Offentlig toalett Södertorg

Vid södra delen av Södertorg finns en offentlig toalett.

Offentliga toaletter vid Södertorg.