Adelsgatan 16

—-Nuvarande företag (2020)—-
Telia
—-Tidigare företag———-
Botique Julia
Presentaffär
Bostäder
J. N. Hallgren kopparslagare

Adelsgatan 16, Telia.
Adelsgatan 16, Telia.

Byggnaden Adelsgatan 16 ligger i kvarteren Skölden 19. Huset är uppfört omkring 1785.

Nuvarande företag

Gatuplan 
Telia

Fram till 1993 var det Televerket som ägde och drev Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät. Televerket ombildades då till Telia, som är en av de större mobiltelefonoperatörerna och driver eget mobilt nät samt fast telefoni och internet via ADSL och fiber. Telia har egna butiker där de säljer mobiltelefoner, mobilabonnemang, internetabonnemang och andra tele och data-tjänster. Telia är nu en del av huvudorganisationen TeliaSonera, som bildades 2003 genom en sammanslagning av de statligt ägda bolagen Telia Sverige och Sonera i Finland. 

Tidigare företag

Botique Julia   Tider okända
Presentaffär                                        
Bostäder
J. N. Hallgren kopparslagare                  omkring 1880-1890

Kvarteret Skölden 19

Kvarteret Skölden 19 omfattar Adelsgatan 16 och 18. Byggnaden Adelsgatan 16 är från 1700-talet andra hälft. Under 1600-talet var kvarteret en del av Biskopsåkern. Under 1700-talets första hälft planlades Biskopsåkern och kvarteret beboddes då främst av arbetare, hantverkare, borgare och handelsmän. Fastigheten Skölden 19 är belägen i kvarterets nordvästra hörn och sträcker sig från Adelsgatan i nordväst genom kvarteret till Södra Murgränd i sydost. Adelsgatan 16 motsvarar ungefär tomt nr 7 enligt 1785 års husklassifikation. Tomten var belägen i sydvästra delen av fastigheten utmed Adelsgatan och bebyggd med kvarterets högst värderade manbyggnad, ett trähus med tegeltak och ett stall med brädtak. I slutet av 1700-talet ägdes fastigheten av Skepparesocieten. Byggnaden är uppförd omkring 1785 och den innehåller numera en affärslokal. Huset är tillbyggd i omgångar, in mot gården och längs den sydvästra fastighetsgränsen. Mellan Adelsgatan 16 och 18 längs Adelsgatan finns en mindre kiosk, Almas kiosk, uppförd omkring 1920 och riven 2018. Fastighetens gårdsrum avskärmas av höga murar och plank. Mot Adelsgatan finns en enkel brunmålad plankdörr som leder in till gården. Längs fastighetsgränsen mot Södra Murgatan löper ett rödmålat plank, vilket bryts upp av en inkörsport. På fastigheten finns även en cykeluppställningsplats, vilken skyddas av ett skärmtak på en stolpkonstruktion. Gården är delvis gräsbevuxen samt grusbelagd och har gångar av cement- och kalkstensplattor. Växtligheten domineras av fruktträd och rosenbuskar.