Segeltornet

(T64). Segeltornet kallades det torn som fanns som hörntorn mellan Södermur och Sjömuren. Tornet kan ha fått sitt namn för att det användes som navigeringsmärke för segelbåtar. På grund av landhöjningen blev dåvarande hamnen (nuvarande Almedalen) allt grundare och en ny hamn anlades nedanför slottet för i första hand de något mer djupgående segelbåtarna. Segeltornet förstördes av danskarna 1679 samtidigt som övriga delar av Wisborgs slott ödelades. Nu finns bara resterna av grundmurarna kvar av Segeltornet.

Osäkerhet råder när det gäller tidpunkt för Segeltornets uppförande. Mest troligt är att tornet uppfördes i samband med att den Gamla muren byggdes, alltså omkring 1280-1288. Segeltornet hade ett strategiskt läge som hörntorn i muren mellan Landmuren och Sjömuren och som bevakningstorn över hamnen. Det var ett kraftigare torn än de andra tornen i Södermur. Liksom Kruttornet var Segeltornet slutet inåt staden. När den gamla hamnen blev för grund anlades en ny hamn alldeles nedanför Segeltornet för i första hand de mera djupgående segelbåtarna. Den delen av hamnen blev också så småningom för grund och lades igen, men namnet Slottshamnen lever kvar som hamn för dagens segelbåtar. Från Segeltornet gick det ut en vingmur i den sluttande terrängen ner mot havet. Den skar av strandremsan och förhindrade passage på Sjömurens utsida för illasinnade fiender. Vingmuren anlades sannolikt i samband med murförhöjningen omkring 1350-talet.

Under mecklenburgarnas tid i Visby från omkring 1396 till 1404 hade Erik av Mecklenburg bedömt att Seglartornet i ringmurens sydöstra hörn var en strategisk plats för att bevaka hamnen, i vilket han residerade under en tid av sin vistelse på Gotland.

Bilden är ett utsnitt av en teckning av Wisborgs slott i Suecia Antiqua et hordierna. Som en del av slottets mur syns Segeltornet och vingmuren ner mot havet.

När Wisborgs slott uppfördes byggdes en del av ringmuren in som slottets försvarsmur åt söder och väster. Segeltornet kom alltså att ingå i denna försvarsmur i det sydvästra hörnet. Under 1630-talet framgår det att tornet användes som förråd av vapen och ammunition. När danskarna sprängde Wisborgs slott 1679 förstördes även Segeltornet. Förstörelsen av slottet fortsatte efter sprängningen. Kronan och Visbyborna tog sten där som de sålde eller brände till kalk. Endast rester av grundmurarna finns kvar av Segeltornet. Kvar finns intill dessa grundmurar sydvästra hörnet av ”Frustugan”, slottsherrens och slottsfruns bostadsdel i Wisborgs slott.