Adelsgatan 34A

—-Nuvarande företag (2021)—-
Restaurang Baren
—-Tidigare företag———-
New Fashion,
Indian café,
Hair Cut,
Bengt-Göran Holmerts foto,
Presenta,
Spåres Varuhus,
Gute Cafeét,
Skräddare K. L. Siltberg,
J. N. Tofftén guldsmed.

Adelsgatan 34A, Baren. Foto 2023.
Adelsgatan 34A, Baren. Foto 2023.

Byggnaden Adelsgatan 34A ligger i kvarteret S:t Michael 24. Byggnaden uppfördes sannolikt som bostadshus omkring 1760. År 1912 byttes de fyra smala fönstren, två på varje sida om dörren, ut mot två breda fönster. Gårdshusen innehåller bostäder och är från senare datum, uppförda under slutet av 1800-talet och under 1900-talet.

Nuvarande företag

Gatuplan 

I gatuplanet finns restaurang Baren.

Restaurang Baren, Adelsgatan 34A.
Baren Baren, Adelsgatan 34A.
Interiörbild från Baren.

Baren Baren 
Restaurang Baren öppnade sin verksamhet på Adelsgatan våren 2021 i New Fashions gamla lokaler.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
New Fashion
Indian Café
Hair Cut2010 – 2017Nancy YussefFrån Adelsgatan 35 (?)
till Österväg 17
Bengt-Göran Holmerts foto1964 – 1983Bengt-Göran HolmertFrån Adelsgatan 32
Presenta1957 – 1964Sven-Erik LindbladFrån Kykogatan 4
Spåres Varuhus1934 – 1960Einar SpåreÄven Adelsgatan 10 och Södra Kyrkogatan 12
Gute Cafeét1930 – 1934Annie Ottosson
Skräddareomkr 1900K. L. Siltberg
J. N. Toftén guldsmedslutet 1800-taletosäkert
Kopparslagare1834 -1840E. N. NorrbyÄven Adelsgatan 36
Urfabrikör1824 – 1834J. Norrby
Gördelmakare1806 – 1824Abraham HjortFrån Adelsgatan 36
SkomakareSlutet 1700-taletHinrich Möller

Under 1700- och 1800-talet var det vanligt att man bodde i samma hus, som man också hade sin verksamhet.

Adelsgatan 34A. Hair Cut hade här sin verksamhet omkring år 2010-2017. Bild från Eniro street view.

Hair Cut 
Hair Cut hade sin frisersalong på Adelsgatan 34A. Nancy Yussef startade verksamheten omkring 2007 troligen på Adelgatan 35. Omkring 2010 flyttades salongen hit till Adelsgatan 34A för att omkring 2017 flytta den Österväg 17. Nancy Yussef driver fyra verksamheter, restaurang Eden I Visby, frisörsalongerna Hair Cut och Klippoteket i Visby samt ytterligare en frisörsalong i Stockholm. Nancy kämpar för att fler kvinnor skall våga driva företag. — Idag är det ju färre kvinnor än män som driver företag och jag tror att det beror på att kvinnor inte tror på sig själva på samma sätt som männen. Vi tror att vi på grund av att vi ska bilda familj och sådana saker att det är ett hinder, men så är det inte. Jag har fyra företag och två barn, jag är ett levande bevis på att man kan ha familj och samtidigt genomföra sin dröm, säger hon i ett uttalande till ”Företagarna” vid en intervju. Se även Adelsgatan 21.

Bengt-Göran Holmert foto 
I samband med att tidigare butiken Presenta gick i konkurs 1964, gick Bengt-Göran Holmert in och köpte fastigheten, eftersom han stod som borgenär. I köpet ingick nuvarande Adelsgatan 34A och Adelsgatan 34B, som då ännu var en gemensam fastighet. Han hade kvar ägandet fram till 1984. Några år senare, 1987, styckades Adelsgatan 34B av som en egen fastighet, Bengt-Göran tvingades sälja sin verksamhet 1983 på grund av en ögonskada. Läs mer om Bengt-Göran under Adelsgatan 32. Läs också om de baltiska flyktingarna på Gotland och den dokumentation med bilder som familjerna Holmerts gjorde om flyktingarna.

