Ringmuren

Läs om vandring längs muren och andra turisttips. Ringmuren turisttips

Visby ringmur är nära 3,5 km lång och omkring 10-11 meter hög. Den del av muren som uppfördes nära vattnet brukar kallas Sjömuren medan övriga delen av muren kallas Landmuren. Muren uppfördes mellan åren 1250-1350, så det tog alltså 100 år att bygga den. Ringmuren har i hög grad bidragit till att Visby utsetts till världsarvstad.

Här finns en sammanställning av alla torn och andra intressanta delar och byggnader i ringmuren. Muren har delats in i flera delar för att få en enklare hantering och överblick. Sjömuren omfattar Strandmuren som är muren längs havet, Raserade muren i sydväst och Hamnmuren utmed den medeltida hamnen (numera Almedalen). Landmuren omfattar Nordermur i norr, Östermur i öster samt Södermur i söder. Numreringen börjar med Kruttornet, (T1) och följer sedan muren medsols och avslutas med Fiskarporten, (T71). Tornen och övriga delar i muren visas överdrivet stora på kartan för att underlätta markering av dessa på små displayer.

Läs mer om  Visby ringmur . Varför den byggdes, när och hur den byggdes, om attacker mot muren , tullar, ras, underhåll och mycket mer.

 

 • Nordermur

  Nordermur

  Nordermur är den första delen av Landmuren som uppfördes vilket skedde omkring 1260-1270 sannolikt nära efter det att den gamla delen av Sjömuren var klar. Nordermur omfattar muren från Silverhätta…

  Läs mer
 • Snäckgärdsporten

  Snäckgärdsporten

  (T7). Snäckgärdporten ligger i västra delen av Nordermur alldeles intill hörntornet Silverhättan. Tornet tillhör de äldsta tornen och byggdes någon gång i slutet på 1290-talet. Det har fått sitt namn…

  Läs mer
 • Lűbeckerbräschen

  Lűbeckerbräschen

  (T8). I Nordermur strax öster om Snäckgärdporten har övre delen av muren rasat. Enligt folkmun var det här som lübeckarna, kanske tillsammans med gutarna från landsbygden, i maj 1525 stormade…

  Läs mer
 • Långe Henrik

  Långe Henrik

  (T9). Ett välbevarat marktorn, Långe Henrik, finns i Nordermur öster om Lűbeckerbräschen. Tornet tillhör den grupp av ett 15-tal torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren…

  Läs mer
 • Vallgravstornet

  Vallgravstornet

  (T10). Detta lilla sadeltorn återfinns i Nordermur intill Tranhustornet. Tornet är murens äldsta sadeltorn och också det minsta. Ett passande namn kunde vara Lillen. Tornets namn, Vallgravstornet associerar till vallgravarna…

  Läs mer
 • Tranhustornet

  Tranhustornet

  (T11). Tranhustornet är ett marktorn i muren öster om Lübeckerbräschen. På en karta från mitten av 1700-talet framgår att tornet användes för trankokning, därav namnet. Tornet uppfördes i slutet av…

  Läs mer
 • Sadeltorn 12

  Sadeltorn 12

  (T12). Sadeltorn 12 finns inte längre. Det låg i Nordermur mellan Tranhustornet och S:t Göransporten och rasade den 10 februari 1847. Sadeltornet uppfördes under början av 1300-talet i anslutning till…

  Läs mer
 • Sankt Göransporten

  Sankt Göransporten

  (T13). Sankt Göransporten ligger i Nordermur mellan Tranhustornet och Långa Lisa. Porten har fått sitt namn för att porten ledde från innerstaden ut mot Sankt Görans Hospital, som låg norr…

  Läs mer
 • Sadeltorn 14

  Sadeltorn 14

  (T14). Sadeltorn 14 finns inte längre. Det låg i Nordermur mellan S:t Göransporten och Långa Lisa och rasade 1822. Sadeltornet uppfördes under början av 1300-talet i anslutning till att muren…

  Läs mer
 • Långa Lisa

  Långa Lisa

  (T15). Marktornet i norra ringmuren närmast väster om Norderport kallas Långa Lisa. Namnet har tornet fått av att det är högt, det högsta i muren, och Långa Lisa har tornet…

  Läs mer
 • Norderport

  Norderport

  Norderport är tillsammans med Österport de äldsta tornen i ringmuren. De uppfördes omkring 1289. Norderport ligger i starkt stigande och kuperad terräng. Tornet har kraftiga dimensioner och hade därmed stor…

  Läs mer