Sadeltorn 54

(T54). Sadeltorn 54 finns i Södermur mellan Grå Gåsen och Store Henrik. Tornen i Södermur uppfördes sannolikt samtidigt som den Gamla muren förhöjdes på denna sträcka, d.v.s. i slutet av 1300-talets första hälft. Det finns två sadeltornen i Södermur vilka båda är välbyggda. Sadeltornet är ett av de sista som byggdes i muren och har också mer avancerad form med bättre försvarsförmåga än de äldre sadeltornen.

Bilden visar Sadeltorn 54 och Store Henrik. På murens krön ses de snedställda kalkstenshällarna som bildade bröstvärn framför den innanför liggande skyttegången. Flaggstången, mitt emellan tornen och som kan vara svår att se, överläts till Lotsverket 1883 på begäran av lotskaptenen A.W. Berggren. Den användes för signalering till fartyg. Foto från sydöst 1895. Bild från Visby förr i tiden.