Wallérs plats 2

—-Nuvarande företag (2022)—-
Restaurang Mizu
—-Tidigare företag———-
Wallérs krog,
Café,
Löfveberg & Pettersson,
Urmakare Gustaf Johansson,
Skomakare Ahlgren.

Wallérs plats 2, restaurang Mizu.
Wallérs plats 2, restaurang Mizu.

Byggnaden Wallérs plats 2 ligger i kvarteret Krämaren 3. Huset uppfördes 1898 som ett affärs- och bostadshus och inrymmer ett stort affärsläge i bottenvåningen.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns restaurang Mizu.

Wallérs plats 2, restaurang Mizu.

Restaurang Mizu
Restaurang Mizu startade sin verksamhet under maj 2017 i lokaler där Wallers krog tidigare bedrivit restaurangrörelse. Mizu är en restaurang inspirerad av det japanska köket. Restaurangen har ”take away”.

Uteservering mot Wallérs plats.
På menyn Poké Bowl, Yakiniku m.m.

Bröderna Michael och Franky Yip, som sedan tidigare driver lunchrestaurangen Ching & Chong på Österväg, tog över verksamheten på Wallers den 1 maj 2017. Bröderna startade Ching & Chong 2014, men hade för avsikt att sälja restaurangen, utgångspriset var satt till 3,5 milj. Eftersom bröderna driver en asiatisk restaurang även i Södertälje har det varit ett tröttsamt pendlande till Visby. Efter köpet av Wallers tänker bröderna Yip om och stannar i Visby och driver istället både Ching & Chong och Wallers krog. Utgångspriset för Wallers krog var satt till 5,5 miljoner kronor. Slutpriset är hemligt. Tanken från början hos bröderna var att driva restaurangen Wallers enligt samma koncept som tidigare ägare, men restaurangen har bytt namn till Mizu och inriktningen är nu asiatisk mat med tonvikt på japanska menyer

Övervåning   
Övervåningen inrymmer bostäder.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
Wallers krog1995 -2017Tommy Sandlin (fr 2007) m fl
Restaurang1988 – 1995Osäkert
Café1986 – 1988Osäkert
?
Löfveberg & Pettersson, specerier1940 – 1964Gösta LöfvebergÄven Adelsgatan 2C
Urmakare Gustaf Johansson1898 – 1900Gustaf Johansson
Skomakare Ahlgren1776 -1785Paul AhlgrenWallers krog, Wallérs plats 2. Bild 2011 från Google street view.

Wallers krog
Wallers krog startade sannolikt sin verksamhet vid Wallérs plats 2 omkring 1995. Troligen fanns det här en restaurang innan Wallers tog över? Krogen omfattar lokaler i gatuplanet och en uteservering på Wallérs plats under sommaren. Till rörelsen hör också rum på övervåningen och en sommarterrass en trappa upp inåt gården.

Wallers, personalen samlad på sommarterrassen.

År 2007 bytte restaurangen ägare och samma år genomfördes stora ombyggnader och restaureringar av lokalerna. Den nya ägare var Tommy Sandlin som med sitt team drev restaurangen under 10 år fram till 2017. I teamet ingick förutom Tommy bla Jessica Ahlberg, Tobias Klingvall, Lynn Samuelsson och Julia Markström. Wallers blev under perioden en känd och uppskattad krog, inte minst som köttrestaurang med stort urval av viner.

Teamet bakom Wallers krog.
Köksmästare Tobias Klingvall i sin hemmiljö.

”På Wallers plats innanför Visbys ringmur ligger sedan många år tillbaka Wallers krog. Kökets fokus ligger helt på köttet och det går igen i inredningen med köttdisk á la bättre delikatess och stora vackra köttstycken i mörningsskåp. Köket är öppet ut mot en del av matsalen som i övrigt består av ett par små rum i fil och därmed får en intim karaktär. Här arbetar man modernt med lokala råvaror och säsongtänkande men utan att krångla till det i onödan. Även om köttet är primadonna i flera av rätterna är även fisk och skaldjur tillagat med omsorg och eftertanke. Menyn är liten men väl genomtänkt med en något mer omfattande vinlista. För cocktailfantasten finns, precis innanför dörren, en välutrustad bardel som serverar klassiker sida vid sida med egenskapat och uppfinningsrikt. Oavsett om du är ute för en lunch, AW, trerätters på tu man hand eller sista drinken för kvällen så finns det ett rum på Wallers som passar.”

Wallers krog, belönad köttkrog. Här rum på övervåningen.
Wallers krog, Wallérs plats 2, år 1996. Bild från Visinvent.

Vid sidan om mat och drycker har Wallers under åren ordnat med aktiviteter såsom rundpingis, tryffelkvällar, EM- och VM-fotboll med kalla drycker på terrassen, myskvällar med musik, även Hip hop och R&B och mycket annat. År 2017, efter 10 års verksamhet var det dags att stänga rörelsen. Ägaren Tommy Sandlin sålde restaurangen till bröderna Michael och Franky Yip.

Restaurang och café
Möjligen drevs Löfveberg & Pettersson vidare som en speceriaffär med annan ägare från 1964 fram till år 1986. Noteringar finns om att lokalerna byggdes om 1986 från affärsverksamhet till café och år 1988 från café till restaurang.

Löfveberg & Pettersson
Gösta Löfveberg och Henry Pettersson startade sin verksamhet genom att ta över Hägg & Johanssons affär vid Stora Torget år l915. Året därpå öppnade de sin nya affär Löfveberg & Pettersson vid Södertorg 21, som flyttades till Adelsgatan 2C år 1921 och som blev huvudaffär för Löfveberg & Pettersson. Omkring 1940 öppnades en filial vid Wallérs plats 2 för Löfveberg & Peterssons specerier. Ytterligare filialer tillkom vid Wisborgs slätt och Länna och en kioskrörelse drogs igång. Gösta Löfveberg beslöt sig 1964 för att överlåta filialerna och kioskrörelsen på andra ägare och affären vid Adelsgatan stängdes den 1 juli 1964 för planerad ombyggnad. Läs mer om Löfveberg & Pettersson under Adelsgatan 2B-2C.

