stället. På kvällarna bjuds ofta på levande musik och opretentiöst mingel med kall öl, Metaxa och Restsina. Eliten av Sveriges trubadurer avlöser varandra under sommarveckorna (Fri Entré) och under vinterns mörker så samlas gotländska musiker här för att spela, umgås och framföra sin högst levande musik. Söndagskvällar kan du ta med din gitarr, din röst eller munspel och delta i jammet med de gotländska musikveteranerna. Stämningen är uppsluppen, ärlig och sympatiskt! Du är välkommen till Nunnan på en öl, grekisk buffé, middag eller vad du känner för”.

Nunnans. Okänd konstnär.
Live music på Nunnan.
Krögare Vasilis Kanellos. Foto Catarina Gustafsson.

Nunnans Restaurang & Pub startade sin verksamhet 1996 av Vasilis Kanellos i lokaler som tidigare tillhörde Café Nunnan. Vasilis Kanellos (f 1958) är grek och kommer från Aten. Efter att ha flackat om kring i Norden var han vid ett tillfälle på väg till Finland, missade båten, och åkte istället till Gotland. Året var 1981. Vasilis hade besökt många torg i Norden vid sina resor och funnit dem tråkiga, men så var det inte med Stora Torget i Visby. Vasilis blev förtjust i platsen och snart stod han där under en presenning på torget och sålde smycken. Och det var då på torget han träffade sin blivande fru Agneta och blev därefter visbybo på allvar. Vasilis Kanellos jobbade på olika krogar i innerstaden under flera år och 1996 kunde han ta över Nunnan och få ett eget ställe. Att Nunnan ligger på Stora Torget var viktigt, det är där Vasilis vill vara även på fritiden. År 2004 öppnade Vasilis café i det tidigare bageriet som ligger intill Nunnan och det blev om möjligt ännu mer Stora Torget för honom. Båda ställena blev familjära med levande musik, ofta unga musiker, trubadurer, mingel, dans och god mat. Vasilis Kanellos kom därför att uppmärksammas med flera priser.

Han fick ”Global Gotlands integrationspris för 2012” för att ”ha skapat mötesplatser för unga musiker och kulturarbetare genom att ge dem möjlighet att uppträda och utvecklas.” Integrationspriset delades ut av Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Krögaren Vasilis Kanellos till delades Visby innerstadsförenings Guldrosen 2018. Utmärkelsen fick han ”För ett mångårigt framgångsrikt krögarskap där han året runt välkomnar gäster. Han bidrar med sin verksamhet i stor utsträckning till trevnad och gemyt på och omkring Stora Torget och bjuder på god musikunderhållning av skiftande slag på sina två restauranger, Nunnan och Bageriet”.

Nunnans uteservering på Stora Torget.
Nunnans, Bageriets och Plazas uteserveringar.

Bostäder   
I byggnadens vindsvåning är inredd som bostad.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Café Nunnan 1940 – 1996Fru Sjönander
Mäster Henriks källare1908 – 1940Henrik PetterssonBagarmästare
Skräddare Björklund 1820 – 1830Olof Björklund
Skräddare Bergström1810 – 1820Per Bergström

Cafè Nunnan, Stora Torget 9. Annons införd 1946 i Gotlands Allehanda.

Café Nunnan
Sedan början av 1900-talet fram till 1996 har det funnits ett kafé i byggnaden Stora Torget 9. Omkring 1940 tog ”Kafébolaget kafé Nunnan” över lokalerna och drev kaféet under namnet Café Nunnan. Föreståndare för kaféet var under 1940 – 1950-talet fru Sjönander. Verksamheten pågick fram till 1996.

Mäster Henriks källare
I byggnaden Stora Torget 9 öppnades ett kafé under början av 1900-talet som blev mycket populärt i Visby. Kaféet kallades Mäster Henriks källare och fanns kvar till omkring 1940. Följande notis i Gotlands Allehanda 5 sept 1938 vittnar om att kaféet fanns kvar åtminstone år 1938 (Gutar Förr).
Söndagsskolorna på utflykt.
Igår uppenbarade sig ett 80-tal barn från söndagsskolorna i Lärbro pastorat här i staden. Färden hit hade företagits med buss. Här besöktes först domkyrkan, där man bevistade högmässan. Predikan hölls av domkyrkokomminister Öberg och färdledaren kyrkoherde Carl Söderberg i Othem förrättade altartjänsten. Sedan gudstjänsten var slut följde kaffe- och chokoladkalas i Mäster Henriks källare varefter man med stärkta krafter gick ut att se på staden. Man strövade omkring bland minnesmärkena och den nya tidens påfund och när man tröttnade på detta, vilade man sig på stranden och i Nordergrävar. Ett givande besök avlades också i Botaniska trädgården. Till sist anträddes återfärden till Othem som lyckligen uppnåddes på kvällen, alla nöjda och glada med sin dag.