Presenta 
Presenta startade sannolikt sin verksamhet 1960 för detta år köpte Sven-Erik Lindblad fastigheten på Adelsgatan 34A. Verksamheten drevs av Nenne och Gertrud Lindblad.  Verksamheten pågick fram till 1964, då Bengt-Göran Holmert köpte fastigheten.

Spåres Varuhus 
Einar Gotthard Spåre var född i Örebro 1893. Han var son till järvägstjänstemannen Otto Spåre och Josefina f. Berglund. I Örebro jobbade han som skoarbetare men blev senare köpman och startade Spåres Varuhus i Örebro. Hans yngre bror handlare Ivar Spåre f. 1899 jobbade under 6 år i brodern företag. Han flyttade senare till Visby och mycket talar för att det var Ivar som hade hand om varuhusen i Visby. Sannolikt var det Einar Spåre som köpte fastigheten Adelsgatan 34A året 1937 med meningen att lillebror Ivar skulle driva den. I alla händelser tycktes det inte som Einar någonsin flyttade till Visby, men stod som ägare till fastigheten S:t Michael 24, där Spåres varuhus låg.

Lillebror Ivar Spåre flyttade till Visby. Efter praktik på olika platser startade han egen rörelse 1932, sannolikt på Söderväg 4. Efter två år flyttade han rörelsen till Adelsgatan 34A. Fastigheten köptes några år senare, 1937 av brodern Einar Spåre. Affären inreddes tidsenligt och modernt samt försågs med två stora skyltfönster. Den utrustades med två stora kassettdiskar och hade ett välsorterat lager med alla slags reseffekter. Här fanns väskor, paraplyer, korgarbeten, leksaker, presentartiklar i nysilver, tenn och rostfritt samt bijouterier m.m. Innehavarens maka och fyra biträden arbetade i affären.

Annons i Gotlands Allehanda den 2 feb. 1937. Bild från Gutarförr.
Annons i Gotlänningen den 26 sept. 1952. Bild från Gutarförr.

Omkring 1936 öppnades en filial vid Stora Torget 14 (nuvarande Södra Kyrkogatan 12). En filial öppnades även vid Adelsgatan 10 omkring 1938, som också den var modernt inredd.  I annonsen ovan, som var införd i Gotlands Allehanda den 2 september 1937, framgår det att Spåre hade rea i sin affär på Adelsgatan 34 och i södra affären som sannolikt var Adelsgatan 10. Troligen sålde Ivar Spåre affärerna vid Adelsgatan 10 och Stora Torget 12 till Sture Briesberg omkring 1942.  I annons 1943 för Adelsgatan 10 och Stora Torget 6 (nuvarande Södra Kyrkogatan 12) kallas affärerna Reseffekt & Leksaksaffär och namnet Spåre finns inte längre med i denna annons för dessa adresser.

Spåres Varuhus, annons vid invigningen av Fårösunds idrottsplats 23 aug 1942. Dåvarande Stora Torget 14 motsvarar dagens Södra Kyrkogatan 12.

År 1944 framgår det i ägarregistret för fastigheten att den sålts till Spåre Varuhus AB. Aktieägarna kan antas vara Ivar och Einar Spåre. En annons från 1952 tyder på att Spåre öppnade en ny filial vid Stora Torget 5. Spåres Varuhus vid Adelsgatan 34A upphörde troligen 1960 då fastigheten såldes. Se även Adelsgatan 10 och Södra Kyrkogatan 12.

Annonsen var införd i Gotlands Allehanda den 4 oktober1932. Bild från Gutar förr.

Gute Cafeét 
När Gute Cafeét öppnade sin verksamhet på Adelgatan 14A är inte känt, men enligt annonsen var det senast år 1932. Cafeét drevs av Annie Ottosson och upphörde sannolikt 1934 då Einar Spåre tog över lokalen.

Byggnaden i mitten är Adelsgatan 34A. Här har huset ännu kvar de fyra smala fönstren. Ägaren var då skräddare K. L. Siltberg. Foto från söder K. J. A. Gardsten 1909. Bild från Visby förr i tiden.

Husen och gården

Situationsplan S:t Michael 24 och S:t Michael 22.
Del av gårdsrummet till Adelsgatan 34A. Till vänster ett av gårdshusen och i bildens mitt syns öppningen ut mot Adelsgatan. Bild från ersweden.com.

