Offentlig toalett Södertorg

Vid sydöstra delen av Södertorg finns en offentlig toalett som är öppen dagtid.