Offentlig toalett Hamnplan

Vid Hamnplan finns en offentlig toalett som är öppen under sommarhalvåret.

Offentlig toalett på Hamnplan.