Ringmuren

Läs om vandring längs muren och andra turisttips. Ringmuren turisttips

Visby ringmur är nära 3,5 km lång. Den del av muren som uppfördes nära vattnet kallas Sjömuren och är omkring 5,5 meter hög, medan övriga delen av muren kallas Landmuren, som är 10-11 meter hög. Muren uppfördes mellan åren 1250-1350, så det tog alltså 100 år att bygga den. Det finns 27 bevarade marktorn i muren och 9 bevarade s.k. sadeltorn.  Antalet portar var omkring 18 st när muren var färdigbyggd. Ringmuren har i hög grad bidragit till att Visby utsetts till världsarvsstad.

Här finns en sammanställning av alla torn och andra intressanta delar och byggnader i ringmuren. Muren har delats in i flera delar för att få en enklare hantering och överblick. Sjömuren omfattar Strandmuren som är muren längs havet, Raserade muren i sydväst och Hamnmuren utmed den medeltida hamnen (numera Almedalen). Landmuren omfattar Nordermur, Östermur samt Södermur i repektive vädersträck. Numreringen börjar med Kruttornet, (T1) och följer sedan muren medsols och avslutas med Fiskarporten, (T71). Tornen och övriga delar i muren visas överdrivet stora på kartan för att underlätta markering av dessa på små displayer.

Läs mer om  Visby ringmur . Varför den byggdes, när och hur den byggdes, om attacker mot muren , tullar, ras, underhåll och mycket mer.

 

 • Hamnmuren

  Hamnmuren

  Hamnmuren omfattar den del av Sjömuren som ligger längs med kanten för den Gamla hamnen åt norr och öster. Hamnmuren sträcker sig från Donnerporten vid Donnersplan, längs med Tage Cervins…

  Läs mer
 • Bryggportar

  Bryggportar

  (T69). Intill Hamnmuren i kanten av nuvarande Almedalen låg i den medeltida hamnen Långa Bryggan. För att transportera varor mellan hamnen och köpmanshuset vid bl.a. Strandgatan och Donnersplats fanns minst…

  Läs mer
 • Lilla Strandporten

  Lilla Strandporten

  (T70). Lilla Strandporten förbinder Almedalen med Packhusplan vid Strandgatan. Porten har i sin nuvarande form tillkommit i början på 1300-talet, d.v.s efter det att den gamla muren byggdes. Den var…

  Läs mer
 • Dubbelporten

  Dubbelporten

  (T71). Dubbelporten finns i Hamnmuren vid Almedalens norra del. Porten består av två stora rundbågiga portar som uppfördes samtidigt som Hamnmuren. Här längs murens utsida låg en brygga, Långa Bryggan,…

  Läs mer
 • Fiskarporten

  Fiskarporten

  (T72). Fiskarporten ligger i muren alldeles intill Kruttornet. Porten öppnades upp under senare delen av medeltiden, troligtvis på 1400-talet. När den gamla hamnen blev för grund för stora båtar under…

  Läs mer