Bagare Henrik Pettersson.

Vem var nu denne Mäster Henrik? Den person som utpekats som Mäster Henrik är bagare Henrik Renhold Pettersson (1878-1948), far till den kända gotländska skådespelerskan Hjördis Petterson. Henrik Pettersson hade sitt bageri på gården vid S:ta Katarina gata och han hade en brödbutik vid hörnet Klosterbrunnsgatan / S:t Hansgatan. Bageriet och brödbutiken kom troligen igång 1906. Tidsmässigt kan det mycket väl vara Henrik Pettersson som vid sidan om bageriet även drev Mäster Henriks Källare. Det finns dock inga säkra kända uppgifter som knyter Henrik Pettersson till källaren vid Stora Torget. Dottern Hjördis har troligen inte heller skrivit något om källaren i sina memoarer Rosor & ruiner, 1983. Det finns å andra sidan ingen annan person som kan knytas som ägare till Mäster Henriks källare. Därför med beaktande att tidningarna omnämnde Henrik som bagarmästare är det mycket sannolikt att det var bagarmästare Henrik Pettersson som drev det populära kaféet. Läs mer om bagaren Henrik Pettersson.

Skräddare
Skräddare Björklund och Bergström ägde under början av 1800-talet fastigheten S:t Hansroten IV:3, där byggnaderna Stora Torget 9 och 9A låg. Det är osäkert i vilken av byggnaderna som skrädderiverksamheterna bedrevs.

Huset och gården

Situationsplan kv Nunnan 1, Stora Torget 5-9B.

På fastigheten Nunnan 1 finns det många byggnader som är sammanbyggda till ett stort byggnadskomplex. Den äldsta byggnaden är det gamla 1500-talshuset (B3) uppfört 1516. Kalkstenhuset (B2) är uppfört på 1700-talet, medan övriga byggnader är uppförda 1936-1937. De olika byggnaderna beskrivs under resp gatuadress. Nedan finns information om byggnad B3.

B3, 1500-talshuset
Det gamla 1500-talshuset ligger med långsidan mot torget men indragen en bit från torget. Sannolikt sträckte sig torget under medeltiden och in på 1600-talet fram till 1500-talshuset södra långsida och alltså längre norrut än dagens torg. Huset uppfördes 1516 i en våning med källare och inredd vind på en redan befintlig grund från 1200- eller 1300-talet. Stommen är av tegel vilket gör byggnaden till ett av Visbys få tegelhus. Taket är ett tegelklätt sadeltak. Fasaden är putsad, där årtalet 1516 finns inristat i putsen i östgavelns södra nisch. I byggnadens båda gavelfält finns två spetsbågiga blinderingsnischer. Fasaden har spetsbågiga enluftsfönster djupt indragna i fasaden. Vid kvarterets rivning under 1930-talet skonades byggnaden, men genomgick en omfattande restaurering, varvid den befintliga konditoriverksamheten bibehölls, men renoverades. Vid restaureringen på 1930-talet bröts blinderingsnischerna i den västra gaveln upp och ersattes med fönster. I vindsvåningen inreddes vid den tidpunkten en 5-rumslägenhet med ett valvrum. Under början av 1990-talet övergick kaféverksamheten till restaurangrörelse, varvid köket förlades till källaren. Restaurangen behövde större utrymme, och ett litet tillbygge i resvirke med stående panel och plåttäckt pulpettak, uppfördes på byggnadens norra sida vid den tidpunkten. Interiört i byggnadens bottenvåning finns bland annat klöverformade väggblinderingar och rundbågiga blindarkader.

