Wallérs plats 6

—-Nuvarande företag (2022)—-
Souvenirbutik Wallérs plats 6
—-Tidigare företag———-
Radioutställningen,
Rydbergs Elbyrå,
Elektrotjänst,
Victor Swensson Eftr,
Victor Swensson färghandel,
Axel Fahlström vinhandel,
Axel Fahlström Järnkramhandel,
Vinkällare.

Wallérs plats 6.
Wallérs plats 6.

Byggnaden Wallérs plats 6 ligger i kvarteret Triangeln 2. På fastigheten finns det ytterligare tre byggnader, en byggnad med adress Södra Kyrkogatan 2A och två byggnader med adress Hästgatan 15. Byggnaden Wallérs plats 6 är ett kalkstenshus med medeltida murverk i källaren och i första våningen. År 1896 tillkom den över taket uppskjutande gavelspetsen mot Wallérs plats. Byggnaden inrymmer ett butiksläge och är Byggnads Minnesförklarad 1996.

Nuvarande företag

Gatuplan 
I gatuplanet finns en souvenirbutik.

Souvenirbutik Wallérs plats 6.

Tidigare företag

Företag Ungefärlig tidsperiodÄgare/butikschef Anmärkning
Radioutställningen1963 – 1987Sylve MaySylve Mays huvudaffär låg
vid Adelsgatan 1B
Rydbergs Elbyrå1949 – 1963Carl RydbergTill Adelsgatan 17
Elektro-tjänst1930 – 1949
Victor Swensson Eftr 1920 – 1930Helm Uhlander
Victor Swensson färghandel         1910 – 1920Victor Swensson
Axel Fahlström vinhandel1895 – 1919Per Axel Fahlström
Axel Fahlström Järnkramhandel1885 – 1895Axel FahlströmÄven Södra Kyrkogatan 2A
Vinkällare1877 – 1885

Sylve Mays Radioaffär hade en filial vid Wallérs 6 plats kallad Radioutställningen. Foto 1980-tal. Bild från Gamla Wisby Minnen.

Radioutställningen
Sylve May (Sylve Arnold William May född 1914-09-29 Visby, död 1981-10-20 Eskelhem) startade sin radioaffär, Sylve Mays Radioaffär, vid Adelsgatan 4 omkring 1940. Sylve öppnade en filial vid Södra Kyrkogatan 2 under 1950-talet. Affären fanns där 1958 enligt en annons i Gotlänningen. Filialen flyttade runt hörnet till Wallérs plats 6 omkring år 1963, där affären kallades Radioutställningen. Huvudaffären vid Adelsgatan 4 flyttades till Adelsgatan 1B omkring 1964. Efter Sylves död 1981 drevs verksamheten troligen vidare av Sylves son Thomas May både vid Adelsgatan 1B och Wallérs plats fram till 1987 då verksamheten upphörde.

Rydberg Elbyrå 
Rydbergs El-byrå grundades sannolikt 1949 av Carl Rydberg. Troligen tog han över butiken vid Wallérs plats efter Elektro-tjänst detta år. År 1963 köpte Carl fastigheten Adelsgatan 17 av Gotlands Konsumtionsförening och flyttade företaget till Adelsgatan. Året därpå monteras den nya neonskylten ”Rydbergs El-byrå” upp på taket till byggnaden på Adelsgatan, och där finns den ännu. Företaget var både en elinstallationsfirma och detaljist som sålde el-detaljer till allmänheten och var det då dominerande el-företaget. År 1971 gick Jan Rydberg in i företaget, troligen som delägare. Omkring 1986 stängdes butiken på Adelsgatan. Företaget gick in koncernen Ljus & Kraft under 1990-talet och gick senare i konkurs, då det köptes upp av ASEA.

Wallérs plats 6. Foto omkring 1946. Av fotot framgår det att butiken säljer bla belysningsarmatur. Foto Per Jyllnor.

Annons i Gotlandsinfanteristen under 1940-talet.
Elektro-tjänst sålde också dammsugare.

Elektro_tjänst
Elektro-tjänst fanns vid Wallérs plats under 1940-talet, förmodligen ännu tidigare. Liksom efterträdaren Rydbergs Elbyrå var företaget både en elinstallationsfirma och detaljist som sålde el-detaljer till allmänheten. Elektrotjänst sålde bl a dammsugare.

fff

På gaveln till byggnaden Wallérs plats 6 står det VICTOR SWENSSONS EFTR HELM UHLANDER. FÄRG TAPET & KEMIKALIEHANDEL. Foto omkring 1920. Bild från Visby förr i tiden.
Victor Swensson färghandel, Wallérs plats 6. Annons införd i Läns- och Adresskalender 1912.

