Adelsgatan 48

—-Nuvarande (2020)—-
Tandläkarpraktik PTJ Dental
—-Tidigare företag———-
Tandläkarpraktik,
Grossistfirman Edw Löwgren,
Gustaf Karlssons skrädderi,
Grosshandlare Procopé,
Grosshandlare Svensson-Björkman,
P. A. Hellgren, gelbgjutare,
Aug. Johansson, sockerbageri,
Rosenquist gördelmakare,
Kullberg gördelmakare,
Norman svarvare,
Bergsten snickare,
Lundberg garvare,
Leberg timmerman,
Almgren handsmakare,

Adelsgatan 48.
Adelsgatan 48.

Byggnaden Adelsgatan 48 ligger i kvarteret Gjutaren 1 och uppfördes omkring 1760 som bostadshus och verkstad för hantverkare. Här har olika hantverkare haft sin verksamhet från det att byggnaden uppfördes fram till början av 1900-talet.

Nuvarande verksamhet

Gatuplan 

I gatuplanet finns tandläkarepraktiken PTJ Dental Adelsgatan. 

PTJ Dental Adelsgatan 
”Du är välkommen till Gotlands äldsta mottagning i fina välbehållna lokaler. På mottagningen arbetar tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor, där alla deltar aktivt och utför olika delar av arbetet i din mun. Hos oss kan hela familjen erbjudas tandvård. Vi har en lång klinisk erfarenhet av familjetandvård. Förutom rotbehandlingar, bettrehabiliteringar, estetisk tandvård, behandlingar av tandlossningssjukdom där tandhygienisten är en viktig del, utförs även implantatbehandlingar. Vi utför datortomografiutredningar av käkar. Vår målsättning är att ge dig högkvalitativ tandhälsovård i en varm och mänsklig miljö”.

”Vi har öppet alla vardagar och finns tillgängliga för dig måndag till torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00- 15.30. Är du patient hos oss och det uppstår ett behov av akuttandvård gör vi vårt yttersta för att ge dig en tid omgående och i regel samma dag eller kommande vardag. Vi eftersträvar att arbeta delegerat på rätt kompetensnivå för att vara så tillgängliga och flexibla som möjligt”.

Adelsgatan 48. Personalen på ”PTJ Dental Adelsgatan” efter sammanslagningen 2020.
Adelsgatan 48. Michael Katsanikos driver ”PTJ Dental Adelsgatan”.

Den nuvarande tandläkarpraktiken på Adelsgatan 48 startade den 1 juni 2020 i ny regi med namnet PTJ Dental Adelsgatan. Bakom företaget PTJ står Michael Katsanikos som driver mottagningen. Michael kom från Folktandvården i Hemse, Region, Gotland, och har varit verksam som tandläkare sedan 2003. PTJ Dental Adelsgatan är en sammanslagning av de tre tidigare mottagningarna i byggnaden, som drivits av tandläkarna Björn Lundberg, Caroline Edlund och Ewa Lundberg. Caroline Edlund och Ewa Lundberg finnas kvar i verksamheten med Ewa Lundberg gick i pension i samband med sammanslagningen. På PTJ Dental Adelsgatan arbetade efter sammanslagningen tre tandläkare, åtta tandsköterskor och två tandhygienister.

PTJ Dental är en verksamhetsform inom Praktikertjänst som lanserades hösten 2018 och innebär att tandläkare erbjuds anställning och att driva verksamhet utan att vara delägare i koncernen. Idag finns tolv kliniker inom PTJ Dental.

Adelsgatan 48. Utsikt från övervåningen.
Adelgatan 48. Uthyrningslägenhet.
Adelsgatan 48. Uthyrningslägenhet.

Övervåning 
I övervåningen inryms uthyrningslägenheter.

