Brunnsporten

(T23). Brunnsporten ligger i Östermur mellan Smörasken och Dalmanstornet. På 1860-talet tog man upp en port genom en arkadbåge i Östermur. Bakgrunden till detta var att ge de boende möjlighet att hämta vatten från en brunn som sprängts i Östergravar utanför muren. Porten kom att kallas Brunnsporten.

 

Bakgrunden till att öppna en ny port i muren var brist på vatten för de boende på Klinten. Endast ett fåtal brunnar fanns där och man hade ofta problem med dålig tillgång till vatten. Därför sprängdes en brunn i Östergravar år 1868 en bit utanför muren. Den bebyggelse som då låg på insidan av muren revs i samband med byggandet av porten, som kom att kallas Brunnsporten. Porten togs upp i en arkadbåge.

Kring muren byggdes en 3 meter hög mur som kostade 200 kr. Foto omkring 1870. Bild från Visby förr i tiden.
Muren kring brunnen togs bort någon gång efter år 1873. Vid denna tidpunkt togs portarna av trä ur sin portomfattningar och passage till staden blev fri och utan kontroll. Foto omkring 1900. Bild från Visby förr i tiden.

De boende kunde då använda porten för att hämta sitt vatten. Man var tvungen att bygga en 3 meters hög mur runt brunnen och fram till muren beroende på att ”personer vilka ute å marken förövat stölder, beredde sig inträde i staden genom den därinnanför belägna porten i stadsmuren”. Muren runt brunnen togs bort efter år 1870 då man slutade att låsa portarna i muren på kvällarna och befolkningen kunde promenera ut och in som man ville. Över porten finns ett välbevarat sadeltorn.

Pippi på väg till Brunnsporten.

Genom denna port har Pippi Långstrump ridit många gånger i de TV-serier som spelades in i Visby omkring åren 1968-1969. När hon flyttar in i Villa Villekulla och när Pippi är på rymmen samt i tv-seriens första avsnitt, rider Pippi in genom Brunnsporten. När de sju haven lockar, och Pippi går ombord, ja då är det också denna väg hon tar.