Ringmuren

Läs om vandring längs muren och andra turisttips. Ringmuren turisttips

Visby ringmur är nära 3,5 km lång. Den del av muren som uppfördes nära vattnet kallas Sjömuren och är omkring 5,5 meter hög, medan övriga delen av muren kallas Landmuren, som är 10-11 meter hög. Muren uppfördes mellan åren 1250-1350, så det tog alltså 100 år att bygga den. Det finns 27 bevarade marktorn i muren och 9 bevarade s.k. sadeltorn.  Antalet portar var omkring 18 st när muren var färdigbyggd. Ringmuren har i hög grad bidragit till att Visby utsetts till världsarvsstad.

Här finns en sammanställning av alla torn och andra intressanta delar och byggnader i ringmuren. Muren har delats in i flera delar för att få en enklare hantering och överblick. Sjömuren omfattar Strandmuren som är muren längs havet, Raserade muren i sydväst och Hamnmuren utmed den medeltida hamnen (numera Almedalen). Landmuren omfattar Nordermur, Östermur samt Södermur i repektive vädersträck. Numreringen börjar med Kruttornet, (T1) och följer sedan muren medsols och avslutas med Fiskarporten, (T71). Tornen och övriga delar i muren visas överdrivet stora på kartan för att underlätta markering av dessa på små displayer.

Läs mer om  Visby ringmur . Varför den byggdes, när och hur den byggdes, om attacker mot muren , tullar, ras, underhåll och mycket mer.

 

 • Östermur

  Östermur

  Östermur uppfördes sannolikt som en fortsättning på byggandet av Nordermur, d.v.s. sannolikt under perioden 1270- 1280. Östermur omfattar muren från Norderport i norr fram till Söderport i syd. Liksom Nordermur…

  Läs mer
 • Mynthuset

  Mynthuset

  (T17). Mynthuset kallas det gamla huset som ligger alldeles öster om Norderport. Av huset återstår endast de norra och östra väggarna. Enligt undersökningar har byggnaden uppförts omkring 1255, alltså före…

  Läs mer
 • Marktorn 18

  Marktorn 18

  (T18). Marktorn nr 18 finns i Östermur strax söder om Mynthuset. Tornet sakar namn och tillhör den grupp av 15 torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av…

  Läs mer
 • Sadeltorn 19

  Sadeltorn 19

  (T19). Sadeltorn nr 19 finns i Östermur strax norr om Smörasken. Sadeltornet uppfördes i anslutning till att muren förhöjdes vilket skedde under perioden början av 1300-talet till 1350.

  Läs mer
 • Smörasken

  Smörasken

  (T20). Smörasken är namnet på en s.k. kaponjär (även kaponniär) som är en utbyggnad av muren utanför ett torn för att bättre möjliggöra skjutning längs muren och besvara flankeringseld. Kaponjären…

  Läs mer
 • Sadeltorn 21

  Sadeltorn 21

  (T21). Sadeltorn nr 21 finns i Östermur strax söder om Smörasken. Sadeltornet uppfördes i anslutning till att muren förhöjdes vilket skedde under perioden början av 1300-talet till 1350.

  Läs mer
 • Marktorn 22

  Marktorn 22

  (T22). Marktorn nr 22 finns i Östermur strax norr om Brunnsporten. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av 15 marktorn som uppfördes efter det att den äldsta delen av…

  Läs mer
 • Brunnsporten

  Brunnsporten

  (T23). Brunnsporten ligger i Östermur mellan Smörasken och Dalmanstornet. På 1860-talet tog man upp en port genom en arkadbåge i Östermur. Bakgrunden till detta var att ge de boende möjlighet…

  Läs mer
 • Marktorn 24

  Marktorn 24

  (T24). Marktorn nr 24 finns i Östermur strax söder om Brunnsporten. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av 15 torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av…

  Läs mer
 • Sväve

  Sväve

  (T26). Sadeltornet Sväve finns i Östermur strax norr om Dalmanstornet. Sväve är ett välbehållet torn uppfört i början av 1300-talet i samband med att muren förhöjdes. Namnet Sväve skall förstås…

  Läs mer
 • Dalmanstornet

  Dalmanstornet

  (T27). Dalmantornet ligger mitt i Östermur mot Östergravar. Det är ett porttorn, även kallat genomgångstorn. Det är byggt kring en tidigare port i den gamla muren. Namnet är sentida och…

  Läs mer
 • Sadeltorn 28

  Sadeltorn 28

  (T28). Sadeltorn 28 fanns i Östermur strax söder om Dalmansporten och alldeles intill Sparbössans norra sida. Där sadeltornet fanns inträffade ett ras vid okänd tidpunkt. Det man vet är att…

  Läs mer
 • Sparbössan

  Sparbössan

  (T29). Sparbössan ligger i Östermur strax söder om Dalmansporten. Sparbössan är en s.k. kaponjär (alt. stavning kaponniär) d.v.s. en utskjutande rundformad del från muren, från vilken man vill komma åt…