Tidigare företag

FöretagUngefärligt årtalÄgare/butikschefAnmärkning
Tandläkarpraktik1930 – 2020B Lundberg, C Edlund, E Lundberg mfl
Grossistfirman Edw. Löwgren1931 – 1951Edward Löwgren, Martin Ardin
Gustaf Karlssons skrädderiomkr 1920-1930Gustaf Karlsson
Grosshandlare Procopé 1919 – 1931Wilhelm Procopé
Grosshandlare Svensson-Björkman1904 – 1919Ola Svensson , Björkman
P A Hellgren gelbgjutare1875 – 1904P. A. Hellgren
Aug Johansson sockerbageriomkring 1885Aug Johanssonosäkert
Gördelmakare1836 – 1904Johan Kullberg, J. A. Rosenqvist
Snickare Bergsten1811 – 1827Olof Bergsten
Svarvare Norman1805 – 1816Lars Norman
Garvare Lundbergomkring 1803Anders M Lundberg
Timmerman Lebergomkring 1785Johan Leberg
Handsmakare Almgren1750-talNils Almgren
Den rosa byggnaden Adelsgatan 48 och Vårdklockans kyrka, tidigare Metodistkyrkan. Foto Google maps.
Adelsgatan 48. Annons införd i Gotlands Allehanda den 18 dec 1934.

Adelsgatan 48. Tandläkare Caroline Edlund.

Tandläkarpraktiken 

Tandläkaremottagning har funnits i byggnaden Adelsgatan 48 sedan 1930-talet och är sannolikt Gotlands äldsta tandvårdsmottagning. Den första tandläkaren som etablerade sig här var med stor sannolikhet tandläkare Anna Lisa Björn, som annonserade i Gotlands Allehanda tisdagen den 18 december 1934 om sin mottagning. Den var enligt annonsen ”Adelsgatan 48 f.d. Procopées hus, mitt emot Metodistkyrkan”.

Här har flera olika tandläkare sedan haft sina tandläkaremottagningar. Förmodligen hade tandläkareparet Barbro och Arthur Nilsson sin praktik här omkring 1955 till 1985.

År 1995 tog tre tandläkare över verksamheten här, nämligen Björn Lundberg, Caroline Edlund och Ewa Rosén Lundberg, var och en som ett eget företag. Björn Lundbergs behandlingsrum hade utsikt över havet och kanske var det här Anna Lisa Björn hade de första patienterna i huset. De tre tandläkarna drev verksamheten fram till 2020, då den övergick i PTJ Dental Adelsgatan.

Adelsgatan 48. Foto 1996 från Visinvent.

Grossistfirmorna 

Grossistfirman Svensson-Björkman 
Grosshandlarna Ola Svensson och Björkman köpte 1904 fastigheten Adelsgatan 48, och startade troligen då sin grossistfirma i byggnaden. I huvudbyggnaden hade de sannolikt sina bostäder och försäljningskontor, medan byggnaden mot Kryddgränd var lagerlokal.

Grossistfirman Wilhelm Procopé 
År 1919 köpte grosshandlare Wilhelm Procopé fastigheten och övertog då också grossistverksamheten. Wilhelm var gift med Elma f. Westerlund. I samband med Kreugerkraschen 1932 avvecklades grosshandlarverksamheten och familjen flyttade till Levide. Wilhelm förvärvade där en lanthandel och Wilhelm och Elmas sönder Gösta och Carl-Erik fick hjälpa till i affären under kriget. Gösta Procopé blev en känd gotlänning och startade bl.a. Gute Textil AB och gjorde sig känd som fiolspelare. Läs mer om Gösta Procopé och om Gute Textil.

Grossistfirman Edw Löwgren 
Värmlänningen grosshandlare Edward Löwgren tog över grossiströrelsen 1931 efter Procopé. Löwgren köpte också fastigheten samtidigt. Han startade i liten skala med detaljhandel men övergick till partihandel och firman växte sakta. År 1944 överlät Löwgren verksamheten till sin medarbetare Martin Ardin, som då ombildade företaget till ett aktiebolag, AB Edw Löwgren. Under Ardins ledning kompletterades kolonialvaruhandeln med en omfattande handel med vildkaniner och fasaner. En del år uppgick utförseln av vildkaniner till 40 000 och 15 000 fasaner. Marknaden var huvudsakligen i Stockholmstrakten. Martin Ardin lyckades hitta en marknad även för kaninskinn i Schwartzwald. Där tillverkades Tyrolerhattar av skinnet och hattarna pryddes med fjädrar från gotländska fasaner. Omsättningen uppgick under 1951 till 2,3 mkr med 10 anställda. Kolonialvarudelen slogs senare ihop med grossistföretagen Kolmodins och Lundbergs. År 1951 såldes fastigheten och verksamheten upphörde eller flyttades sannolikt vid den tidpunkten. Företaget finns dock fortfarande kvar dock utan verksamhet. Martin Ardin dog 1991.

