Donnersporten

(T68). Donnersporten är den port som förbinder Donnersplats med Almedalen. Porten är troligen uppförd under början av 1800-talet. Den finns där Ringmuren tidigare låg mellan åren omkring 1250 till slutet av 1700-talet. Porten kallas ofta felaktigt för Stora Strandporten. Stora Strandporten finns inte lägre men den låg längre söderut vid mynningen Hamngatan mot Donnersplats.

Donnersporten är sammanbyggd med Donnerska huset och därför har Valdemar Falk kallat denna port för Donnersporten i boken ”Visby Stadsmur”, vilket är ett lämpligt namn på porten. Donnerska huset är en stenbyggnad vars mittdel är uppförd på 1100-talet, alltså före Ringmurens tillkomst. Ringmuren anslöt ursprungligen till denna mittdel på båda sidor åt norr och söder, men delar av muren revs när Donnerska huset byggdes till med flyglar år båda hållen. Förmodligen uppfördes portvalvet till blivande Donnersporten över resterna av muren i samband med att trädgårdarna anlades på den donnerska tomten under början av 1800-talet. Marken var då här tillräckligt torrlagd. Portvalvet var en öppning in till trädgårdarna från Donners plats. Porten finns med på ett foto från 1895.  Omkring 1910 öppnades portvalvet som förbindelse mellan Almedalen och Donnersplats, förmodligen samtidigt som Donnersgatan anlades. Porten kom senare att kallas Donnersporten. Numera har porten blivit en viktig gångport mellan innerstaden och Almedalen, inte minst under den politiska Almedalsveckan och för studenter till och från kårhuset Rindi, som ligger strax utanför porten.

Donnersporten öppnades omkring 1910. Foto från Donnersplats.
Donnerska huset med portvalvet till blivande Donnersporten. Foto 1895. Bild från Visby förr i tiden.