Wallérs plats

Wallérs plats är mer en gatukorsning än en plats. Här slutar Adelsgatan och här börjar Södra Kyrkogatan, medan Hästgatan passerar rakt över platsen. Före 1850-talet hade korsningen inte något namn och då passerade även Adelsgatan över platsen och fortsatte fram till Stora Torget. I nuvarande fastighet Köpmannen 2, Wallérs plats 7, öppnade Claes Henrik Wallér affär för konfektionsverksamhet 1841, vilken växte och blev den största affären inom konfektionsbranschen i Visby. Wallér köpte fastigheten 1844 och ägde den till 1882. Wallérs plats har alltså fått namnet efter Claes Henrik Wallér och namnet härstammar rimligen från omkring 1850.