Stora Strandporten

(T67). Stora Strandporten finns inte kvar. Den låg där södra delen av nuvarande Donnerska huset finns. Redan före murens tillkomst fanns ett packhus med utsträckning väst-öst med den östra gaveln mot nuvarande Donnersplats. Söder om detta packhus låg Stora Strandporten. Porten fanns troligen kvar till 1710. Där uppfördes år 1780 den södra flygeln till packhuset.

När Sjömuren byggdes i detta avsnitt av muren omkring 1250-1260 fanns det redan ett packhus här motsvarande den mellersta delen av nuvarande Donnerska huset. Huset byggdes in i muren och förstärktes och blev på så en del av muren. Resterna av muren finns kvar i mittskeppets väggar. I Hamngatans norra mynning upptäcktes rester av Stora Strandporten 1989. I portens norra sida hittades också fortsättning av ringmuren grund in under Donnerska husets östra gavel. Stora Strandporten kallades möjligen Stora Fiskarporten på 1500-talet, detta enligt kartan Visbia Gothorum upprättad omkring 1580.

Bilden visar Donnerska huset efter en omfattande ombyggnad 1804. Ringmuren låg i linje med den fasad (östra) som syns på bilden. Stora Strandporten fanns där den södra flygeln, byggd 1780, syns. Rester från muren ingår i husets väggar för husets mellersta del, som fanns redan innan muren byggdes. Foto omkring 1895. Bild från Visby stadsmur.

Stora Strandporten var säkert en mycket viktig port under den tid som nuvarande Almedalen var Visbys hamn. Stora delar av varorna från hamnen skulle skeppas in och ut till handelshusen, som i stor utsträckning fanns runt Donners plats precis innanför porten, och till handelshusen längs Strandgatan.

Rekonstruktion av hur ringmuren var sammanbyggd med mittdelen av nuvarande Donnerska huset. Vy från Donners plats. I. G. Appelquist