Silverhättan

(T6). Hörntornet i nordvästra delen av ringmuren bär det vackra namnet Silverhättan. Namnet kommer sannolikt från den silverglänsande takplåt som tidigare täckte tornet. Plåten var förmodligen gjord av blyplåt. Tornet kallades på 1600-talet för Kames som på latin betyder greve (Comes). Silverhättan uppfördes på 1400-talet och hör till murens yngre försvarstorn.

Silverhättan är ett hörntorn mellan Strandmuren och Nordermur. Tillsamman med Jungfrutornet och Sprundflaskan är Silverhättan de yngsta tornen i muren byggda på 1400-talet. Silverhättan byggdes av Tyska orden som styrde Gotland 1398-1408. Tornet kallades Kames redan på 1600-talet, vilket betyder greve (på latin Comes). I murens sydöstra hörn finns, som en tanke till balans, ett kejsartorn, Kajsarn. Namnet Silverhättan, som tornet numera huvudsakligen kallas, syftar på tornets tak som var silverglänsande. Taket var troligen gjord av blyplåt.

Sjömurens norra del med Jungfrutornet till höger och Silverhättan till vänster. Snäckgärdstornet skymtar längre bort i mitten. På bilden syns vingmuren som går från Silverhättan och ut i havet. Teckning av P.A. Säve 1846. UUB. Bilden från Visby förr i tiden av Waldemar Falk.

I samband med att hörntornet uppfördes försågs murverket med två grova strävpelare som murstöd. En vingmur byggdes utgående från tornet och ut i vattnet för att försvåra angriparen från att landvägen anfalla vid Strandmuren. Resterna av vingmuren finns kvar. Havet låg på medeltiden närmare muren än idag. Högst upp utanför tredje våningen har det funnits en skyttegång i trä, vilket framgår av bjälklagshål i muren. På samma våning fanns en eldstad, som främst användes för signalering. I början av 1700-talet utvidgades skyttespringorna till stora gluggar så att man skulle kunna kunde skjuta med eldvapen. Landshövdingen och generalmajoren Anders Sparfeldt försåg en del av muren och murens torn med eldvapen. Man var orolig att ryssarna skulle anfalla Visby, eftersom de tidigare hade härjat vid Gotlands östra kust.

På bilden syns resterna av vingmuren och de båda strävpelarna, samt “punschöppningen” i muren (se Snäckgärdsporten)
Utsikt från Silverhättan mot Nordermur. Tidpunkt okänd.

För första gången sedan medeltiden har en väktargång nu byggts i Visby Ringmur. På Silverhättan och intilliggande Snäckgärdsporten, kan man sedan 2009 klättra på muren. Det är fritt fram för alla som vill ta sig upp på muren och beundra utsikten. Att klättra på Visby Ringmur är i normala fall otillåtet och förstås inget som uppmuntras.