Till fastigheten hör, förutom byggnaden mot Adelsgatan, två bostadshus och en lagerdel som är tillbyggd mot gatubyggnaden. Bostadshusen är ursprungligen från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Lagerdelen är från senare datum och även den ombyggd till bostad. Byggnaderna ligger kring gårdsrummet, som är gemensamt med fastigheten S:t Michael 22 (se situationsplan). Under mitten av 1900-talet fanns här en bilverkstad, som togs över av Krusells Elverkstad. Krusells arbetade bl.a. med att linda om elmotorer. Efter Krusells fanns här en inramningsverkstad. Hela fastigheten ägs sedan 2015 av en bostadsrättsförening, BRF Adelsgatan 34a. Förutom affärslokalen om c:a 60 m2, omfattar föreningen också 10 bostäder.

Adelsgatan 34A, gårdshuset mot söder. Bild från eraswede.com
Adelsgatan 34A. Interiörbild från gårdshuset mot söder. Bild från eraswede.com

Kvarteret Sankt Michael 24

Kvarteret  
I kvarterets södra och mellersta del kvarligger lämningar efter S:t Michaels kyrka och kyrkogård. Till kyrkogården har ett större antal gravar påvisats på fastigheten Sankt Michael 14 samt även på 8, 9 och 16. På 1646 års karta utgjorde kvarteret åkermark, och under 1600-talets slut var ett fåtal stugor uppförda längs infartsvägarna Adelsgatan och Tunnbindaregatan. Åt norr och öster omgavs det blivande kvarteret S:t Michael av bebyggelse i oregelbundna kvartersbildningar, formade efter de äldre infartsvägarna. I och med att Biskopsåkern söder om kvarteret bebyggdes 1732, tillkom S:t Michaels gränd som avgränsning åt söder. Vid mitten av 1700-talet reglerades kvarteret och fastigheternas gränser fastställdes. Vid planläggningen bebyggdes de relativt små tomterna med mindre skiftesverkshus, som vanligtvis var placerade med gaveln eller med långsidan i liv med gatan. Det mot gatan slutna gårdsrummet bestod ofta av en kålgård och någon ekonomibyggnad. Här bodde folk från de lägre samhällsskikten som sjömän, arbetare och änkor. Vid slutet av 1800-talet genomgick kvarteret kraftiga förändringar i samband med den affärsverksamhet som etablerades längs handelsstråket Adelsgatan. Den tidigare befolkningen ersattes till viss del av hantverkare, borgare och handelsmän. Den äldre småskaliga bebyggelsen revs och ersattes av byggnader med större volym. Även uthusbebyggelsen anpassades till den ökade affärsverksamheten och byggdes till eller ersattes. De uthusbyggnader som fanns under 1800-talet har i vissa fall ersatts av ny gårdsbebyggelse under 1900-talet. De flesta tomterna längs Adelsgatan är bostadsfastigheter med affärlokaler eller restauranger i bottenvåningen. 

Fastigheten   
Fastigheten S:t Michael 24 bebyggdes med största sannolikhet först under 1700-talets andra hälft då Biskopsåkern planlades. Vid den husklassifikation som gjordes 1785 var tomten bebyggd med ett trähus, en stenkammare och ett stall, vilka samtliga var försedda med brädtak. Fastigheten benämdes då Klinteroten III:26. Under 1900-talet ingick nuvarande S:t Michael 22 i fastigheten fram till 1970-80-talet då den avstyckades. Nuvarande byggnad utefter Adelsgatan motsvarar det trähus som omnämns i husklassifikationen 1785 och uppfördes sannolikt omkring 1760. På en karta från 1883 finns två uthus markerade i fastighetens nordöstra och sydöstra del. Dessa hus ersattes under 1800-talets andra hälft och under 1900-talets början av nuvarande gårdsbebyggelse, som används som bostadshus. Ett förråd finns uppfört mot fastighetens sydöstra gräns och en lagerlokal med bostadsdel är uppfört längs den sydvästra fastighetsgränsen. Byggnaderna är placerade runt ett gårdsrum, som är gemensamt med S:t Michael 22. Mot Adelsgatan avskärmas gården med en hög järngrind.

Adelsgatan 34A och Adelsgatan 32. Bild från erasweden.com