Södra Kyrkogatan 8

—-Nuvarande verksamhet (2023)—-
Idyllien
—-Tidigare företag———-
Kustnära,
Lady och Lufsen,
Nils & Max Hansson,
Persson & Niklasson Frisersalong,
Frö- och Fiskeredskapshandel,
C.J. Berggren Herrekipering,
Glasmästeri.

Södra Kyrkogatan 8, Idyllien.
Södra Kyrkogatan 8, Idyllien.

Huvudbyggnaden ligger utmed Södra Kyrkogatan med adressen nr 8 i kv Vinkeln 31. Byggnaden är uppförd sannolikt vid mitten av 1700-talet som ett affärs- och bostadshus. Stommen är byggd dels av kalksten och dels i skiftesverksteknik. I gatuplanet finns det två affärslägen.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns Idyllien.

Idyllien Södra Kyrkogatan 8.

Idyllien   
Idyllien startade sin verksamhet 2010 på Södra Kyrkogatan 8. Företaget säljer doftprodukter, badrockar, handdukar, strandkläder, korgar, väskor och mycket, mycket mer, och företaget är också ett välgörenhetsföretag.

Flytande tvål och svartek, en kryddig doft.
Klassisk korgväska.
Företagets överskott går till svårt sjuka barn.

Idyllien är ett gotländskt välgörenhetsföretag dedikerat till att hjälpa familjer med svårt sjuka barn. Genom att handla våra produkter gör du inte bara en god sak för dig själv – utan även för andra. Våra produkter är inspirerade av livet vi själva lever på Gotland och är tillverkade med tanke på både människan och naturen. Alla material och ingredienser i våra produkter är utvalda med stor omsorg och med kvalité i fokus. Du ska helt enkelt vilja ha mer efter du provat dom!

Catrin och Richard Kylberg driver affären Idyllien, Södra Kyrkogatan 8.

Idyllien drivs av familjen Catrin och Richard Kylberg. Bakgrunden till starten av Idyllien och senare välgörenhetsföretaget Idyllienhoppet är högst ovanlig och också mycket tragisk.

Familjen Kylberg bodde i Stockholm, men eftersom Richards släkt kom från Gotland tillbringade de alltid somrarna och loven på Gotland och bodde då i släktens hus vid Klinttorget i Visby. Förutom Catrin och Richard bestod familjen av barnen tvillingdöttrarna Elise och Elinor samt yngsta barnet dottern Leia. När Leia var 4 år fick hon ofta huvudvärk och det framkom snart att hon hade en tumör på lillhjärnan. En stor katastrof hade drabbat hela familjen.

Allt förändrades i hemmet Kylberg och Leia fick tillbringa långa perioder på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att få bort tumören. I stort sett var hon på sjukhuset under hela det första halvåret efter upptäckten av cancern och den närmaste tiden därefter gjordes många besök för kontroll av hur behandlingen lyckats. Efter färdigbehandlingen för Leia följde flera år av oro och många återbesök på sjukhuset. Enligt läkarna kunde Leia förklaras som frisk fem år efter behandlingen. När det endast återstod ett halvt år visade det sig att tumören hade återkommit.

Interiörbild Idyllien, Södra Kyrkogatan_8

Leia fick nu tillbringa både långa och korta perioder på sjukhuset för vidare behandling. De funderade på hur de skulle kunna tillbringa mer tid på Gotland tillsammans hela familjen och efter att nästan ha bott 15 år på somrarna vid Klinttorget köpte de 2009 det rosa huset på Södra Kyrkogatan 8 som då var till salu. De fick nu ett andra hem vid sidan om Stockholm och öppnade butiken Idyllien. Dagen kom tyvärr då Leia gick bort. Året var 2015 och hon var då bara 14 år gammal.

Catrin kände att det inte fanns någon större mening med att driva butiken vidare efter Leias död. I stället kände hon att hon skulle vilja ägna sig åt att hjälpa barn med svåra sjukdomar och deras familjer. Genom diskussioner inom familjen formades så småningom en idé att kunna använda Idyllien som verktyg för att åstadkomma det Catrin ville jobba med. Året var 2017 och Idylleinhoppet hade skapats. Idyllien gjordes officiellt till ett välgörenhetsföretag. Förutom en viss lön till Catrin och de anställda skulle allt överskott oavkortat gå till Idyllienhoppets projekt på sjukhusen.

