Adelsgatan 15

—-Nuvarande företag (2021)—-
Gotländska souvenirer, Et Yok
—-Tidigare företag———
Restaurang Visby Orient,
Visby Gym/Nautilus,
Radio o TV hörnan,
Liljeborgs möbler,
Axel Nilssons skrädderi,
John Strömberg tapetserare,
Hvit- och kortvaruhandel,
O. P. Jakobsson läderhandel.

Adelsgatan 15, Gotländska Souvenirer, Et Yok
Adelsgatan 15, Gotländska Souvenirer, Et Yok

Byggnaden Adelsgatan 15 ligger i kvarteren Stopet 3. Huset är uppfört 1780 som ett affärs- och bostadshus med två butikslägen.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Restaurang Gotländska souvenirer och Et Yok.

Adelsgatan 15, Vegetarisk restaurang Et Yok.

Et Yok
Fredagen den 15 juni 2018 öppnande Et Yok sina dörrar på Adelsgatan 15. Et Yok är turkiska och betyder inget kött. Restaurangen är en vegetarisk restaurang med många veganska rätter och drivs av Celine Hocaoğlu. Celine kommer närmast från restaurangen Celine snett emot på Adelsgatan 22. Restaurangen Celine drevs av Celins far tillsammans med Celine. Den stängde under 2019.

Adelsgatan 15. Celine Hocaoğlu driver restaurangen Et Yok.

”Lakto-vegetarisk/vegansk restaurang som serverar vietnamesiska sommarrullar, matiga sallader, färskpressade juicer, smoothies, kaffe och vegansk frozen yoghurt. Har vegansk märkning på menyn. Vi kommer i första hand inrikta oss på take away.”

Toppa frozen yoghurt med en massa god frukt, t.ex mango, jordgubbar och nektarin, samt chokladsås.
Sommarsallad med spenat, ruccola, tomat, solrosfrön och JORDGUBBAR samt vegansk fetaost.

Representanter för Vegan Gotland har varit och provätit på Et Yok och lämnat märkningen ”Godkänd av Vegan Gotland” till Celine efter en jättegod måltid.

Adelsgatan 15, butiken Gotländskaa souvenirer.

Gotländska souvenirer
Butiken Gotländska souvenirer har flyttat in där tidigare Restaurang Visby Orient hade sina lokaler.

Vindsvåning
Vindsvåningen inrymmer två lägenheter.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Restaurang Visby Orient
Visby Gym/Nautilius1981 – 2016 (osäkert)Robin Hedvall m.flTill Söderväg 1
Radio och TV hörnan1974 – 2015Ulf ”Uffa” AnderssonTill Mejerigatan 3
Liljeborgs möbler1944 – 1974Från Östra Vi
Till Skarphäll
Axel Nilssons konfektion1939 –Axel Nilsson
Joh. Strömberg tapetserare1910 – 1944Johan Strömberg
Hvit – och kortvaruhandelBörjan 1900-taletJulia Berggren
O. P. Jakobsson läderhandelOmkring 1880Osäkert
Adelsgatan 15. Skylten Visby Gym fanns uppsatta på fasaden mot Adelsgatan.

Visby Gym/Nautilus
År 1981 byggdes andra våningsplanet i gårdshuset mot norra tomtgränsen i fastigheten om till gymnastiklokal. Det blev början till ett av Visbys äldsta gym, som fick namnet Nautilus (omkring 1984-1985). Omkring år 2000 bytte gymmet namn till Visby Gym. Visby Gym drevs av Robin Hedvall under en tid och fanns kvar på Adelsgatan till omkring 2016, då gymmet flyttade till Söderväg 1.

Adelsgatan 15, butiken Radio o TV Hörnan omkring 2012. Streetview från Google.

