Packhusplan

Packhusplan kallas den plats som ligger vid Strandgatan alldeles innanför Lilla Strandporten. Eftersom platsen tidigare kallades Rolandstorget, det hade då mera karaktären av ett torg, får det ingå under beteckningen torg. Namnet har torget fått efter alla medeltida packhus som låg alldeles intill på Strandgatan. På torget finns ett konstverk, en fontän föreställande ”Ymninghetsgudinnan”. Fontänen invigdes 1899. Man hade länge den uppfattningen att skulpturen var ett verk av den gotländske konstnären Karl Romin, men när man skulle restaurera konstverket 2019 upptäcktes att den var en dussinvara inköpt på postorder.
Under 1200-1300 talet var detta torg medelpunkt i det medeltida Visby och kallades då Rolandstorget. Det anlades troligen i början av 1200-talet. Stort folkliv förekom sannolikt på torget, som låg alldeles intill den gamla hamnen och det låg även nära även till Strandgatans alla packhus. Vid norra delen av torget fanns också det stora Kalvskinnshuset, även kallat Vinhuset, som även inrymde rådhuset. Torget hade med stor sannolikhet en Rolandstaty, Rolandsstod, av trä eller sten av en riddare som skulle symbolisera stadens rättsväsen. Sådana Rolandstatyer var vanligt i många tyska städer på medeltiden och har även funnit i en del svenska städer. Senare kallades torget för Fiskartorget enligt uppgift på äldre kartor, vilket gällde fram till 1800-talet.