Nordermur

Nordermur är den första delen av Landmuren som uppfördes vilket skedde omkring 1260-1270 sannolikt nära efter det att den gamla delen av Sjömuren var klar. Nordermur omfattar muren från Silverhätta i väst till Norderport i öst. Liksom Sjömuren uppfördes den först med en lägre höjd av 5,5-6 meter med några portar direkt i muren, den s.k. Gamla muren. Senare förstärktes muren genom att några portar försågs med torn, t.ex. Norderport som uppfördes omkring 1289 och därefter uppfördes de övriga marktornen. Under första hälften av 1300-talet höjdes muren med 2,5-5 meter. I Nordermur finns det 6 marktorn och ett bevarat sadeltorn. Det har funnits ytterligare minst två sadeltorn som rasat.

Ringmuren mot Nordergravar
Ringmuren mot Nordergravar

I en arkadbåge vid insidan av muren ligger en s.k. sittsten med inritsningar med bl.a. texten Allltid står stenen i grönan dal. Läs mer av historien om den mutomspunna Stenen i Grönan dal.

A. Mayers uppfattning om Nordermurs utseende i slutet av 1830-talet. Detaljerna stämmer inte helt med det verkliga utseendet, men bilden ger ändå en bra uppfattning om hur Nordermur såg ut under denna tidpunkt. Litografi av A. Mayer 1838. Bild från Visby förr i tiden.