Gården
Mellan byggnaderna B2 och B3 finns en liten gård som under 1800-talet mitt kallades Lindwallska gården efter ägaren till fastigheten major J M Lindvall.

Kvarteret Nunnan 1

Kvarteret Nunnan
Kvarteret Nunnan ligger centralt placerad i staden vid hela den norra sidan av Stora Torget. I kvarteret har arkeologiska lämningar från stenåldern påträffats. I samband med att stora delar av bebyggelsen revs gjordes 1936 utgrävningar i kvarteret. Icke oväntat gjordes fynd från yngre stenåldern som en fortsättning på fynden i norra delen av torget som gjordes 1924. Två skelett påträffats vid utgrävningarna 1936, det ena liggande i riktningen norr—söder, det andra i riktningen öst—väst. Vid sidan av det ena skelettet låg i höjd med vänstra höften ett stickvapen av horn, vilket sistnämnda fynd ledaren för de arkeologiska utgrävningarna på platsen, fil. kand. Erik Lundberg, betecknar som särskilt intressant. Fynden torde vara omkring 4 000 år gamla. Troligen har en stenåldersboplats sträckt sig mellan S:t Hansgatan, S:t Drottensgatan och fram till Stora Torget. Under medeltiden delades kvarteret i två hälfter via en gränd som löpte i öst-västlig riktning, där den norra delen av kvarteret sträckte sig längre norrut än idag. Båda kvarteren var under medeltiden tätbebyggda med dubbla rader av stenhuslängor. Lämningar har påträffats efter tretton grunder till medeltida stenhus samt till ett, eller eventuellt två, ännu kvarstående byggnader. Vid mitten av 1600-talet låg kvarterets bebyggelse troligen i ruiner och marken utnyttjades till trädgårdar eller kålgårdar. Enligt 1697 års karta hade kvarteret sin nuvarande begränsning och var indelat i fyra tomter. Tre av tomterna innefattades av gårdsmiljöer med huvudbyggnad och uthusbebyggelse med stall och lador. Den fjärde tomtens bebyggelse bestod av enbart uthus och hörde till gården i det södra hörnet av nuvarande Kaplanen 7. 1960 skedde en sammanslagning av de fyra tomterna, tidigare betecknade S:t Hansroten IV:1, 2, 3 och 3½, som vid denna tidpunkt fick Nunnan 1 som gemensam fastighetsbeteckning. Idag upptas kvarteret i huvudsak av ett större bostadskomplex, som nyuppfördes från grunden 1937. Samtidigt revs en omfattande äldre bebyggelse, dels i trä från 1700-talet, dels ett medeltida stenhus. Kvarteret har haft en blandad befolkning bestående av både ämbetsmän och hantverkare. Under större delen av 1900-talet har ägaren till fastigheterna varit Gotlands kommun, medan Nunnan 1 numera ägs av ett privat företag och rymmer flera restauranger, livsmedelsbutik och bostäder.

Fastigheten Nunnan 1
Fastigheten Nunnan 1 utgör hela kvarterets yta. Tidigare under roteindelningen omfattade kvarteret fyra fastigheter benämnda S:t Hansroten IV:1, 2, 3 och 3½, Nuvarande fastigheten upptas i huvudsak av ett större bostadskomplex, som nyuppfördes från grunden 1937. Samtidigt revs en omfattande äldre bebyggelse, dels i trä från 1700-talet, dels ett medeltida stenhus. Två byggnader räddades undan rivningen. Den ena är en tegelbyggnad från 1500-talet som ligger i fastighetens sydöstra del, indraget en bit från Stora Torget. Byggnaden fungerar som restaurang och gårdsutrymmet på byggnadens södra sida som uteservering sommartid. Den andra bevarade byggnaden är ett stenhus från 1700-talet, som eventuellt bevarar en medeltida stomme. Denna byggnad inrymmer också restaurang efter att tidigare varit ett bageri. Det större och yngre bostadskomplexet sträcker sig över hela den västra, norra och östra delen av fastigheten samt även med två byggnadskroppar mot Stora Torget, i vilka det finns ytterligare en restaurang samt en livsmedelsbutik. Affärs- och restaurangrörelserna ingår som en väl etablerad del av livet kring torget. Fastigheten ger mot norr, öster och väster ett slutet enhetligt intryck genom det stora sammanhängande byggnadskomplexet.