Södertorg

Södertorg ligger alldeles innanför Söderport, som var den viktiga infarten till Visby från resande som kom söderifrån. Torget har ett bra läge med härlig utsikt ner mot havet och hamnen, men torget är lite trist med en hel del trafik och parkeringsplatser. Eftersom torget saknar torghandel är därför inte särskilt livligt, men det finns gott om affärer och lägenheter runt torget. På torget finns en springbrunn, Visby springbrunn, skapad 1916 av skulptören Carl Fagerberg. Södertorg har tidigare varit ett exercistorg.
För tillfället (2019) pågår diskussioner och utredningar om upprustning av bebyggelsen i anslutning till torget.