Södra kastalen

(T66). Södra kastalen uppfördes som ett försvarstorn sannolikt under mitten av 1100-talet för att försvara södra inloppet till Gamle Hamn. Vi vet inte hur det såg ut, men det liknade troligen Kruttornet, som var försvarstorn vid norra inloppet till hamnen. Södra kastalen låg nära Strandgatan där gården till Gamla residenset finns. Försvarstornet revs troligen under mitten av 1600-talet.

Södra kastalen.
Södra kastalen.

Bilden ovan är ett utsnitt från kartan Visbia Gothorum och visar det torn som sannolikt var Södra kastalen.

För att skydda den gamla hamnen, Gamle Hamn, nuvarande Almedalen, lät borgarna uppföra ett försvarstorn, en kastal, vid den norra infarten till hamnen under mitten av 1100-talet. Försvarstornet kallas idag för Kruttornet. Frågan om man uppförde ett försvarstorn också vid den södra infarten är inte helt besvarad av forskningen på området. Sannolikheten att en Södra kastal uppfördes måste dock bedömas som mycket stor. De rika borgarna hade gott och väl råd att bygga ytterligare ett försvarstorn utöver den norra kastalen vid den här tidpunkten, och det vore underligt om man inte såg till att skydda den värdefulla hamnen för angrepp även från söder. Den plats där södra kastalen sannolikt låg är nuvarande gården till Gamla residenset.  I samband med att Gamla Residenset uppfördes under åren 1647-1649 revs den befintliga Sjömuren och samtidigt revs även kastalen för att ge plats åt en residensgård. En del av de medeltida murrester som finns i Gamla Residensets källare har sannolikt tillhört kastalen. Materialet från den rivna delarna användes bl.a. till den stödmur som uppfördes mot Hamngatan och som medgav att gården kunde höjas till rätt nivå i förhållandet till Residenset.

Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholm Universitet och forskare om medeltida städer, framför i boken Det medeltida Gotland, 2011, (s 119) att ett fästningstorn liknande Kruttornet funnits som skydd för det södra inloppet till den gamla hamnen och att rester av tornet finns i källaren till Residenset.