Hamnmuren

Hamnmuren omfattar den del av Sjömuren som ligger längs med kanten för den Gamla hamnen åt norr och öster. Hamnmuren sträcker sig från Donnerporten vid Donnersplan, längs med Tage Cervins gata och vidare längs Almedalens norra sida fram till Kruttornet. När muren uppfördes omkring 1250 byggdes den upp till 5,5 meters hög utan torn men med ett flertal s.k. bryggportar. Senare tillkom ytterligare några portar. Någon förhöjning av Hamnmuren utfördes inte och det uppfördes heller inga sadeltorn för denna mursträcka. Några marktorn tillkom inte heller i ett senare skede för den här delen av muren.

Dubbelporten. Marken framför porten har senare grävts undan för att man skall få en uppfattning om den ursprungliga marknivån.
Dubbelporten. Marken framför porten har senare grävts undan för att man skall få en uppfattning om den ursprungliga marknivån.
Rekonstruktionsbild av den medeltida hamnen längs Hamnmuren med fartyg förtöjda vid Långa bryggan. Bilden vill visa hur hamnen såg ut omkring 1300. Teckning av Hans Henriksson. Bild från Visby stadsmur.