Södermur

Efter Östermur uppfördes Södermur vilket förmodligen skedde omkring 1285.
Södermur omfattar muren från Söderport i öst till Segeltornet i väst. Liksom övriga Landmurar uppfördes den först med en lägre höjd av 5,5-6 meter. Till skillnad mot övriga delar av muren uppfördes flera torn, Grå Gåsen och Store Henrik, samtidigt som Gamla muren byggdes. Förmodligen uppfördes även Mynttornet och Segeltornet vid samma tillfälle. Uppenbarligen hade man vid denna tidpunkt för uppförandet av muren insett att det behövdes försvarstorn. Omkring 1330-1350 höjdes muren med 2,5-5 meter. I Södermur finns det 3 bevarade marktorn och 2 bevarade sadeltorn. Antal portar i muren är 3 st. En del av Södermur förstördes då danskarna sprängde Wisborgs slott 1679.

Södermur sträckan Skansport till Söderport. Från vänster syns Store Henrik, Sadeltorn 54, Grå Gåsen, Sadeltorn 52 och Söderport. Fotograf K.J.A. Gardsten omkring 1905, från Visby förr i tiden.