Adelsgatan 34B

—-Nuvarande företag (2023)—-
Wau
—-Tidigare företag———-
Sooda kläder,
Mickeys grillbar,
Tant Grön,
Bati hälsolivs,
Wennerbergs Ur,
Wennerbergs Ur &Optik,
P. H. Qviberg urmakare.

Adelsgatan 34B, Wau. Foto 2023.
Adelsgatan 34B, Wau. Foto 2023.

Byggnaden Adelsgatan 34B ligger i kvarteret S:t Michael 22. Byggnaden uppfördes sannolikt som bostadshus 1881, då den byggdes på en 1700-tals konstruktion. Fastigheten ingick i S:t Michael 24 (Adelsgatan 34A) under 1900-talet fram till 1987 då den avstyckades som en egen fastighet.

Nuvarande företag

Gatuplan 

I gatuplanet finns butiken Wau. 

Adelsgatan 34B, butiken Wau.
Adelsgatan 34B, butiken Wau.

Adelsgatan 34B, butiken Wau.

”Mitt på gågatan i Visby bland putsade hus och kullerstenar finns vår senaste salongsbutik. Vi kallar den salongsbutik eftersom den både är en frisörsalong och en butik med Pickedouts
inredning och kläder. Här kan du även fixa naglarna.

Vi vill att WAU skall vara ett ställe där du trivs och känner dig bekväm.
Ett ställe som ger möjlighet till ”egen tid” och där vi bryr oss om just dig.
Vi fixar ditt yttre och strävar efter att du skall känna ett välmående även i ditt inre.
I vår digitaliserade värld ser vi behov av att mötas på ”riktigt”. Du är unik och vi får
inspiration och idéer av att träffa dig.

Välkommen till WAU!”

Linda Bildt Andersson driver salongen Wau i Visby. Wau har flera butiker b.a. i Västerås. Wau är också en stad i Sydsudan, den tredje största.

Vindsvåning 
Vindsvåningen är inredd till bostad.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschef Anmärkning
Sooda kläderomkr 2000 – 2018
Mickeys grillbar1984 -2000
Tant Grön1982 -1984Gunilla GrimlundTill Adelsgatan 1B
Bati Hälsolivs1978 -1982Från Hästgatan
Wennerbergs Ur1938 -1968Theodor Wennerberg
Wennerbergs Ur & Optik1885 – 1938Theodor WennerbergOptik till Adelgatan 36
P. H. Qviberg urmakare1865 – 1885P. H. QvibergFrån Adelsgatan 46
Adelsgatan 34B, Sooda kläder.
Adelsgatan 34B, interiör i butik Sooda kläder.

Sooda kläder 
Sooda kläder sålde kläder, skor och accessoarer från utvalda designers i Europa här på Adelsgatan 34B under 2000-talet fram till omkring 2018.

Mickeys grillbar 
Här fanns under slutet av 1980-talet restaurangen Kebab & grill, vilket framgår genom att en skylt sattes upp med den texten 1989. År 1994 byttes skylten till Mickeys grillbar.

Bati Hälsolivs och Tant Grön 
Bati Hälsolivs startade 1972 som en hälsobutik med kosttillskott, naturläkemedel m.m. på Hästgatan. Det verkar rimligt att tro att grundaren hette Bati. Bati Hälsolivs flyttade sin verksamhet, sannolikt under slutet av 1970-talet, till dåvarande Adelsgatan 34, alltså den här fastigheten som numera har adressen Adelsgatan 34B. År 1982 tog Gunilla Grimlund över verksamheten och bytte då namnet till Tant Grön. Några år senare flyttades verksamheten till Adelsgatan 1B. Läs mer under Adelsgatan 1B.

