Offentlig toalett Hamnplan

Vid Hamnplan finns en offentlig toalett som är öppen dagtid.