Sadeltorn 37

(T37). Sadeltorn 37 fanns i Östermur mellan Österport och Kvarntornet. Tornet tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med att muren förhöjdes under första halvan av 1300-talet. När tornet rasade vet vi inte men rester av ett sadeltorn syns i muren. Murpartiet har på den här sträckan så stora olikheter med muren norr om Österport, att man tror att den kan ha blivit återuppbyggt efter ett fientligt angrepp.

Den här delen av muren har rivits och återuppbyggts. Kanske var det här slaget mellan bönderna och borgarna stod och att det var bönderna som rev muren. Bild från Visby stadsmur.
Den här delen av muren har rivits och återuppbyggts. Kanske var det här slaget mellan bönderna och borgarna stod och att det var bönderna som rev muren. Bild från Visby stadsmur.

Murkrönet har här efter den förmodade återuppbyggnaden försetts med låga tinnar. Enligt en äldre tradition var det här som gutabönderna tog sig in i staden 1288. Vid den tidpunkten fanns endast gamla lägre muren. Det verkar rimligt att tro att traditionen kan ha rätt. Man tror att bönderna tågade mot staden och att man gav sig på muren är i så fall inte förvånande. När muren senare återuppbyggdes ville man kanske utmärka platsen för slaget mot bönderna, såsom senare gjordes efter kriget mot Valdermar Atterdag. Återuppbyggnaden kan ha utförts i samband med murens förhöjning då även sadeltornet kom på plats. Mursträckan söderut från Österport tycks ha varit ett lämpligt anfallsområde under medeltiden.