Offentlig toalett Bussterminalen

Offentlig toalett Bussterminalen
Vid bussterminalen utanför ringmuren vid Kajsaporten finns en offentlig toalett. Här finns även en toalett för rörelsehindrade.

Offentlig toalett vid bussterminalen.