Fiskargränd

Fiskargränd är den smala gata som ligger en liten bit från Botaniska trädgården. Gränden är stadens vanligaste vykortsmotiv med domkyrkan i bakgrunden och rosor längs väggarna. Området där Fiskaregränd ligger har populärt kallats Fiskareroten från 1600-talet och framåt
Fiskargränd som gränsar till kvarteret Fiskaren har använts som gatunamn sedan 1750-talet. Klängrosor och andra växter började planteras i början på 1940-talet vid husfasaderna i gränden som ger sinnebilden för ”rosornas och ruinernas stad”.