Ringmuren

Läs om vandring längs muren och andra turisttips. Ringmuren turisttips

Visby ringmur är nära 3,5 km lång. Den del av muren som uppfördes nära vattnet kallas Sjömuren och är omkring 5,5 meter hög, medan övriga delen av muren kallas Landmuren, som är 10-11 meter hög. Muren uppfördes mellan åren 1250-1350, så det tog alltså 100 år att bygga den. Det finns 27 bevarade marktorn i muren och 9 bevarade s.k. sadeltorn.  Antalet portar var omkring 18 st när muren var färdigbyggd. Ringmuren har i hög grad bidragit till att Visby utsetts till världsarvsstad.

Här finns en sammanställning av alla torn och andra intressanta delar och byggnader i ringmuren. Muren har delats in i flera delar för att få en enklare hantering och överblick. Sjömuren omfattar Strandmuren som är muren längs havet, Raserade muren i sydväst och Hamnmuren utmed den medeltida hamnen (numera Almedalen). Landmuren omfattar Nordermur, Östermur samt Södermur i repektive vädersträck. Numreringen börjar med Kruttornet, (T1) och följer sedan muren medsols och avslutas med Fiskarporten, (T71). Tornen och övriga delar i muren visas överdrivet stora på kartan för att underlätta markering av dessa på små displayer.

Läs mer om  Visby ringmur . Varför den byggdes, när och hur den byggdes, om attacker mot muren , tullar, ras, underhåll och mycket mer.

 

 • Nordermur

  Nordermur

  Nordermur är den första delen av Landmuren som uppfördes vilket skedde omkring 1260-1270 sannolikt nära efter det att den gamla delen av Sjömuren var klar. Nordermur omfattar muren från Silverhätta…

  Läs mer
 • Snäckgärdsporten

  Snäckgärdsporten

  (T7). Snäckgärdporten ligger i västra delen av Nordermur alldeles intill hörntornet Silverhättan. Tornet tillhör de äldsta tornen och byggdes någon gång i slutet på 1290-talet. Det har fått sitt namn…

  Läs mer
 • Lűbeckerbräschen

  Lűbeckerbräschen

  (T8). I Nordermur strax öster om Snäckgärdporten har övre delen av muren rasat. Enligt folkmun var det här som lübeckarna, kanske tillsammans med gutarna från landsbygden, i maj 1525 stormade…

  Läs mer
 • Långe Henrik

  Långe Henrik

  (T9). Ett välbevarat marktorn, Långe Henrik, finns i Nordermur öster om Lűbeckerbräschen. Tornet tillhör den grupp av ett 15-tal torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren…

  Läs mer
 • Vallgravstornet

  Vallgravstornet

  (T10). Detta lilla sadeltorn återfinns i Nordermur intill Tranhustornet. Tornet är murens äldsta sadeltorn och också det minsta. Ett passande namn kunde vara Lillen. Tornets namn, Vallgravstornet associerar till vallgravarna…

  Läs mer
 • Tranhustornet

  Tranhustornet

  (T11). Tranhustornet är ett marktorn i muren öster om Lübeckerbräschen. På en karta från mitten av 1700-talet framgår att tornet användes för trankokning, därav namnet. Tornet uppfördes i slutet av…

  Läs mer
 • Sadeltorn 12

  Sadeltorn 12

  (T12). Sadeltorn 12 finns inte längre. Det låg i Nordermur mellan Tranhustornet och S:t Göransporten och rasade den 10 februari 1847. Sadeltornet uppfördes under början av 1300-talet i anslutning till…

  Läs mer
 • Sankt Göransporten

  Sankt Göransporten

  (T13). Sankt Göransporten ligger i Nordermur mellan Tranhustornet och Långa Lisa. Porten har fått sitt namn för att porten ledde från innerstaden ut mot Sankt Görans Hospital, som låg norr…

  Läs mer
 • Sadeltorn 14

  Sadeltorn 14

  (T14). Sadeltorn 14 finns inte längre. Det låg i Nordermur mellan S:t Göransporten och Långa Lisa och rasade 1822. Sadeltornet uppfördes under början av 1300-talet i anslutning till att muren…

  Läs mer
 • Långa Lisa

  Långa Lisa

  (T15). Marktornet i norra ringmuren närmast väster om Norderport kallas Långa Lisa. Namnet har tornet fått av att det är högt, det högsta i muren, och Långa Lisa har tornet…

  Läs mer
 • Norderport

  Norderport

  (T16). Norderport är tillsammans med Österport de äldsta tornen i ringmuren. De uppfördes omkring 1289. Norderport ligger i starkt stigande och kuperad terräng. Tornet har kraftiga dimensioner och hade därmed…

  Läs mer