Marktorn 22

(T22). Marktorn nr 22 finns i Östermur strax norr om Brunnsporten. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av 15 marktorn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren var färdigbyggd. Denna grupp av torn uppfördes under slutet av 1200-talet.