Almedalen

Almedalen ligger vid havet och gränsar till sjömuren mellan Kruttornet och Lilla Strandporten. Området har genomgått en otrolig omvandling från att ha varit Östersjöns viktigaste och mesta kända hamn under tidig medeltid till att bli en av Sveriges mesta kända platser under nuvarande tid. Från 1100-talet fram till slutet av 1300-talet kom farkoster i stor omfattning till Visby för att sälja och köpa varor. Man la till med sina båtar längs den brygga som fanns runt den gamla hamnen för att lossa och lasta. Visbyborna blev rikare och rikare vilket även gällde framförallt handelsmän från tyskland, ryssland och danskar, som slogs sig ner i Visby. Hamnens betydelse avtog under slutet av 1300-talet och början på 1400-talet av flera orsaker. Kriget mot Danmark försvagade Visby liksom pesten i mitten av 1300-talet och hamnen blev successivt grundare beroende på landhöjningen vilket medförde att skeppen fick svårigheter att lägga till. Lybeck övertog allt mer rollen som ledande handelsstad i Östersjön. En ny hamn i Visby anlades under 1400-talet nedanför dåvarande Wisborgs slott. Den gamla hamnen användes i stället för mindre fiskebåtar. Under mitten av 1800-talet torrlades den gamla hamnen och 1870-talet planterades Almar här, vilket medförde att den gamla hamnen fick sitt nuvarande namn. 1950-talet påbörjades anläggning av en stadspark och Almedalen fick i stort sett sin nuvarande utformning.