Adelsgatan 32

Byggnaden Adelsgatan 32 är uppförd 1915. Här finns i dagsläget Wisby Ur & Guld (2019).

Wisby Ur & Guld är ett familjeägt företag som nu drivs i tredje generationen. Lennart Appelqvist har arbetat med guld, silver & klockor sedan 1975. 2001 startade Lennart tillsammans med sin fru Pia butik på Adelsgatan 32 i Visby innerstad.
I detta familjeföretag finns även dottern Sanna som främst jobbar med coachning, marknadsföring, skyltning, dekoration och event. Hon jobbar även i butiken under högsäsong, mellan studier och andra jobbuppdrag.

Tidigare verksamheter har varit flera fotografer:
Gardstens 1915-1920
”D.Holmert pappershandel & fotografiskt magasin” ,1920-1951(?).
Uno Norén
Karlmark körsnär/Gotlandskörsnären.

Läs mer om Visbys kända fotografer.

Adelsgatan 32. Byggnad från 1915.
Adelsgatan 32. Byggnad från 1915.

Karl Johan August (K.J.A.) Gardsten var en välkänd fotograf på Gotland. Otaliga är de familjefoton där det står Gardsten. Han var född den 1 juni 1873 i Sanda socken på Gotland. Den 1 maj 1900 etablerade han sin firma. År 1904 övertog han Nils Johan August Lagergrens ateljé på Skeppargatan i Visby. Senare flyttade han sin verksamhet till Adelsgatan 40, då ha tog över Laura Stenmans ateljé.  År 1915 lät ha uppföra en kombinerad bostad- och affärslokal på Adelsgatan 32 som också fungerade som ateljé. Han hade också filialer både i Roma och på Visborgsslätt. K.J.A. Gardsten dog 31 december 1928.

Familjen Holmert

David Holmert föddes 1890 i Värmland och kom till Burs på Gotland som ”sommarbarn” 1903. Han blev kvar på Gotland och tog värvning 1908 där han avancerade till furir. År 1918 köpte han sin första kamera och två år senare köpte han en fotoaffär på Adelsgatan 32, som fick namnet ”D.Holmert pappershandel & fotografiskt magasin”. När andra världskriget bröt ut tjänstgjorde han i militären, samtidigt som hustrun Astrid fick ta över fotofirman.

Omkring 30 000 människor flydde från Baltikum under andra världskriget, efter det att Sovjetunionen ockuperat Estland, Lettland och Litauen och länderna kom senare hamna under tysk ockupation. En tredjedel av dessa flyktingar nådde de gotländska kusterna och när de möttes av frivillga fanns David Holmerts på plats för att dokumentera dessa händelser. Med en närmast utsliten ”Rolleiflex” förevigade de ofta enkla träbåtarnas ankomst, flyktingarnas sovplatser, deras läkarbesök och kontakter med gotlänningar som öppnade sina hem. Genom åren fotograferade han också en stor del av den tidens Gotlandshistoria.

Foto av D. Holmert av baltflyktingar som anlände till Gotland.
David Holmert, fotograf och furir.

Bengt-Göran Holmert. När David Holmert dog redan 1951 lämnade han efter sig en stor mängd fotografier och anteckningar som sonen Bengt-Göran forskat i och förvaltat. Resultatet blev en bok ”Gotland under beredskapsåren 1939-1945” som han gav ut 1999 tillsammans med sin hustru Ellen.

Boken innehåller stort bildmaterial och forskningar om människorna på faderns bilder samt vilken roll Gotland hade under andra världskriget. Boken innehåller också personliga texter skrivna av flyktingarna, vilka i några fall kom att bli hans vänner.

Uno Norén arbetade som frilansfotograf på Gotlands Allehanda.