Produkterna som säljs i butiken Idyllien kommer från världens alla hörn. Familjen har alltid valt produkter som de gärna skulle vilja ha i sitt eget hem.

Familjen Kylberg öppnade en systerbutik 2016 i Sturegallerian, Stockholm, som var som en systerbutik till Idyllien. Doftprodukter och andra produkter inspirerade från den gotländska ön fanns då även i Stockholm. År 2019 stängdes Stockholmsbutiken och i stället satsade företaget på web-försäljning vid sidan om butiken i Visby.

Läs mer om familjen Kylbergs kamp mot Leias 10 år med cancer, butiken Idyllien och välgörenhetsorganisationen Idyllienhoppet.

Bostäder   
I övervåningen och vindsvåningen finns bostäder.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butiksföreståndareAnmärkning
Kustnära2008 – 2010 ?Ingela Adman Nisser, Lars NisserTill Adelsgatan 3
Lady och Lufsen kläder1986 -2010Från Södra Kyrkogatan 10
Nils & Max Hansson auktionister1974 – 1984Nils Elof & Max Olof Hansson
Persson & Niklasson Frisersalong1945 -1974
Frö- och Fiskeredskapshandel1920 – 1945August Stenman
C. J. Berggren Herrekipering1890 – 1938C. J. Berggren
Glasmästeri

Nils & Max Hansson
År 1974 köpte Nils Elof Hansson tillsammans med sonen Max Olof Hansson fastigheten Vinkel 31, Södra Kyrkogatan 8. Nils Hansson dominerade hela marknaden för auktioner på Gotland under 1950- 1970-talet och sonen fortsatte verksamheten innan han 1972 startade Faktab som senare blev Payex. Fastigheten såldes 1984. Hur lokalerna i gatuplanet användes av far och son Hansson är inte känt, men förmodligen användes lokalerna i auktionsverksamheten.

Här hade Persson & Niklasson sin frisersalong under många år. Bild från Gamla Wisbyminnen.
Annons för Persson & Niklassons frisersalong införd i Visby AIK:s Jubileumsblad 1948.
Annons för C. J. Berggren Herrekiperings-, Cigarr-, & Kortvaruaffär införd i Gotlands Läns- och Adresskalender 1912.

Till höger ligger först Hägg & Johanssons bosättningsaffär, Södra Kyrkogatan 6. Nästa byggnad tillhör kv Vinkeln 31, Södra Kyrkogatan 8, där C.J. Berggren har sin herrekipering. Framför handlare Måhrbecks hus syns vattenpumpen uppsatt 1857, där befolkningen i omgivningen fick hämta sitt vatten. Gatan är belagd med kullersten. Foto från söder 1895. Bild från Visby förr i tiden.

C.J. Berggren Herrekipering 
C.J. Berggren köpte fastigheten 1890 och öppnade sannolikt affären vid den tidpunkten. Förutom herrekipering hade man försäljning av hattar och mössor, barnkläder, cigarrer och kortvaror. Troligen dog C.J. Berggren 1901 för ägandet gick då över till änkefrun och barnen, som sannolikt drev verksamheten vidare fram till 1938. Fastigheten ärvdes då av sonen tullförvaltare Carl Fredrik Robert Berggren, som stod som ägare fram till 1972. Fastigheten såldes 1974 till Nils Elof Hansson och Max Olof Hansson.

Situationsplan kv Vinkeln 31, Södra Kyrkogatan 8.
Gården ombyggd till en trivsam utemiljö.

Husen och gården

Huvudbyggnad
På fastigheten finns det endast en byggnad som uppfördes under mitten av 1700-talet eller möjligen under mitten av 1700-talets första hälft. Byggnaden är ett affärs- och bostadshus med en stomme av dels kalksten och dels skiftesverksteknik. Kalkstensdelen kan eventuellt vara av äldre ursprung från ett tidigare stenhus. Byggnaden har två våningar, källare och inredd vind med ett plåttäckt mansardtak. Fasaden är symmetriskt uppbyggd och har ett bevarat klassicistiskt utseende med profilerad tak- och gördelgesims. På östra fasaden finns ett tillbyggt utanpåliggande trapphus. I fasaden mot gatan finns två entréer indragna i fasaden vars dörrar har smidda galler från 1880-talet. År 1899 inreddes vindsvåningen till bostad och 1925 utfördes en ombyggnad. Bottenvåningen har varit bostad, men sedan 1800-talet har där bedrivits affärsverksamhet bland annat som glasmästeriverkstad, ekiperingsaffär, fröhandel och frisörsverksamhet. De övre våningarna används som bostad.