Brevet som kom fram efter 76 år

Ett ovanligt brev anlände till Tandläkarpraktiken på Adelsgatan 48 under slutet av mars 2012. Brevet var adresserat till Arne Löwgren på Adelsgatan 48 och var stämplat 1936, så det hade tagit 76 år för brevet att komma fram till slutadressen. Efter att Gotlands Allehanda publicerat en artikel om brevet togs nyheten upp av flera stora rikstidningarna i Sverige. Av kuvertet att döma var det skrivet ombord på Svenska Amerika Liniens M/S Gripsholm under en kryssning på Östersjön till Baltiska länder. Tio treöres frimärken finns på kuvertet och en stämpel med årtalet 1936. Förutom stämplar med Stockholm som avsändarort finns det också en stämpel på baksidan av kuvertet på ryska, där det står Leningrad, nuvarande S:t Petersburg, och datum den 13 augusti. Flera stämplar med ordet ”Paquebot” finns också, vilket är franska för postbåt. Det var Agneta Hartberg som tog hand om posten den dagen då brevet anlände och fann det ovanliga brevet i dagens post. Stor förvåning råder förstås om var brevet legat de 76 åren och varför det till sist skickades iväg. Postchefen i Visby, Ronny Larsson, är lika förundrad. Till Gotlands Allehanda säger han att brevet i alla fall inte legat på hans postkontor under de 76 åren. Att brevet skickades till Adelsgatan 48 är säkert kopplat till att här bodde grossisten Edward Löwgren vid tiden för brevets utskick och att Arne Löwgren förmodligen var hans son. Efter artikeln i Gotlands Allehanda hörde en släkting till Arne Löwgren av sig och han kommer att få ovanliga brevet överskickat till sig dock frankerat i ett yttre kuvert.

Hantverkshus

 Byggnaden Adelsgatan 48 har sedan det uppförde omkring 1760 varit en byggnad med plats för många olika slags hantverkare fram till en bit in på 1900-talet. Här har funnits skräddare, gelbgjutare, gördelmakare, snickare, svarvare, garvare, timmermän och handskmakare. Det stora antalet hantverkare under den här tidsperioden gäller för stora delar av Adelsgatans byggnader.

Gustaf Karlssons skrädderi 
Gustaf Karlsson gick som lärling vid ett skrädderi i Tranås. Han flyttade till Visby omkring 1907-1908 och började som gesäll hos skräddarmästare Enqvist i hörnhuset Adelsgatan S:t Michaels gränd. Efter sina gesällår fick han mästarbrev efter att ha avlagt sitt mästarprov. Han hade då fått rätt att ”bedriva självständig yrkesutövning”. Skråväsendet hade egentligen avskaffats men det utfärdades fortfarande mästarbrev som bevis på uppnådd yrkesskicklighet. Gustaf Karlsson kunde nu öppna egen verkstad. Starten blev i ett oansenligt rum i vindsvåningen till ett hus på Knägränd. Efter en tid, omkring 1920, hyrde han sedan ett betydligt större rum på Adelsgatan 48 av grosshandlare Wilhelm Procopé. Gustaf hade också under en tid ett skrädderi på Adelsgatan 21. Gustaf Karlsson var en skicklig skräddare och fick många kunder bland Visbys på den tiden kända personer. Bland kunderna fanns t.ex. grosshandlare Björkander, biskop Rundgren, general Törnell, landshövdingskan Hovgard och många fler. Läs mer om skräddare Gustaf Karlsson och en skräddares vedermödor.

Adelsgatan 48. Ägaren P. A. Hellgren var gelgjutare men byggde också telefoner. År 1883 lät Hellgren bygga om huset i empirestil. Foto från väster 1895. Bild från Visby förr i tiden.

