Wallérs plats 5

—-Nuvarande företag (2022)—-
Gotländska Konsthantverkare & Formgivare
—-Tidigare företag———-
Twenty,
Knut Falck Eftr
Knut Falcks färghandel
Aug. Johanssons Vinhandel,
DBW:s sparbank,
Riksbanken,
Handlare Möller,
Bryggare Norsell,
Färgfabrikör Kahl.

Wallérs plats 5, GKF.
Wallérs plats 5, GKF.

Byggnaden Wallérs plats 5 ligger i kvarteret Abboten 1. Byggnaden uppfördes omkring 1906 och är ett stort hus med en medeltida högkällare i den del som vetter ut mot Wallérs plats. Den tidigare byggnaden ägdes av J B Möller under senare hälften av 1800-talet och byggnaden kallas därför ännu för Möllerska huset. Byggnaderna  på fastigheten har ägts av många handlare sedan 1700-talet och kan med fog kallas handlarnas hus. Numera finns endast ett affärsläge i byggnaden.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns föreningen Gotländska Konsthantverkare & Formgivare.

Gotländsk Konst & Form, Wallérs plats 5. Foto 2022.

Gotländska Konsthantverkare & Formgivare
Gotländska Konsthantverkare & Formgivare, GKF, startade verksamheten vid Wallérs plats år 2000.  GKF är ett kooperativ av gotländska konsthantverkare och formgivare som tillsammans driver en butik och ett galleri vid Wallérs plats 5. Kooperativet GKF bildades 1995 men redan under 1980-talet etablerades Gotlands första moderna kooperativ för konsthantverkare under namnet Blå Måne. Många av medlemmarna i GKF har sina verkstäder runt om på Gotland. Omkring 10 medlemmar ingår i kooperativet.

Handdrejad svartrandig mugg.
Bricka av trä, Cava.
Öronhängen Haj.

Kooperativet Gotländska Konsthantverkare och Formgivare, GKF, har i över 25 år varit en viktig knutpunkt för konst- och designområdet på Gotland. Medlemmarna i GKF besitter en stor hantverksskicklighet och arbetar ofta lokalt och med hållbar produktion. Tekniker, material, produktionssätt och utformning erbjuder välgjorda föremål för en hållbar och många gånger handgjord vardag. I galleriet på Wallérs plats bjuder de på utställningar där såväl lokala som internationella utövare lyfts fram. GKF visar kraften i den kooperativa idén – något som är av särskild betydelse i dessa prövande tider.

I butiken finns medlemmarnas konstverk till försäljning, som också sker via en webbtjänst. Utställningar för konstverk och form ordnas för medlemmarna samt för både lokala, nationella och internationella utövare i det egna Galleriet. Verksamheten för galleriet får stöd av Kulturrådet och Region Gotland. GKF arrangerar även andra evenemang i Galleriet så som Skapande Skola, workshops och föreläsningar.

Byggnaden Abboten 1, här sedd från väster med Hästgatan till höger om byggnaden. Byggnaden utmärks av volutformade gavlar.

Övervåning och vindsvåning   
Det stora huset med affärsläge vid Wallérs plats 5 ligger i souterrain läge utmed Hästgatan och har två våningar mot Wallérs plats, tre våningar mot Hästgatan samt vindsvåning över hela huset. Huset ägs av bostadsrättsföreningen Abboten 1 som bildades 1984. Utöver affärslokalen vid Wallérs plats ingår 15 st bostadslägenheten i Abboten 1. Adressen till bostäderna är Hästgatan 13, Bremergränd 10 och Stettinergränd 2 medan affärsläget har adressen Wallérs plats 5.

Tidigare företag

FöretagUngefärlig tidsperiodÄgare/butikschefAnmärkning
?
Twenty (kläder)1970-talet
Knut Falck Eftr1932 – 1970
Knut Falck Färghandel1900 – 1932Knut Falck
Aug. Johanssons Vinhandel1885 – 1900August JohanssonIngång Bremergränd 10
DBW:s sparbank1866 – 1900Från S:t Hansgatan 36
Till Adelsgatan 39 (Roxy)
Riksbanken 1851 – 1903Till Donnerska huset
Handlare Möller1865 -1888J B Möller
Bryggare Norsell1785 – 1789Pehr Norsell
Färgfabrikör Kahlmitten 1700-taletAbraham Kahl
Annons införd i Läns- och Adress-Kalendet 1906.
Direktör Knut Falck.

Knut Falck färghandel
Knut Falck köpte fastigheten Abboten 1 år 1900. Knut Andreas Falck var född i Gothem 1867-12-15 och han gifte sig 1897-05-12 med Emelie Augusta f.  Ruhnberg. Troligen öppnade han sin färghandel i byggnaden i samband med köpet av fastigheten. Färghandeln kallades ursprungligen Knut Falck & Co, så det fanns tydligen ytterligare minst en person bakom företaget. Adressen var då Hästgatan 13, vilket tyder på att entré till affären låg längre ner på Hästgatan än nuvarande entré. I Affären såldes färger, oljor, kemikalier, tapeter, rullgardiner och liknade varor. Byggnaden på fastigheten var vid köpet ett tvåvånings stenhus, som sannolikt var medeltida. Knut Falck lät riva större delen av huset men källaren mot nuvarande Wallérs plats blev kvar och ett nytt bostadshus uppfördes på platsen 1906, delvis på den medeltida källaren. Från början var det meningen att byggnaden skulle uppföras för Riksbankens räkning, som hade sina lokaler i huset fram till 1903, men så blev det inte. Knut Falck var aktiv i Visbys föreningsliv och var under flera år ordförande i Wisby Segelsällskap och han var också ordförande i sällskapet DBW omkring år 1906.