Gården
Fastighetens gårdsrum är avskärmat via ett träplank på en hög kalkstenssockel mot gatan. I planket finns en inkörsport som är gemensam med Vinkeln 32. Gårdsrummet har en högre belägen nivå med kalkstensmur, trädäck och växter intill klintens bergvägg. Richard och Catrin Kylberg har byggt om gården till ett orangeri efter det att de köpt fastigheten 2009. Den tidigare asfalterade parkeringsplatsen har gjorts om till en stenlagd gård med medelhavskänsla i två nivåer med bl.a. saltvattenbassäng, springbrunn, utedusch och slingrande vindruvsrankor.

Kvarteret Vinkeln 31

Kvarteret Vinkeln
Kvarteret Vinkeln omfattar, som namnet anger, ett vinkelformat område, som begränsas i väster av Ryska gränd, Södra Kyrkogatan och Smittens Backe, i söder av Hästgatan, i öster av Nygatan, Torngränd och Trappgatan samt i norr av Övre Finngränd. Klintkanten delar kvarteret i en västlig del som ligger nedanför klintkanten och en östlig del uppe på klinten. Troligen var kvarteret relativt tätbebyggt med stenhus under medeltiden. Murverk från dessa medeltida byggnader finns kvar huvudsakligen under mark. Enligt 1646 års karta var kvarteret utmärkt endast nedanför klintkanten och med två markerade stenhus. Enligt 1697 års karta var delen nedanför klintkanten uppdelad i sju tomter, av vilka flera användes för odling. Området ovanför klintkanten utgjordes av åkermark, med undantag av de två nordligaste tomterna som var bebyggda. Åkermarken anges ha varit bebyggd tidigare. Ännu in på 1700-talet fanns i huvudsak åkermarken kvar obebyggd och kallades ”Madame Kinlocks åker” efter rådmansänkan Catharina Kinlock. Efter hennes död 1756 ärvdes marken av svärsonen Nils Lundsberg och åkermarken kallades därefter ”Lundsbergs åker”. Norderroten ansågs under 1700-talet vara svårtillgänglig från den äldre stadskärnan och bebyggdes därför relativt sent. Vattentillgången var en anledning till att denna del var mindre attraktiv, då närmaste ställe att hämta vatten på var vid Stora Torget och Ryska gränd.

Fastigheten Vinkeln 31  
Fastigheten Vinkeln 31 är belägen i den mellersta delen av kvarterets västra sida och ligger nedanför klintkanten. Tomten gränsar i väster till Södra Kyrkogatan vid det vidgade gaturummet som under 1700-talet kallades Schonfeldts plats. I gatan utanför Vinkeln 31 fanns en brunn med pump, uppsatt 1857. Den fanns kvar fram till början av 1900-talet då innerstaden fick kallvattenledningar till fastigheterna. Enligt 1697 års karta motsvarar Vinkeln 31 tomten med nummer 303, som var bebyggd med ett stenhus med tillhörande kålgård och gårdsrum. Under 1700-talets första hälft uppfördes det nu stående stenhuset i fastighetens sydvästra hörn. Enligt 1785 års husklassifikation utgjordes nuvarande Vinkeln 21, 31, 32 och 33 en stor gemensam tomt, bebyggd med ett hus av sten och trä samt en köksdel av trä. På tomten skall det enligt uppgift ha funnits ett mindre bostadshus, bulhus, öster om nuvarande byggnad intill berget. Bulhuset rev i slutet av 1880-talet. Vinkel 21 i norr avstyckades under 1800-talets andra hälft. De andra tre fastigheterna motsvarade S:t Hansroten III:3 (31,32) resp S:t Hansroten III:3½ (33) och delades upp först under mitten av 1900-talet.