Victor Swensson färg, tapet & kemikaliehandel
Victor Swensson färghandel startade sin verksamhet omkring 1910. En annons styrker att företaget fanns vid Wallérs plats 1912. Omkring 1920 togs affären över Helm Uhlander.

Wallérs plats 6, Axel Fahlström vinhandel. Foto 1896. Bild från Visby förr i tiden.

Axel Fahlströms vinhandel 
Axel Fahlström var ägare till fastigheten som han köpte omkring 1885. Här bedrev han järnkramhandel och senare vinhandel. Per Axel Fahlström, förmodligen sonen, tog över verksamheten 1894 och fortsatte som vinhandlare fram till 1919. Se även Södra Kyrkogatan 2A.

Vinkällare 
I samband med en ombyggnad 1877 inreddes en vinkällare i byggnaden. Det är oklart hur länge vinkällaren fanns kvar, men kanske var det starten på det som senare blev Axel Fahlströms vinhandel.

Wallérs plats 6, vinkällare 1877.

Situationsplan kv Triangeln 2 med byggnader Hästgatan 15, Wallérs plats 6 och Södra Kyrkogatan 2A.
Wallérs plats 6, gaveln med delvis gotisk ornamentik.

Husen och gården

Här beskrivs en av de fyra byggnader som finns i Triangeln 2, byggnaden med adressen Wallérs plats 6. De övriga tre byggnader beskrivs under resp gatuadress, Södra Kyrkogatan 2a och Hästgatan 15.

B3, Wallérs plats 6
Byggnaden Wallérs plats 6 uppfördes ursprungligen i kalksten under medeltiden sannolikt som en encellig tornbyggnad. Kvar finns medeltida murverk i källaren och första våningen. I husklassifikationen från 1785 anges byggnaden som ett källarhus med tegeltak. År 1877 byggdes huset om och efter det fanns i huset en vinhandel. År 1895 gjordes ytterligare ombyggnader, i det här fallet en stor ombyggnad. År 1896 byggdes gaveln mot Wallérs plats på, så att den kom att skjuta upp ovan taket. Gavelfasaden smyckades då med nygotisk ornamentik. Vid renoveringen 1986 återställdes byggnaden i viss mån till ett äldre utseende, med nytillverkade dörrar av äldre typ och fasaderna fick en traditionell kalkputs.

Triangeln 2

Kvarteret Triangeln
Kvarteret Triangeln utgör hela området mellan Hästgatan, Wallérs plats, Södra Kyrkogatan och Smittens backe. Det ligger i sluttning på Klintkanten och kvarteret var sannolikt fullt utbyggt under medeltiden. Flera av de byggnader som ännu finns kvar har dokumenterade medeltida murverk och tycks ha legat med gaveln mot gatan. Enligt Meyers karta från 1646 var kvarteret delat av en gränd i öst-västlig riktning, som troligen i öster fortsatte som en trappa upp på Klinten. Enligt Schilders karta 1697 var gränden markerad som tomtmark och de två kvarteren alltså sammanslagna till ett kvarter delat på tre tomter. De tre tomterna var bebyggda med trähus samt ett stenhus. Från slutet av 1700-talet hade de tre tomterna blivit två tomter. Vid mitten av 1800-talet hade tomterna i stort sätt fått samma utbredning som idag.

Fastigheten Triangeln 2
Fastigheten Triangeln 2 har verkligen formen av en triangel med de tre sidorna mot Södra Kyrkogatan i väster, fastigheten Triangeln 1 i norr och Hästgatan i öster. Tomten ligger i en sluttning på klintkanten med den högsta delen i nordöst och den lägsta i väster. Triangeln 2 motsvarar tidigare Klinteroten III:42. Enligt karta från 1697 fanns på tomten ett hus i trä med lada och stall. Byggnaden i söder från medeltiden saknas på denna karta. Enligt husklassifikationen från 1785 fanns ett trähus med tegeltak, ett brygghus med tegeltak och ett källarhus med tegeltak. Trähuset är det hus som betecknats B1 på situationsplanen och utgjorde fastigheten mansbyggnad samt var mycket högt värderad. Källarhuset är byggnaden i söder betecknad B3. Byggnad B1 är uppfört under början av 1700-talet med delar av en stomme från 1600-talet. Byggnad B2 är uppförd 1987-1988 och byggnad B3 i tomtens södra spets ursprungligen uppfört på medeltiden. Byggnad B4 mot Södra Kyrkogatan är byggt omkring 1800 på delvis medeltida murverk.