Stora Strandporten

(T67). Stora Strandporten finns inte kvar. Den låg där södra delen av nuvarande Donnerska huset finns. Redan före murens tillkomst fanns ett packhus med utsträckning väst-öst med den östra gaveln mot nuvarande Donnersplats. Söder om detta packhus låg Stora Strandporten. Porten fanns troligen kvar till 1710. Där uppfördes år 1780 den södra flygeln till packhuset.