Adelsgatan 26

—-Nuvarande företag (2020)—-
Tiara kläder
—-Tidigare företag———-
Karléns sock-shop,
Hagings tobak,
Facit skrivmaskiner,
Åtvidabergs skrivmaskiner,
S.E. Hallström Cigarr- & Pappershandel,
J. Erik Siltbergs velocipedaffär,
G A Hultberg skrädderi
Urmakare J. Lundmark,
Tvätt och strykning, Fru Malmsten,
Bageri.

Adelsgatan 26, Tiara
Adelsgatan 26, Tiara

Byggnaden Adelsgatan 26 ligger i kvarteret Kasken 1. Byggnaden utmed Adelsgatan består av två lokaler, som historiskt ofta varit två olika butiker eller kontor. Den södra delen av byggnaden med gaveln mot gatan är huvudbyggnaden och var ursprungligen ett bostadshus med en affärslokal, uppförd omkring 1860. Huvudbyggnaden är tillbyggd med den andra affärslokalen åt norr med långsidan placerad i liv med Adelsgatan.

Nuvarande företag

En färgglad butik i hjärtat av Visby

Emilia är en av Tiaras sötaste kunder.

Gatuplan 

I gatuplanet finns Tiara kläder. Tiara kläder har sin verksamhet i båda affärslokalerna.

Tiara kläder 
En färgglad butik i hjärtat av Visby. Vi har unika plagg som sys både av återanvända tyger från indiska saris och plagg av vackra nya tyger i underbara färger. Två butiker mitt på Adelsgatan i hjärtat av Visby innerstad! För dig som vill ha lite utöver det vanliga. Här har vi sköna kläder i härliga färger från världens alla hörn. Vi har även en hel del väskor och accessoarer med det där lilla extra! Varmt välkomna önskar Tina & Sus.”

Inredd vindsvåning 
Bostäder

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Karléns sock-shop2008 – 2015Per Ahlby
Hagings tobak1940 – 2008Einar och Elsa Haging
Facit skrivmaskiner1966 – 1973
Åtvidabergs skrivmaskiner1940 – 1966Johansson
S. E. Hallström Cigarr- & Pappershandel1910 – 1940Sune E. Hallström
J. Erik Siltbergs velocipedaffär1913 – 1920Lars Johan Siltberg
G A Hultgrens skrädderi1904 – 1919
Urmakareslutet 1880-taletJ Lundmarkosäkert
Bageri1880-taletJ. G. Karlqvist
Karléns SockShop, Adelsgatan 26.

Karlens sock-shop 
Karléns sock-shop startade sin verksamhet på Adeslgatan 26 år 2008. Företaget säljer, som namnet anger, sockor. Affärsverksamheten upphörde på Adelsgatan omkring 2015.

Adelsgatan 26, Hagins tobak. Foto 1996.

Hagins tobak 
Handlaren Einar Haging köpte fastigheten Adelsgatan 26 år 1940. Det verkar troligt att han då startade tobaksaffären Hagings tobak i den norra delen av byggnaden mot Adelsgatan. Einar var aktiv i Visby tobakshandlareförening och ingick i styrelsen som sekreterare. När han dog 1951 övergick verksamheten till hans hustru Elsa Haging. Trots att hon sålde fastigheten 1983 verkade det som att tobakshandeln fortsatte åtminstone till 1997, enligt foto från detta år, eller kanske fram till år 2008.

Facit räknemaskin från 1954, välbekant på många kontor under 1950-talet.
Odhner 200 tillverkades 1955-1967.
Facit DTC, mera känd som ABC 800. Den tillverkades under 1980-talet av Facit på licens från Luxor.

Åtvidabergs- och Facit skrivmaskiner 
AB Åtvidabergs Industrier var en mångsysslare med möbeltillverkning, butiksinredningar, parkettillverkning, karosseritillverkning, blankettryckeri och räknemaskiner. Under slutet av 1930-talet förvärvade bolaget Halda skrivmaskiner och Odhner additions- och bokföringsmaskiner. Sannolikt var det därefter som försäljningskontor för dessa maskiner etablerades runt om i landet och också Visby. Namnet på företaget ändrades från AB Åtvidabergs Industrier till Facit AB 1966. Mot slutet av 1960-talet tog elektroniken mer och mer över och de mekaniska produkterna som Facit tillverkade fasades ut och 1973 köpte Elektrolux upp Facit, som blev ett dotterbolag till Elektrolux.

S. E. Hallströms Cigarr- & Pappershandel Adelsgatan 26. Annons i Gotlands Läns- och Adresskalender 1912.

S. E. Hallström Cigarr & Pappershandel 
Sune E. Hallström startade sin affär på Adelsgatan 16 senast 1912 enligt annonsen ovan. År 1920 köpte han fastigheten Kasken 1 av skräddaren G A Hultgren. Sannolikt hade Hallström kvar verksamheten till 1940 då han sålde fastigheten till handlare Einar Haging.

Adelsgatan 26. J. Erik Siltberg har även börjat sälja Chevrolet. Från skvallerspegeln på övre våningen kunde man hålla koll på om någon kund kom och att ingen försökte stjäla bilen. På skyltarna på väggen står det Wiklunds velocipeder och Chevrolet, Sales Service. Fotoomkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.

