Offentlig toalett Rindi

I Almedalen vid gaveln på kårhuset Rindi finns en offentlig toalett som är öppen dagtid.

Toaletterna finns vid gaveln till kårhuset en halv trappa ner.