Annons införd 1932 i Gotlands Allehanda. Bild från Gutar Förr.
Annons införd i Gotlandsinfanteristen 1946.

Troligen sålde Knut Falck företaget senast år 1932, för det året annonserade företaget med firmanamnet Knut Falck Eftr. Fastigheten behöll han fram till år 1938 då den såldes till ett fastighetsföretag. Knut Falck dog 1940-04-02. Färghandeln Knut Falck Eftr fanns dock kvar under många år i hörnet mot Wallersplats och affären upphörde först troligen omkring 1970. Byggnaden har efter Knut Falck kallats Falckska huset.

Till höger syns det gamla huset i nuvarande Abboten 1 (tidigare S:t Hansroten II:34). Huset revs omkring 1903. Vid tidpunkten för fotot fanns här lokaler för DBW:s sparbank och Riksbanken med adress Hästgatan 13. Bilden antyder att det fanns en trappa upp till bottenvåningen från Hästgatan (13). Byggnaden har en souterrainvåning. Foto omkring 1890. Bild från Visby förr i tiden.
Aug Johansson Vinhandel, Bremergränd 10. Annons införd i Adresskalendern för Visby 1885. Bild från Visby förr i tiden.

Aug Johanssons vinhandel 
August Johansson hade sin vinhandel i fastigheten med nuvarande beteckning Abboten 1, ungefär samtidigt som DBW:s sparbank och Riksbanken fanns i fastigheten. Ingången till vinhandeln var från Bremergränd 10 (Läroverksbacken). Annonsen ovan tyder på att vinhandeln startades senast 1885. August Johansson köpte fastigheten 1888 och ägde den till 1900. Han ägde också en mineralvattenfabrik som låg på gården till Hästgatan 9, kv Gråbrodern 3.

DBW:s sparbank
DBW:s sparbank grundades 1830 som ”Sällskapet D.B.W:s sparbank”. År 1866 flyttades verksamheten från S:t Hansgatan 36 (låg intill S:ta Katarinagatan) till Wallérs plats 5, troligen för att få ett mer centralt läge och kanske större lokaler. År 1899 påbörjades planeringen av att riva byggnaden vid Wallérs plats och bygga ett nytt hus för Riksbanken. DBW:s sparbank måste flytta och under oktober 1900 flyttades sparbanken till Roxy huset, alltså Adelsgatan 39. Det nya sparbankshuset vid Södra Kyrkogatan 3 var då redan på gång och 1903 kunde sparbanken flytta in i ett eget hus, DBW:s sparbankshus.

Riksbanken
År 1668 beslutar riksdagen att grunda Riksens Ständers Bank, som 1867 får namnet Sveriges riksbank. Riksbanken är därmed världens äldsta centralbank.  För att underlätta hanteringen av kontanter och fylla tomrummet när den tidiga formen av affärsbanker, s k diskonter, gått i konkurs, startade Riksbanken avdelningskontor runt om i Sveriges län med start 1824 i Göteborg. Gotland fick sin Riksbank 1881 och kontoret etablerades i byggnaden vid nuvarande Wallérs plats 5/Hästgatan 13. År 1889 startades planering av ett nytt hus som skulle ersätta det gamla tvåvånings stenhuset från medeltiden som låg här på platsen. Den nya byggnaden skulle bli ett stort hyreshuskomplex, där även Riksbanken skulle få sina lokaler. Huset ritades i en stilmässig djärv blandning mellan nationalromantik och jugend, möjligen var Erik Lallerstedt anlitad som arkitekt. När huset började uppföras 1903 hade mycket av dekorationerna tonats ner och utformningen skedde i lägre och stilmässigt modifierad utformning. Kvar blev endast de volut-utformade gavlarna och fasader med viss jugendkaraktär. Riksbanken kom dock inte att flytta in i det nybyggda huset utan flyttade 1903 till Donnerska huset som Sveriges Riksbank köpt 1902.

Handlare Möller 
Under åren 1865 till 1888 ägde J B Möller fastigheten Abboten 1. Byggnaden på fastigheten kallas efter honom för Möllerska huset. Möller står omnämnd som destillator och handlare. Han sysslade troligen inte med att tillverka brännvin. von Segebaden hade ju startat Kronobränneriet på Strandgatan 1776 och det var förbjudet att tillverka sprit till försäljning. Mer troligt är det att Möller var bryggare och tillverkade öl. Det hade tidigare funnits bryggare som ägt fastigheten, Norsell under slutet av 1700-talet.

