Offentlig toalett Bussterminalen

Offentlig toalett Bussterminalen
Vid bussterminalen utanför ringmuren vid Kajsaporten finns en offentlig toalett som är öppen dagtid.