Stora torget

Stora Torget ligger ganska mitt i det gamla Visby. Runt torget finns många restauranger och cafeér och här bedrivs också traditionell torghandel. Vid torget finns den gamla stadens enda livsmedelsaffär. Torget har under långa perioder varit en viktig handels- och mötesplats i staden. Medan ännu hamnen fanns kvar där Almedalen nu ligger var Rolandstorger (nuvarande Packhusplan utanför lilla Strandporten) den dominerande platsen för handel och möten och där låg också stadens Rådhus. Under 1300-talet revs det gamla rådhuset och ett nytt rådhus uppfördes vid Stora Torget. Vid den tidpunkten började handel och möten förskjutas till området kring Stora Torget. På 1900-talet senare hälft blev Stora Torget alltmer en parkeringsplats.

Under medeltiden var Stora Torget ett ganska litet torg som omfattade endast norra delen av nuvarande torg. Torget växte i takt med att gamla byggnader revs och nya byggdes. Under 1100-talet uppfördes Ryska kyrkan i nordöstra hörnet av torget. År 1250 kunde S:ta Karins kyrka vid södra delen av torget invigas. Det nya rådhuset uppfördes på 1400-talet alldeles norr om S:ta Karins kyrka. Stora Torget fick sin nuvarande storlek under 1860-talet då de sista resterna av den gamla bebyggelsen på torget revs. Under åren 2011-2012 byggdes torget om efter en genomförd arkitekttävlig 2009.