Radio och TV hörnan
Ulf ”Uffa” Andersson startade Radio och TV hörnan 1967. Okänt är om det var på Adelsgatan 15 starten skedde eller om han flyttade firman till Adelsgatan 15 i samband med att han köpte fastigheten 1974. ”Uffa” hade innan starten arbetat som försäljare i Sylve Mays radioaffär som fanns på Adelsgatan 4. Uffa hade ett stort musikintresse och började spela trummor. Han var med och startade Classes orkester 1963. Classes var mycket framgångsrika och blev Gotlands populäraste dansbandsorkester. De spelade över hela ön för fullsatta hus under 1960-talet och in på 1970-talet. Orkestern bestod av Claes Edmark, Uffa Andersson, Kaj Svensson, Henry Larsson m.fl. Classes spelade även i 100-talet folkparker runt hela Sverige och gjorde också skivinspelningar. Orkestern blev även kompband till den amerikanske sångaren Larry Finnegan. År 1969 slutade Uffa i Classes, för att ägna sig åt familjen och butiken. Han avvecklade butiken på Adelsgatan omkring 1992 och sålde fastigheten 1994. Radio och TV hörnan fanns kvar på Adelsgatan till omkring 2015, då företaget flyttade till Mejerigatan 3. När Uffa blev pensionär 2010 flyttade han till Fårö. Ulf Uffa Andersson avled efter en tids sjukdom den 20/12 2018, 73 år gammal.

Adelsgatan 15. Skylten Nautilius sattes upp 1985. Bild från Visinvent 1996.
Liljeborgs möbler Östra Vi. Annons i Gotland Allehand 1936, Gutar Förr.
Liljeborgs möbler, Adelsgatan 15. Annonsen införd i Gotlandsinfanteristen 1943.

Liljeborgs möbler
Liljeborgs möbler startade sin verksamhet i Visby på 1930-talet med lokaler på Östra Vi. Under början av 1940-talet flyttades verksamheten till Adelsgatan 15. Liljeborg köpte fastigheten Adelsgatan 15 år 1944, kanske var det i samband med flytten. Efter 30 år på Adelsgatan såldes Adelsgatan 1974 till Radio o TV Hörnan och Liljeborgs möbler flyttade ut till Skarphäll.

Axel Nilssons herrkonfektion annonserade med denna annons 1948.

Axel Nilssons skrädderi/konfektion
Axel Nilssons skrädderi öppnade sannolikt sin verksamhet år 1939 vid Adelsgatan 15, för under detta år sattes en skylt upp på fasaden med företagets namn. Oklart är det hur länge verksamheten fanns kvar på Adelsgatan, men Axel Nilssons tillhörde de affärer som funnits under lång tid i staden.

Annons av Joh. Strömbergs Möbleringsaffär införd den 18 dec. 1918 i tidningen Gotlänningen.

Joh. Strömberg tapetserare
I södra delen av byggnaden Adelsgatan 15 hade tapetserare Joh Strömberg sin verkstad och affär. Fastigheten köptes av Bertha och Johan Strömberg 1920 av Visby Arbetareföreningen och de sålde fastigheten 1944 till Liljeborg. Annonseringen var omsorgsfull med uppräkning av en stor del av varorna. Sannolikt upphörde verksamheten i samband med försäljningen 1944.

Adelsgatan 15, Joh. Strömberg Tapetserare hade sin affär i södra delen. I norra delen fanns Julia Berggrens butik ”Hvit- och kortvaror”. Foto omkring 1910. Bild från Visby förr i tiden.

Gatlyktan är en Luxlampa som brann med fotogen. behållaren för fotogenen finns i stolpens nedre tjocka del.

Annonseringen på väggarna visar:

JERNSÄNGAR&MADRASSER
STOPPTÄCKEN OCH FILTAR
KUDDAR, BOLSTERVÄF
Tagel Krollspint och Träull
M.M.
JOH. STRÖMBERG
Tapetserare&Dekoratör
STOPPADE MÖBLER
???TYGER
RULLGARDINER
KORNICHER
PORTIERSTÄNGER
M.M.
Gårdsinteriör Adelsgatan 15 med det Strömbergska huset. Porten till höger (skymd) leder ut till Berggränd. Foto omkring 1900. Bild från Visby förr i tiden.