Wennerbergs Ur & Optik
Wennerbergs Ur & Optik fanns sannolikt etablerat i Visby ungefär under åren 1885 till 1990-talet. Theodor Wennerberg startade sin karriär som urmakare omkring 1885, då han öppnade sin affär på Adelsgatan 34B med namnet Wennerberg Ur & Optik. Troligtvis tog han över lokalerna efter urmakare Qviberg. Omkring år 1920 utökade han verksamheten och öppnade Wennerbergs Urmakeri på Södra Kyrkogatan 4C i lokaler efter ”C.G. Hedboms Urhandel och Optisk affär”. Theodor flyttade omkring 1938 verksamheten från Södra Kyrkogatan till nya moderna lokaler vid Adelsgatan 36 med namnet Wennerberg Ur & Optik. Affären låg granne till affären vid Adelsgatan 34B. Förmodligen flyttades optikavdelningen från Adelsgatan 34B till Adelsgatan 36 vid detta tillfälle. Yngve Wennerberg (1921-1996), sannolikt Theodors son, började säkert tidigt att arbeta i faderns butiker. År 1959 köpte Yngve fastigheten Adelsgatan 36 och tog sannolikt samtidigt över Wennerberg Ur & Optik från fadern. År 1968 avvecklade Theodor affären vid Adelsgatan 36B, förmodligen av åldersskäl. Sonen Yngve Wennerberg drev affären vid Adelsgatan 36 fram till 1990, då den las ned och då fastigheten samtidigt såldes.

Husen och gården

Situationsplan S:t Michael 24 och S:t Michael 22.
Del av gårdsrummet till Adelsgatan 34B. Till höger syns gårdshuset och i bildens mitt syns öppningen ut mot Adelsgatan. Bild från ersweden.com.

Sammanbyggt med huvudbyggnaden mot Adelsgatan, finns på gården en bostadsrätt om 3 Rok, 85 m2, tillhörande BRF Adelsgatan 34b.

Kv. S:t Michael 22

Kvarteret 
I kvarterets södra och mellersta del kvarligger lämningar efter S:t Michaels kyrka och kyrkogård. Till kyrkogården har ett större antal gravar påvisats på fastigheten Sankt Michael 14 samt även på 8, 9 och 16. På 1646 års karta utgjorde kvarteret åkermark, och under 1600-talets slut var ett fåtal stugor uppförda längs infartsvägarna Adelsgatan och Tunnbindaregatan. Åt norr och öster omgavs det blivande kvarteret S:t Michael av bebyggelse i oregelbundna kvartersbildningar, formade efter de äldre infartsvägarna. I och med att Biskopsåkern söder om kvarteret bebyggdes 1732, tillkom S:t Michaels gränd som avgränsning åt söder. Vid mitten av 1700-talet reglerades kvarteret och fastigheternas gränser fastställdes. Vid planläggningen bebyggdes de relativt små tomterna med mindre skiftesverkshus, som vanligtvis var placerade med gaveln eller med långsidan i liv med gatan. Det mot gatan slutna gårdsrummet bestod ofta av en kålgård och någon ekonomibyggnad. Här bodde folk från de lägre samhällsskikten som sjömän, arbetare och änkor. Vid slutet av 1800-talet genomgick kvarteret kraftiga förändringar i samband med den affärsverksamhet som etablerades längs handelsstråket Adelsgatan. Den tidigare befolkningen ersattes till viss del av hantverkare, borgare och handelsmän. Den äldre småskaliga bebyggelsen revs och ersattes av byggnader med större volym. Även uthusbebyggelsen anpassades till den ökade affärsverksamheten och byggdes till eller ersattes. De uthusbyggnader som fanns under 1800-talet har i vissa fall ersatts av ny gårdsbebyggelse under 1900-talet. De flesta tomterna längs Adelsgatan är bostadsfastigheter med affärlokaler eller restauranger i bottenvåningen. 

Fastigheten 
Fastigheten S:t Michael 22, är kvarterets minsta fastighet. Enligt 1785 års husklassifikation fanns på den tomten ett trähus, en verkstad i sten och ett stall. Det är osäkert var denna bebyggelse var placerad. Fastigheten avstyckades från tomt 27 som följd av att den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes, under 1800-talets andra hälft, på delar av en 1700-tals konstruktion. Då benämndes fastigheten Klinteroten III: 26½. Under 1900-talet ingick tomten i nuvarande S:t Michael 24. S:t Michael 22 bildades genom avstyckning och fick sin nuvarande utbredning sannolikt 1987. Den nuvarande huvudbyggnaden, placerat med gaveln ut mot Adelsgatan nyttjade under en tid som restaurang och bostad. Ett uthus som inrymde wc och soprum uppfördes och sammanbyggdes 1985 med huvudbyggnadens sydöstra gavel. Fastighetens gårdsrum är gemensam med S:t Michael 24 och avskärmas ut mot gaturummet av en hög järngrind.