Kv Abboten 1, Wallér plats 5, Hästgatan 13, Stettinergränd 2 och Bremergränd 10.
Abboten 1, bostadshuset. Bild från Visinvent 1996.

Husen och gården

Kv Abboten 1 är en stor fastighet och fyller hela kvarteret som begränsas av Wallérs plats, Hästgatan, Stettiner gränd och Bremergränd. På fastigheten finns en stor bostadsbyggnad, ett garage och en gård.

Abboten 1, kakelung från början av 1900-talet. Bild från Visinvent 1996.
Abboten 1, öppen spis från början av 1900-talet. Bild från Visinvent 1996.

B1, huvudbyggnad
Det stora bostadshuset ligger i den norra delen av fastigheten och uppfördes 1906. Det är byggt av både tegel och kalksten och innehåller byggnadsdelar av en medeltida byggnad. Byggnaden ligger i en sluttning, vilket medför att huset mot Wallérs plats har två våningar och mot gården och Stettinergränd 3-4 våningar. Källare finns under hela byggnaden, där delen mot Wallérs plats utgörs av en bevarad medeltida högkällare. Taket är brutet och delvis valmat. Huset är försett med en frontespis mot söder och ett flertal takkupor och balkonger. När husets utformning planerades med början 1899 var planerna att huset skulle uppföras i en stilmässig djärv blandning av nationalromantik och jugend. Huset skulle, förutom bostäder, även inrymma lokaler för Riksbanken, som fanns i den gamla byggnaden. Planerna genomfördes inte helt utan endast en mindre stilmässig utformning blev kvar genom markerade volutgavlar och fasader med visst inslag av jugend. Ett affärsutrymme inrymdes mot Wallérs plats, men Riksbanken valde att flytta till Donnerska huset. Vindsvåningen inreddes senare för bostäder.

B2, garage med vindsvåning
Garagebyggnaden uppfördes ursprungligen i en våning som ett stall i kalksten och användes med den funktionen fram till 1906 då bostadshuset B1 uppfördes. Vid den tidpunkten byggdes stallet om till garage, vilket var ett ovanligt tidigt garage för Visby. Huset är sammanbyggt med huvudbyggnaden. Taket är av typ mansard och plåttäckt. Vindsvåningen byggdes senare om till bostad.

Gården
I den södra delen av tomten finns en innergård som används för parkering. Gärden avskärmas från Stettinergränd i väster av en hög putsad mur och en lägre kvaderhuggen kalkstensmur mot Hästgatan i söder. Gården nås från gatan i tomtens sydöstra hörn genom en smidesgrind.

Kvarteret Abboten 1

Kvarter och fastighet
Fastigheten Abboten 1 utgör hela kvarteret Abboten. Abboten 1 motsvarade tidigare S:t Hansroten II:34. Före år 1781 hade tomterna endast nummer, men från 1781 delades Visby in i roten, Klinteroten, S:t Hansroten, Strandroten och Norderroten. Strandroten hette ursprungligen Fiskeroten. Siffran II står för kvartersnummer. År 1932 upphörde roteindelningen och från det året gäller nuvarande indelning med kvartersnamn och fastighetsnummer.

Abboten 1 utgör ett triangulärt område med ena spetsen i norr och gränsar till Wallers plats i öster, Hästgatan i söder, Stettinergränd i nordväst och Bremergränd i nordöst.  I Abboten har man funnit medeltida arkeologiska lämningar av murverk samt en högkällare. Hela kvarteret har sannolikt ända sedan medeltiden utgjort en enda fastighet utan genomkorsande gränder. I slutet av 1600-talet fanns på fastigheten ett hus av sten med ladugård, trädgård och gårdsrum. Enligt 1785 års husklassifikation uppges bryggare Pehr Norsell som ägare till tomten som då var bebyggd med ett stenhus i två våningar och ett brygghus av sten, båda med tegeltak. På tomten fanns också en lada, ett stall och ett vagnshus, alla med brädtak. Stenhuset som nämns både under slutet av 1600-talet och 1785 var med största sannolikhet det medeltida stenhus vars murverk och högkällare ännu finns kvar i nuvarande bostadshus mot Wallérs plats.  Det omnämnda stallet återfinner vi sannolikt som nuvarande garagebyggnaden (B2). Omkring 1903 revs det medeltida tvåvåningshuset av sten och ett nytt bostadshus uppfördes som stod klart 1906.

Handelsmän

Fastigheten Abboten 1 har genom tiderna huvudsakligen ägts av diverse handelsmän enligt tabellen:

ÄgareYrkeTidsperiod
Abraham KahlHandlare och färgfabrikör – 1780
Carl Gustav EnequistHandlare1780 – 1785
Pehr NorsellBryggare1785 – 1789
Petter J HeidenbergSkeppsombudsman1793 -1796
Johan Niclas LythbergGrosshandlare1796 – 1830
C PetterssonHandlare1830 – 1845
Anton HerlitzHandlare1845 – 1860
C A KjellbladsHandlare1860 – 1865
J B MöllerDestillator, handlare1865 – 1888
August JohanssonHandlare (Vinhandlare)1888 – 1900
Knut FalckHandlare1900 – 1938