Offentlig toalett Paviljongsplan

Offentlig toalett Paviljongsplan
I Paviljongplan när DBW:s Trädgård finns en offentlig toalett som är öppen dagtid.