Bryggportar

(T69). Intill Hamnmuren i kanten av nuvarande Almedalen låg i den medeltida hamnen Långa Bryggan. För att transportera varor mellan hamnen och köpmanshuset vid bl.a. Strandgatan och Donnersplats fanns minst 9 portar i muren intill bryggan, portar som kallas Bryggportar. Många portar finns kvar, varav de flesta är igensatta. Lilla Strandporten är en bryggport som finns kvar och som fortfarande används för att passera muren. Stora Strandporten var också en bryggport men den är bortriven.

Bryggport mot Almedalen.
Bryggport mot Almedalen.

Den lilla port som finns vid början av Tage Cervins gata intill Burmeisterska huset är uppförd på senare tid och ligger inte i den gamla Ringmuren. En del av Ringmuren revs här när Burmeisterska huset byggdes. Med stor sannolikhet fanns det dock en Bryggport i Ringmuren i jämnhöjd med den lilla omnämnda porten. Övriga portar som finns kvar i muren är igensatta. Till dem hör Dubbelporten vid Almedalens norra del samt ytterligare fem bryggportar. Bryggportarna sattes igen när byggnader uppfördes mot muren där portarna fanns.

”Bryggport” mot Tage Cervins gata.
Bryggport mot Tage Cervins gata. Osäkert om det varit två portar här.
Bryggport mot Tage Cervins gata
Bryggport mot Almedalen.
Bryggport mot Almedalen
Bryggport mot Almedalen.