Sadeltorn 28

(T28). Sadeltorn 28 fanns i Östermur strax söder om Dalmansporten och alldeles intill Sparbössans norra sida. Där sadeltornet fanns inträffade ett ras vid okänd tidpunkt. Det man vet är att det ännu fanns kvar 1711 enligt en förteckning i Krigsarkivet.

Där murraset syns fanns Sadeltorn 28. Bild från Visby stadsmur.
Där murraset syns fanns Sadeltorn 28. Bild från Visby stadsmur.