  Läs mer
 • Sadeltorn 31

  Sadeltorn 31

  (T31). Sadeltorn nr 31 finns i Östermur söder om Sparbössan. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med att muren förhöjdes under början av…

  Läs mer
 • Marktorn 32

  Marktorn 32

  (T32). Marktorn nr 32 finns i Östermur mitt emellan Sparbössa och Österport. Tornet sakar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av…

  Läs mer
 • Sadeltorn 33

  Sadeltorn 33

  (T33). Sadeltorn nr 33 finns i Östermur en bit norr om Österport. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med murförhöjningen under första hälften…

  Läs mer
 • Marktorn 34

  Marktorn 34

  (T34). Marktorn nr 34 finns i Östermur strax norr om Österport. Tornet sakar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren…

  Läs mer
 • Sadeltorn 35

  Sadeltorn 35

  (T35). Sadeltorn 35 fanns i Östermur strax norr om Österport. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med att muren förhöjdes under början av…

  Läs mer
 • Österport

  Österport

  (T36). Österport är tillsammans med Norderport och Kajsarn de äldsta tornen i ringmuren. Österport uppfördes omkring 1286. Landsvägen från östra och centrala delarna av Gotland ledde till Österport, som tidigare…

  Läs mer
 • Sadeltorn 37

  Sadeltorn 37

  (T37). Sadeltorn 37 fanns i Östermur mellan Österport och Kvarntornet. Tornet tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med att muren förhöjdes under första halvan av 1300-talet. När…

  Läs mer
 • Kvarntornet

  Kvarntornet

  (T38). Kvarntornet ligger i Östermur strax söder om Österport. Det byggdes i den Gamla muren, innan muren höjdes och borde därför vara byggt i början av 1300-talet. Tornet har halvrund…

  Läs mer
 • Skolporten

  Skolporten

  (T39). Skolporten ligger alldeles intill Kvarntornet. Murens övre del intill Kvarntornet rasade den 17 januari 1849. Först 40 år senare, 1888 röjde man bort även den nedre delen och det…

  Läs mer
 • Sadeltorn 40

  Sadeltorn 40

  (T40). Sadeltorn nr 40 finns i Östermur söder om Skolporten. Tornet tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med att muren förhöjdes under början av 1300-talet. Sadeltornet är…

  Läs mer
 • Krigsskadat murparti

  Krigsskadat murparti

  (T41). I Östermur mellan Skolporten och Tjärkokeriet finns ett parti i muren som väcker frågor. Här finns en skillnad i murens stenmaterial och murteknik mellan två murdelar som tyder på…

  Läs mer
 • Marktorn 42

  Marktorn 42

  (T42). Marktorn 42 finns i Östermur strax norr om Tjärkokeriet. Tornet sakar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren var…

  Läs mer
 • Tjärkokeriet

  Tjärkokeriet

  (T43). I den sydvästra delen av muren intill marktornet Stor Cristin ligger ett litet hus som kallas Tjärkokeriet. Namnet kommer förstås från att här kokades trätjära under en tid för…

  Läs mer
 • Stor Christin

  Stor Christin

  (T44). Marktornet Stor Cristin finns i Östermur mellan Tjärkokeriet och Kajsarn. Det är ett stort och ståtligt torn, som dock tills vidare saknar historia. Tornet är det sista av marktornen…

  Läs mer
 • Bastion

  Bastion

  (T45). Strax söder om marktornet Stor Cristin byggdes en bastion längs muren 1711-1712. Bastion är namnet på ett ofta spetsigt försvarsverk som utgör en framskjuten del av fästningsvallen. Vid byggandet…

  Läs mer
 • Kajsarn

  Kajsarn

  (T46). Tornet Kajsarn, eller Kajsartornet som det också kallas, syftar givetvis på kejsare. Namnet Kajsarn är känt sedan 1750-talet men kan ha sitt ursprung längre tillbaka i tiden. Kajsarn finns…

  Läs mer
 • Kajsarporten

  Kajsarporten

  (T47). Kajsarporten har fått sitt namn från det närliggande Kajsartornet. Öppningen i muren för Kajsarporten togs upp enligt Visby rådsrätts protokoll 1661 av Margareta Bönderbys. Hon kunde då på ett…

  Läs mer
 • Marktorn 48

  Marktorn 48

  (T48). Marktorn 48 finns i Östermur strax söder om Kajsarporten. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren var…

  Läs mer
 • Huset med målningar

  Huset med målningar

  (T49). Huset med målningar, även kallat Muntheska huset, ligger ihopbyggt med ringmuren i sydöstra delen av muren nära Söderport med adressen Södra Murgatan 2. Namnet har huset fått av sina…

  Läs mer
 • Valdermarsmuren

  Valdermarsmuren

  (T50). Valdemarsmuren kallas den del av ringmuren som finns strax norr om Söderport. Här ser muren annorlunda ut än övriga delar av muren och på en sträcka av 40 meter…

  Läs mer