Offentlig toalett Paviljongsplan

Offentlig toalett Paviljongsplan
I sydvästra delen av Paviljongplan nära DBW:s Trädgård finns en offentlig toalett.

Offentlig toalett i Paviljongsplan.