Siltbergs bilaffär 
Sjökapten Lars Johan Siltberg startade företaget Siltbergs i Etelhem, under början av 1900-talet, med att sälja och reparera cyklar. År 1913 flyttade han sitt företag till Visby, Adelsgatan 26. Verksamheten utökades med att omfatta även bilar, märket Chevrolet. I affären såldes även oljor och bensin. Sonen Johan Erik tog över verksamheten efter Lars Johan. Den lilla lokalen på Adelsgatan blev snart för trång och affären flyttades till Adelsgatan 34. Företaget blev återförsäljare av Ford 1922. År 1929 köptes lokalerna vid Kung Magnus väg 2, dit företaget flyttade från Adelsgatan 34. År 1942 tog Lars Erik Siltberg över företaget och under åren 1947-1950 byggdes det nya huset Österväg 15, dit hela verksamheten flyttade. Lars Eriks son och Lars Johans sonson Jan Siltberg började jobba heltid i familjeföretaget 1973, och 1978 var det dags för nästa flytt nu till Skarphäll, Jyskhuset. År 1990 slutade företaget att sälja Ford och sedan 2000 bedriver företaget uthyrning av verksamhetslokaler.

G A Hultgrens skrädderi 
G A Hultgren startade förmodligen sitt skrädderi på Adelsgatan 26 år 1904 eller möjligen i slutet av 1800-talet. Han står som ägare under åren 1904 till 1920. Sannolikt flyttas verksamheten år 1919 efter hans död till Adelsgatan 28. Gustaf Karlsson, som senare öppnade eget skrädderi vid Adelsgatan 48, gick som gesäll här på Hultgrens skrädderi omkring 1907-1908. Läs mer om skräddare Gustaf  Karlsson och en skräddares vedermödor.

Husen och gården

Situationsplan kv Kasken 1, Adelsgatan 26.
Adelsgatan 26. Gårdshuset är ett garage och förrådshus, byggt 1959.

Fastighetens gårdsrum är ganska stort och avskärmas i norr mot S:t Michaels gränd och öster mot Kaskens gränd genom en hög, kalkstensavtäckt, slätputsad mur. I muren mot nordost finns en port, klädd med stående brunmålad panel.

S:t Michaels gränd och muren runt en del av Kasken 1.

Kvarteret Kasken 1

Kvarteret Kasken 
Kvarteret Kasken gränsar till Adelsgatan i nordväst, S:t Michaelgränd i nordost, Kaskens gränd i sydost och Berggränd i sydväst. Ännu under 1600-talet fanns här inte någon bebyggelse. Enligt en karta från 1646 var kvarteret markerat som åkermark och tillhörde Biskopsåkern. Under andra hälften av 1700-talet planlades området, vilket medförde att kvarteret så småningom delades in i sju fastigheter. Under 1700-talet och 1800-talet beboddes kvarteret huvudsakligen av arbetare, hantverkare och sjömän. Under mitten av 1800-talet ändrades fastighetsindelningen och kvarteret fick sin nuvarande indelning i fem fastigheter, Kasken 1-5. Det äldsta bevarade huset i kvarteret är ett skiftesverkshus från 1732 i kv Kasken 5, Adelsgatan 22. De övriga fastigheterna har huvudbyggnader mot Adelsgatan uppförda under 1800-talet senare hälft. I de flesta byggnader utmed Adelsgatan finns affärslokaler eller restauranger i bottenvåningarna.

Fastigheten Kasken 1
Fastigheten Kasken 1 är belägen i den nordöstra delen av kvarteret och gränsar till Adelsgatan i nordväst, S:t Michaels gränd i nordost och Kaskens gränd i sydost. Fastigheten utgjordes ursprungligen av två tomter, vilka benämndes Klinteroten III: 15 och 21. Vid 1785 års husklassifikation var tomt nummer 21 bebyggd med ett trähus och ett stall med brädtak. På tomt 15 fanns ett trähus med brädtak. Sannolikt revs dessa byggnader omkring 1860-talet i samband med att de båda tomterna slogs samman. Enligt 1883 års karta var tomten bebyggd med det nuvarande bostadshuset med affärslokal från omkring 1860. Eventuellt är den ursprungliga byggnadskroppen, med gaveln ut mot Adelsgatan, uppförd på en äldre grund. Byggnaden är av reveterat trä och är tillbyggd med en affärslokal åt norr, placerad med långsidan utmed Adelsgatan. Under 1800-talets slut fanns även ett gårdshus markerat längs Kaskens gränd. I gårdshusets mellersta del fanns ett portlider in till gården. Vid den sydvästra tomtgränsen, i omedelbar anslutning till gårdshuset, var ett uthus som inrymde avträde, vedbod och tvättstuga placerad. Gårds- och uthuset som fanns markerade på 1883 års karta revs, och 1959 ersattes de av det nuvarande garaget, beläget i fastighetens sydöstra hörn. I nordväst finns en träaltan. Fastighetens gårdsrum avskärmas mot S:t Michaels gränd och Kaskens gränd genom en hög, kalkstensavtäckt, slätputsad mur och i övrigt av den omgivande bebyggelsen. I muren mot nordost finns en port, klädd med stående brunmålad panel, och med en segmentbågeformad överdel. Muren mot sydöst är försedd med en garageport. Innergården är belagd med gräs, grus samt cement- och kalkstensplattor. Växtligheten utgörs av fruktträd, buskar och planteringar i blomrabatter.