Ringmuren

Läs om vandring längs muren och andra turisttips. Ringmuren turisttips

Visby ringmur är nära 3,5 km lång. Den del av muren som uppfördes nära vattnet kallas Sjömuren och är omkring 5,5 meter hög, medan övriga delen av muren kallas Landmuren, som är 10-11 meter hög. Muren uppfördes mellan åren 1250-1350, så det tog alltså 100 år att bygga den. Det finns 27 bevarade marktorn i muren och 9 bevarade s.k. sadeltorn.  Antalet portar var omkring 18 st när muren var färdigbyggd. Ringmuren har i hög grad bidragit till att Visby utsetts till världsarvsstad.

Här finns en sammanställning av alla torn och andra intressanta delar och byggnader i ringmuren. Muren har delats in i flera delar för att få en enklare hantering och överblick. Sjömuren omfattar Strandmuren som är muren längs havet, Raserade muren i sydväst och Hamnmuren utmed den medeltida hamnen (numera Almedalen). Landmuren omfattar Nordermur, Östermur samt Södermur i repektive vädersträck. Numreringen börjar med Kruttornet, (T1) och följer sedan muren medsols och avslutas med Fiskarporten, (T71). Tornen och övriga delar i muren visas överdrivet stora på kartan för att underlätta markering av dessa på små displayer.

Läs mer om  Visby ringmur . Varför den byggdes, när och hur den byggdes, om attacker mot muren , tullar, ras, underhåll och mycket mer.

 

 • Södermur

  Södermur

  Efter Östermur uppfördes Södermur vilket förmodligen skedde omkring 1285. Södermur omfattar muren från Söderport i öst till Segeltornet i väst. Liksom övriga Landmurar uppfördes den först med en lägre höjd…

  Läs mer
 • Söderport

  Söderport

  (T51). Söderport ligger i ringmurens sydöstra hörn där Östermur möter Södermur. Namnet Söderport är troligen från medeltiden och återfinns på de äldsta bevarade kartorna. Vid många av porttornen i muren…

  Läs mer
 • Sadeltorn 52

  Sadeltorn 52

  (T52). Sadeltorn 52 finns i Södermur strax väster om Söderport. Tornet uppfördes sannolikt samtidigt som den Gamla muren förhöjdes på denna sträcka, d.v.s. omkring 1340-talet. De finns två bevarade sadeltornen…

  Läs mer
 • Grå Gåsen

  Grå Gåsen

  (T53). Grå Gåsen är ett marktorn som ligger i Södermur strax väster om Söderport. Sannolikt kommer namnet från att tornet är satt och klumpigt, som en gås, och dessutom grått.…

  Läs mer
 • Sadeltorn 54

  Sadeltorn 54

  (T54). Sadeltorn 54 finns i Södermur mellan Grå Gåsen och Store Henrik. Tornen i Södermur uppfördes sannolikt samtidigt som den Gamla muren förhöjdes på denna sträcka, d.v.s. i slutet av…

  Läs mer
 • Store Henrik

  Store Henrik

  (T55). Store Henrik även kallad Storhenrik är ett marktorn som ligger i Södermur strax öster om Skansporten. Sannolikt kommer delen i namnet Stor från att tornet är stort, men varför…

  Läs mer
 • Sadeltorn 56

  Sadeltorn 56

  (T56). Sadeltorn 56 fanns tidigare i Södermur mellan Store Henrik och nuvarande Skansporten. Tornen i Södermur uppfördes sannolikt samtidigt som den Gamla muren förhöjdes på denna sträcka, d.v.s. i slutet…

  Läs mer
 • Skansporten

  Skansporten

  (T57). Skansporten är ingen port utan en öppning i muren som togs upp år 1879. Namnet kommer från den intill liggande bastionen Skansen Havsfrun som byggdes 1712. Orsaken till öppningen…

  Läs mer
 • Skansen Havfsfrun

  Skansen Havfsfrun

  (T58). Bastionen Skansen Hafsfrun uppfördes 1712, vilket var väldigt sent relativt sett i murens historia. Bastionen fick namnet Haffrun, senare Hafsfrun, vilket förmodligen syftar på att bastionen skulle försvara i…

  Läs mer
 • Mynttornet

  Mynttornet

  (T59). Mynttornet finns inte längre. Det låg där Skansen Hafsfrun nu finns eller strax intill åt väster. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som Gamla muren byggdes på denna sträcka, omkring 1280-1288.…

  Läs mer
 • Kikut

  Kikut

  (T60). Kikut är namnet på ett sadeltorn som fanns i västra delen av Södermur. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som muren förhöjdes under slutet av första hälften av 1300-talet. När Wisborgs…

  Läs mer
 • Smal Henrik

  Smal Henrik

  (T61). Smal Henrik är namnet på ett sadeltorn som fanns i västra delen av Södermur. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som muren förhöjdes under slutet av första hälften av 1300-talet. När…

  Läs mer
 • Slottsmuren

  Slottsmuren

  (T62). Slottsmuren kallas den del av Södermur som finns längst åt väster i muren och som kom att utgöra Wisborgs slotts södra försvarsmur. När slottet påbörjades i början av 1400-talet…

  Läs mer
 • Lantporten

  Lantporten

  (T63). Strax öster om Segeltornet finns en port i Slottsmuren som kallas Lantporten. Den finns i ett bevarat parti av Gamla muren och var förmodligen byggd för att ha en…

  Läs mer
 • Segeltornet

  Segeltornet

  (T64). Segeltornet kallades det torn som fanns som hörntorn mellan Södermur och Sjömuren. Tornet kan ha fått sitt namn för att det användes som navigeringsmärke för segelbåtar. På grund av…

  Läs mer