Offentlig toalett Donnersgatan

Toaletten ligger vid Donnersgatans södra sida nära Almedalens stora scen.

Offentlig toalett vid Donnersgatan intill Almedalen.