Situationsplan kv Krämaren 3, Wallérs plats 2 och Knägränd 5.
Foto från Knägränd av infart och gårdshus, Krämaren 3, adress Knägränd 5. Bild från Visinvent 1996.

Husen och gården

Kv Krämaren 3 består av en vinkelformad tomt som sträcker sig mellan Wallérs plats och Knägränd.  Fastigheten omfattar en huvudbyggnad, en gårdsbyggnad och en lång slingrande gård.

B1, huvudbyggnad
Huvudbyggnaden ligger med sin västra långsida mot Wallérs plats. Huset är ett bostads- och affärshus uppfört 1898 och det ersatte då ett hus från 1700-talet. Huvudbyggnaden är uppförd med en stomme av tegel och kalksten i två våningar med inredd vind och ett plåttäckt sadeltak. Delar av det äldre huset finns fortfarande kvar i byggnadens södra del. Byggnaden har affärs- och restaurangverksamhet i gatuplan och bostäder i övriga plan. På baksidan mot öster finns ett tillbygge uppfört i två våningar och försett med en terrass. I byggnadens södra del finns ett tillbyggt trapphus uppfört 1914 i två våningar försett med ett burspråk. I samband med att vinden inreddes 1989 tillkom en frontespis mot Wallérs plats med en förskjuten placering åt norr. Då tillkom också tre takkupor söder om frontespisen och i takfallet mot öster tillkom en bredare takkupa. Övervåningen renoverades vid samma tillfälle.

B2, gårdsbyggnad
Gårdsbyggnaden uppfördes 1902 med två byggnadskroppar som inrymmer förrådsutrymmen och en bostadsdel. Byggnades stomme är i trä i en resp två våningar med ett plåttäckt tak. Den lägre delen har pulpettak och den högre har sadeltak. Byggnaden renoverades både exteriört och interiört omkring 1990.

Gården
I södra delen av gården finns en gräsmatta som ligger i nivå med taket på huvudbyggnadens första våning och sträcker sig bakåt, inåt gården. Från gräsplanen leder en trappa ner till gatuplanet. Gården är mot söder avgränsad med ett smidesstaket, där varje sektion är infäst i pelare av murade kvaderstenar. Mot söder finns också en sträcka med en hög mur av silikattegel samt ett spjälstaket på gjuten sockel. Muren är målad med ett färggrant havsmotiv. Längs den norra tomtgränsen sträcker sig en hög mur av lertegel. Gården nås via en tvådelad inkörsport mot Knägränd.

Kvarteret Krämaren 3

Kvarteret Krämaren 
Kvarteret Krämaren är oregelbundet till formen och beläget i innerstadens östra del. Det gränsar till Hästgatan i norr, Knägränd i öster, Kryddgränd i söder och Wallérs plats i väster. Kvarteret finns utsatt som planerat område redan på 1646 års karta. Området har antagligen varit bebyggt längre än så med tanke på dess närhet till Hästgatan, som ända sedan medeltiden varit en viktig farled från Österport ner till stadskärnan och hamnen. På kartan från 1696-97 utgör de två nordligast belägna tomterna, nuvarande fastigheterna Krämaren 1-2, en gemensam fastighet. Den västra tomten, nuvarande Krämaren 3, motsvarades av två skilda tomter där delen mot Wallérs plats även innefattade en bit av nuvarande Krämaren 4. Krämaren 5, längst i söder, har bildats genom sammanslagning av två tomter som finns markerade redan på 1697 års karta. Den nuvarande tomtindelningen har kvarteret haft sedan 1800-talets andra hälft. Under 1600- och 1700- talen var kvarteret i huvudsak glest bebyggt med trä- och stenhus och tillhörande uthus. Kvarteret är idag indelat i fem fastigheter. På Krämaren 3 finns en stenbyggnad som är uppförd i etapper och vars äldsta delar möjligtvis är av medeltida ursprung. För övrigt finns den äldsta bebyggelsen i kvarterets sydöstra del på Krämaren 4 och 5, med bostadshus i trä från 1700-talet respektive sten från 1800-talets mitt. Kvarterets övriga bebyggelse utgörs huvudsakligen av större stenbyggnader med affärsverksamhet, uppförda mellan 1900 och 1950.

Fastigheten Krämaren 3
Fastigheten Krämaren 3 är en vinkelformad tomt. Den gränsar mot Wallérs plats i väster och går sedan i vinkel rakt österut, igenom kvarteret, för att slutligen smalna av mot Knägränd. Den västra delen av tomten motsvarar Klinteroten III:39 enligt den tidigare fastighetsindelningen, medan den östra delen av tomten motsvarar av Klinteroten III:40. Enligt kartan från 1696-97 skulle det ha funnits ”een öde platz” på den västra delen av tomten, medan det på den östra fanns ett trähus med tillhörande gårdsrum och kålgård. Enligt 1785 års husklassifikation var västra och östra delarna en gemensam tomt med beteckningen Klinteroten III:39. Tomten var då bebyggd med ett trähus under brädtak och tillhörande trädgård. Det är förmodligen det hus som 1883 var beläget mot Wallérs plats. På tomten hade då tillkommit två gårdshus. När detta trähus revs för att ge plats åt nuvarande huvudbyggnad 1898 förlängdes Krämaren 3 med sex meter åt norr på bekostnad av Krämaren 2 för att ge plats åt det nya huset.