P A Hellgren gelbgjutare 
Byggnaden Adelsgatan 48 kallades för det Kullenbergska huset under 1800-talet efter ägaren Johan Kullberg som ägde fastigheten under en stor del av 1800-talet. P. A. Hellgren köpte fastigheten år 1875 och startade där ett gelbgjuteri, d.v.s. han tillverkade föremål i mässing. År 1883 lät han bygga om  huvudbyggnaden i empirestil. Han hade redan året innan börjat tillverka telefoner i en verkstad på gården till fastigheten. Samma år, 1882, bildades Visby Telefonförening. Installationen, ledningar och telefon kostade abonnenten då 165 kronor. Årsavgiften var år 1885 17 kronor oavsett samtalsmängd. Terrasseringen och trappan mot Adelsgatan byggdes 1875.  

Husen och gården

Situationsplan kv Gjutaren1, Adelsgatan 48
Adelsgatan 48B, 48C, 48D, bakbygget, Foto 1996 från Visinvent.

Huvudbyggnad är bostadshuset som uppfördes som bostadshus under 1760-talet och som sedan 1930-talet inrymmer tandläkarpraktik i bottenvåningen och med övervåningen inredd för uthyrningslägenheter. Huvudbyggnaden har ett bakbygge, som sträcker sig längs den norra fastighetsgränsen utmed Kryddgränd. Bakbyggnaden är inredd för uthyrningslägenheter. Totalt finns 7 uthyrningslägenheter i fastigheten. Längs den södra fastighetsgränsen ligger ett gårdshus som troligen uppfördes under 1850-talet och användes som verkstad och förråd. Gårdshuset byggdes om till garage under 1930-talet och till tandteknikerpraktik 1984.

Adelsgatan 48E, 48F, 48G, byggnaden mot södra fastighetsgränsen. Foto 1996 från Visinvent.

Kvarteret Gjutaren 1

Kvarteret 
Kvarteret Gjutaren utgör ett triangelformat område i den norra delen av Södra Klinten. Stora delar av den Södra Klinten utgjordes av åkermark under 1600-talets mitt, men de delar som låg längst i norr var då planlagda. Detta berodde troligen på att de angränsade till den stora genomfartsled som Hästgatan utgjorde. Även Tunnbindaregatan och Kanngjutaregränd utgjorde gamla infartsvägar från sydost och kvarterets oregelbundna form talar för att gatorna funnits där innan kvartersbildningen och den planerade bebyggelsen kom till i området. Kanngjutaregränd benämndes under 1800-talet för Sillgränd. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Klinterotens tredje kvarter med tomtnummer 33-37. Redan på 1646 års karta utgjorde det nuvarande kvarteret Gjutaren planlagd mark och hade samma utbredning som idag. Den första bebyggelsen utgjordes i huvudsak av enkla trähus ibland med tillhörande kålgårdar, vilket framgår av 1696 års karta. Kvarteret var under den här tiden uppdelat i sex tomter, men de dåvarande fastighetsgränserna överensstämmer i huvudsak med dagens. Kvarteret utgörs idag av fyra fastigheter, vilka samtliga är bebyggda.

Fastigheten 
Fastigheten Gjutaren 1 motsvarades av tre tomter enligt 1697 års karta, vilka benämndes 87-89. de var alla bebyggda med varsitt trähus med omgivande gårdsrum eller kålgård. Enligt en senare karta, 1785 års husklassifikation, omfattade fastigheten två mindre tomter benämnda Klinteroten III:36 och 37. Tomten 37 låg mot Kanngjutaregränd och var bebyggd med ett stenhus med tegeltak, ett trähus, ett stall och ett brygghus. Stenhuset är den nuvarande huvudbyggnaden från 1760-talet, som byggdes om år 1883. Tomt nr 36 var bebyggd med ett trähus och ett stall. Den nuvarande bebyggelsen utgörs av tandläkarpraktiken och bostadshuset från 1760-talet, placerat med långsidan ut mot Kanngjutaregränd. Byggnaden har ett bakbygge som sträcker sig längs den norra fastighetsgränsen. Längs fastighetens södra gräns ligger en tandteknikerpraktik och förrådsbyggnad som troligen uppfördes under 1850-talet som verkstad och förråd. Fastighetens gårdsrum avskärmas av de omgivande byggnaderna, vilka omsluter en stor gårdsplan. Längs den östra fastighetsgränsen löper ett högt brunbetsat plank. Innergården utgör en parkeringsplats belagd med asfalt, och har planteringar i rabatter och buskar. Vid den östra fasaden finns ett litet bakbygge och vid detta står en varmluftspump.