Hvit- och kortvaruhandel
I norra delen av byggnaden Adelsgatan 15, intill tapetserare Strömberg, hade Julia Berggren sin butik Hvit- och kortvaruhandel (sybehör, trikåplagg, underkläder o.d.).

Husen och gården

Situationsplan Adelsgatan 15 kv Stopet 3.
Förrådsbod Adelsgatan 15, byggnad B4. Bild från Visinvent 1996.

Huvudbyggnaden (B1) utmed Adelsgatan är ett affärs- och bostadshus i två våningar med inredd vind. Bottenvåningen har en stomme av sten, som till största delen sannolikt är från 1700-talets andra hälft. Det övre våningsplanet och vindsplanet har en stomme av trä som byggdes på envåningshuset under 1880-talet i samband med att byggnaden omvandlades till ett större affärs- och bostadshus. År 1903 tillkom en butiksingång i det sydöstra hörnet och vindsvåningen fick samtidigt en takkupa. Ingången flyttades 1950 till gatufasadens södra del. På 1980-talet utfördes stora renoveringar då lokalerna byggdes om, två nya takkupor tillkom och vinden inreddes till två lägenheter samt byttes samtliga fönster.

Gårdshus Adelsgatan 15, byggnad B2. Bild från Visinvent 1996.
Gårdshus Adelsgatan 15, byggnad B3. Bild från Visinvent 1996.

Byggnad B2 är sammanbyggd med byggnad B1 där sammanbyggnaden även omfattar förbindelser mellan byggnaderna i bottenvåningen och övervåningen. B2 är uppfört i tre våningar med en stomme av sten i bottenvåningen, vilken sannolikt är från 1700-talet andra hälft och då uppfört som ett brygghus. Bottenvåningen inrymmer butiksyta. Plan nr 2 tillkom genom en påbyggnad under 1880-talet och inreddes som gymnastiklokal (Natilus senare Visby Gym). En höjning av vindvåningen utfördes 1980 till ett tredje plan, som inreddes till bostad. De övre planen nås via en utvändig trappa. Byggnad B3 väster om B2 uppfördes 1959 i två våningar som tapetserarverkstad och lager med stomme av betong. Huset har sedan byggts om till butikslokal och bostad. År 1981 byggdes övervåningen om till motionslokal. Byggnad B4 är en mindre förrådsbod som uppfördes 1986. Den ersatte då ett äldre uthus på platsen. Byggnaden har en regelstomme och är uppförd i en våning. Gården nås genom en port i den kalkstensmur som avgränsar gården mot gränden.

Före 1600-talets slut var det åkermark där Stopet 3 nu ligger, men under slutet av 1600-talet fanns det två mindre tomter, nummer 336 och 337, som tillhörde Jöns Knifsmed respetive Johan Köhl. Tomterna var bebyggda med varsitt trähus med tillhörande kålgård. Efter branden 1722 slogs tomterna samman och fick beteckningen Kliteroten II:50. Enligt husklassifikationen 1785 var fastigheten bebyggd med en manbyggnad i sten, ett brygghus och en lada av sten samt en stallbyggand av trä. Fastigheterna i området har genom åren främst innehafts av arbetare, sjömän, hantverkare, handelsmän och ämbetsmän. På kartan från 1883 har Klinteroten II:50 fått sin nuvarande utbredning. En huvudbyggnad sträckte sig med långsidan utmed hela tomtgränsen mot Adelsgatan. På tomten fanns även tre uthusbyggnader. Två av dessa var sammanlänkade med huvudbyggnaden, placerade utmed den nordöstra tomtgränsen. Ett mindre åttakantigt uthus, troligen ett lusthus, fanns i tomtens sydvästra del. Vid 1900-talets början tillkom en vinkelbyggd uthuslänga som sträckte sig från det åttakantiga uthuset, utmed gränden och hela nordvästra tomtgränsen. 1936 hade den åttakantiga byggnaden ersatts av ett rektangulärt uthus. Detta revs i sin tur under 1980-talet. Fastigheten omfattar idag fyra byggnader. Byggnad B2:s äldsta delar motsvara sannolikt brygghuset från 1700-talet.